loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
22 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Firmy z Grupy BRE Banku zaufały SunSystems

Spółki z Grupy BRE Banku - BRE Wealth Management i PTE Skarbiec-Emerytura wybrały dla zaspokojenia swoich potrzeb w zakresie rachunkowości fiskalnej i zarządczej moduły pakietu SunAccount (Księga Główna i Środki Trwałe), które są częścią zintegrowanego pakietu SunSystems, wspieranego dodatkowo przez zaawansowane narzędzie raportująco – analityczne klasy Business Intelligence – Vision.

Bogata funkcjonalność i elastyczność, a w szczególności ogromne możliwości raportowe, to główne zalety SunSystems. Natomiast moduły analityczne Vision pozwalają na szybkie uzyskiwanie skonsolidowanych raportów zarządczych, dotarcie do dowolnych informacji gromadzonych w systemie oraz ich szybką analizę.

Przedmiotem działalności BRE Wealth Management jest zarządzanie aktywami oraz doradztwo inwestycyjne. Spółka oferuje usługi zarządzania portfelem aktywów zarówno Klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

Przedmiotem działalności PTE Skarbiec-Emerytura jest zarządzanie Otwartym Funduszem Emerytalnym Skarbiec - Emerytura. Fundusz oferuje Klientom indywidualnym bezpieczne oraz skuteczne zarządzanie pieniędzmi przeznaczonymi na przyszłą emeryturę. Celem spółki jest zapewnienie Klientom pewnej i atrakcyjnej emerytury.

Obsługę księgową BRE Wealth Management i PTE Skarbiec-Emerytura prowadzi spółka ProService Agent Transferowy, która świadczy kompleksowe usługi dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Zajmuje się rejestracją i przetwarzaniem wszelkich transakcji dokonywanych przez fundusze inwestycyjne i emerytalne na rejestrach ich członków. Spółka prowadzi również bieżącą, codzienną wycenę wartości aktywów oraz wartości jednostek uczestnictwa/rozrachunkowych funduszy wraz z pełnym raportowaniem tych danych klientom, bankom-depozytariuszom oraz organom nadzoru. Agent Transferowy obsługuje również serwisy internetowe oraz infolinie, za pośrednictwem których Klienci Towarzystw mogą dokonać transakcji, sprawdzić stan rejestru, zasięgnąć informacji na temat poszczególnych produktów.

Źródło: www.hogart.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top