loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Opłacalność systemów ERP w ocenie klientów i analityków

 Firmy europejskie się informatyzują, ale nie dość szybko. Jak wykazuje ostatni raport Radar Group International, przestarzałe systemy informatyczne spowalniają rozwój wielu firm, a wysokie koszty oprogramowania w rezultacie obniżają produktywność tych przedsiębiorstw.


Badanie wpływu informatyzacji na rozwój firm przeprowadzono w Szwecji w lutym i marcu tego roku. Radar Group International opublikowała w bieżącym kwartale raport, z którego wynika, że wysokie koszty aktualizacji systemów informatycznych spowalniają rozwój firm.

Wiele firm nie wykorzystuje możliwości zwiększenia własnej produktywności zbyt rzadko aktualizując swoje systemy informatyczne – mówi Hans Werner, dyrektor generalny Radar Group International. Szwedzkie przedsiębiorstwa nie są zadowolone ze swojego oprogramowania. Ich systemy informatyczne są przestarzałe, ale aktualizacja nie jest łatwa do zrealizowania - głównie ze względów finansowych. Takie wnioski płyną z rozmów przeprowadzonych z 253 przedstawicielami szwedzkich instytucji i podmiotów gospodarczych używających tych samych systemów informatycznych od początku bieżącej dekady. W ankietach porównano systemy IBS ASW, IFS, Jeeves, Movex (obecnie Lawson, a wcześniej Intentia) oraz SAP. Pytania dotyczyły przede wszystkim częstotliwości i rodzaju aktualizacji oprogramowania, ich charakteru, zakresu i kosztów.

Główną przyczyną rezygnacji z aktualizacji systemu informatycznego są wysokie koszty przedsięwzięcia. Obecnie jest to kwota rzędu nawet 5 tys. euro na użytkownika. Wyjątek stanowią w tym przypadku rozwiązania firmy Jeeves, do których aktualizacje wycenia się na 200 – 250 euro na jednego użytkownika. Badanie Radar Group International wykazało, że firmy korzystające z systemów marki Jeeves aktualizacji dokonują znacznie częściej, niż firmy używające innych systemów informatycznych, co przy takiej różnicy w wydatkach wydaje się oczywiste. System informatyczny to serce przedsiębiorstwa. Aby firma mogła się stale rozwijać, jej system musi być elastyczny, ekonomiczny i łatwy w aktualizacji – podkreśla Beng-Ake Algevik, dyrektor generalny Jeeves.

Jak wynika z raportu opracowanego przez Radar Group International, aktualizacje systemu Jeeves w całym okresie jego eksploatacji kosztowały respondentów średnio 570 euro. Ci, którzy używali systemów konkurencyjnych zapłacili 2 440 do 10 300 euro. Dzięki znacznie niższym kosztom klienci Jeeves aktualizowali swoje systemy od 1999 r. średnio 2,65 raza, klienci SAP w tym samym okresie – 2,13 raza, a klienci Movexa tylko 0,84 raza.

Najwyższy wskaźnik zadowolenia klientów również osiągnęła firma Jeeves. Przy ocenie brano pod uwagę m.in. wiek systemu informatycznego, liczbę jego aktualizacji, bieżące funkcjonowanie i utrzymanie, a także zmiany w firmie, zaistniałe dzięki funkcjonowaniu systemu. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się SAP, na trzecim – IFS. Największe niezadowolenie wykazali użytkownicy systemów Movex oraz IBS.

Wedle ostatnich szacunków, całkowite obroty na szwedzkim rynku ERP wyniosą w tym roku ok. 247 mln euro. Jeeves ma 6% udziału. Dla porównania – polski rynek systemów klasy ERP wg szacunków firmy analitycznej IDC powinien w roku 2007 osiągnąć wielkość około 150 mln euro. Od 2004 odnotowuje się stały wzrost tego sektora, co potwierdza firma Jeeves, obecna ze swoimi produktami również w Polsce.

Pełna wersja raportu z badania Radar Group International (w języku angielskim) http://www.radargroup.se/attachments/WhitePaperENG.pdf

Źródło: www.jeeves.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top