loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
21 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 55 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności, JEST JUŻ DOSTĘPNY DO POBRANIA!


KLIKNIJ I POBIERZ EGZEMPLARZ JUŻ DZIŚ!


PARTNERZY RAPORTU ERP 2021

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Columbus Polska zakończył wdrożenie ERP w BRE Bank

Nowo przyjęte instytucje przez Grupę BRE Bank, a w nich odrębne systemy informatyczne, wykorzystujące różne metody zarządzania 50 tysiącami środków trwałych. Ten stan miał zmienić jeden, zintegrowany system ERP – Microsoft Dynamics AX.


Celem projektu było ujednolicenie zarządzania środkami trwałymi, inwestycjami oraz gospodarką magazynową (a także centralizacja wsparcia informatycznego dla tego obszaru), dzięki czemu firma uzyskała błyskawiczny wgląd w informacje o środkach trwałych i zakupach magazynowych w skali kraju. System pozwolił też obniżyć koszty zakupu, obsługę środków trwałych oraz wyposażenia w wyniku komasowania zamówień i wykorzystania efektu skali w negocjacjach.

Wcześniej BRE Bank nie miał tego komfortu. W wyniku dynamicznego rozwoju Banku, wzrosła liczba pracowników, a tym samym powierzchnia biurowa oraz środki trwałe. – Doliczyliśmy się ich 50 tysięcy. To znacznie więcej, niż spodziewaliśmy się znaleźć w instytucji finansowej – mówi Wojciech Karwowski, project manager odpowiedzialny za wdrożenie w BRE Bank.

Ale nie tylko liczba środków trwałych komplikowała projekt. Oddziały Banku bazowały na niezależnych systemach informatycznych, a ze względów historycznych wykorzystywały różne definicje i metody zarządzania środkami trwałymi, inwestycjami rzeczowymi i zakupami wyposażenia.

BRE Bank oczekiwał, że wdrożenie jednego, zintegrowanego systemu zarządzania nie tylko poprawi przejrzystość zarządzania majątkiem trwałym, ale też pozwoli obniżyć koszty nabywania i utrzymania składników tego majątku – mówi Adam Fruba, koordynator projektu ze strony Departamentu Rozwoju Technologii Informatycznych BRE Bank SA. Wymagało to jednak od zespołu BRE Bank i Columbus Polska m.in. uzgodnienia spójnych zasad konfiguracji profili księgowania.

Ale wysiłek zespołu projektowego zaprocentował. Duża różnorodność w poszczególnych regionach została istotnie zniwelowana, dzięki czemu poprawiona została jakość zarządzania środkami trwałymi (wyeliminowano ręczną konsolidację danych z regionów), zautomatyzowano kontrolę sposobu i zakresu wykorzystania budżetów zakupowych, zredukowano także koszty poprzez łączenie zamówień zakupu.

Ponadto, Microsoft Dynamics AX ułatwił ocenę sytuacji firmy, planowanie finansowe i logistyczne, wsparł logistykę zaopatrzenia oraz gospodarkę środkami trwałymi. Poprawiona została także jakości zarządzania zapasami (kontrola ilości/wartości materiałów wydanych do kompletacji zewnętrznej) oraz kontrola ilościowa i wartościowa składników majątku

Źródło: www.columbusit.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top