loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

SAP ERP w Zakładach Chemicznych Dwory

Firma SAP Polska poinformowała o podpisaniu kontraktu na dostawę licencji na system SAP ERP z Firmą Chemiczną DWORY S.A. w Oświęcimiu. Rozpoczęcie procesu implementacji nowego rozwiązania nastąpi w czerwcu 2007, a start produktywny systemu planowany jest na koniec roku 2007.


Umowa z SAP Polska zakłada sprzedaż licencji systemu SAP ERP dla Firmy Chemicznej DWORY oraz spółek zależnych. Po zakończeniu procesu implementacji, będzie on wspomagać zarządzanie finansami, procesy związane z kontrolingiem, zarządzanie środkami trwałymi, inwestycje, gospodarkę remontową oraz zarządzanie produkcją. Nowy system zagwarantuje kadrze menedżerskiej Grupy pełen dostęp do całości danych na temat bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także wesprze restrukturyzację organizacyjną i kosztową, prowadzoną obecnie w ramach całej grupy.

Wdrożenie rozwiązania SAP ERP zapewni Firmie integrację wszystkich danych finansowych z informacjami o efektywności biznesowej oraz procesami zarządzania w celu podejmowania trafnych decyzji strategicznych. System SAP ERP w ramach wszystkich obszarów funkcjonalnych, jakie zostaną wdrożone w Firmie Chemicznej Dwory, umożliwi automatyzację wielu procesów związanych prowadzoną działalnością.

DWORY S.A. to jedno z największych i najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw chemicznych w Polsce. Sukcesy firmy na rynku polskim i europejskim przyczyniły się nie tylko do dynamicznego wzrostu zysków, lecz także do przyznania Firmie wielu nagród –znalazła się ona w prestiżowym rankingu „Perły Polskiej Gospodarki” oraz na listach 500 największych polskich przedsiębiorstw, publikowanych przez dziennik „Rzeczpospolita” i tygodnik „Polityka”. Zakup zintegrowanego systemu zarządzania zasobami jest elementem długofalowej strategii Firmy, której efektem ma być trwały, dynamiczny rozwój oraz dalszy wzrost rentowności, uzyskany między innymi poprzez minimalizację kosztów funkcjonowania wszystkich zakładów należących do Grupy Kapitałowej DWORY.

„Nasza współpraca z Grupą Kapitałową DWORY rozpoczęła się już 3 lata temu, wraz z wdrożeniem systemu SAP w jednej ze spółek Grupy – Energetyce DWORY. Sukces tego projektu oraz wymierne korzyści, jakie władze Grupy obserwują w związku z wykorzystaniem możliwości rozwiązania SAP wpłynęły na decyzję o rozszerzeniu wdrożenia także na pozostałe firmy należące do Grupy, w tym Firmę Chemiczną DWORY S.A. Jesteśmy przekonani, że także to wdrożenie zakończy się spektakularnym sukcesem” powiedział Marek Wdowicz, Dyrektor Sprzedaży SAP Polska.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top