loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
22 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

SAP ERP w kopalni węgla brunatnego Konin

Firma SAP Polska poinformowała dziś o podpisaniu umowy na dostawę licencji na oprogramowanie SAP ERP z Kopalnią Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. Jest to przełomowy kontrakt, jako że KWB „Konin” jest pierwszą kopalnią w Polsce, która zdecydowała się zakupić i wdrożyć zintegrowany system informatyczny. Dotychczas, zarządzanie zasobami spółki odbywało się przy pomocy heterogenicznego środowiska IT, które zostanie całkowicie zastąpione przez SAP ERP.


„W KWB „Konin” w Kleczewie S.A. funkcjonują w większości rozwiązania, które powstały na początku lat dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia i nie przystają do obecnych standardów. Nasze zapóźnienie w tej dziedzinie stało się motorem działania, a wybór rozwiązania firmy SAP daje gwarancję osiągnięcia światowych standardów w dziedzinie stosowanych rozwiązań informatycznych wspierających system zarządzania naszej Spółki” – powiedział dr Mirosław Waroch, Główny Inżynier ds. Restrukturyzacji i Postępu Technicznego.

W czasie projektu wdrożenia, w Kopalni wdrożone zostaną funkcjonalności odpowiadające za zarządzanie finansami spółki, kontroling, zarządzanie środkami trwałymi, a także elementy modułów gospodarki materiałowej, sprzedaży i dystrybucji i zarządzania inwestycjami.
„Z uwagi na ograniczoność środków finansowych, podjęliśmy decyzje o wdrożeniu zintegrowanego systemu, który obejmuje jedynie część obszarów funkcjonalnych naszej spółki, ale jednocześnie tych obszarów gdzie system zintegrowany przysporzy nam wymierną i znaczną korzyść juz w pierwszym roku obrachunkowym. Niech za przykład posłuży sfera gospodarki magazynowej, w której oczekujemy oszczędności juz w pierwszym roku nie niższych niż 2 miliony złotych. Tak wiec podejmując decyzje o rodzaju systemu ERP i jego rozległości głównym wyznacznikiem decyzji była optymalizacja oszczędności uzyskanych w krótkim okresie, przy zadanym przeze mnie z góry budżecie projektu” – powiedział Leszek Jakubów, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Członek Zarządu Spółki.

Ze względu na konieczność ścisłej kontroli budżetu, projekt implementacji rozwiązań SAP w KWB „Konin” w Kleczewie S.A. zrealizowany zostanie jako tzw. kompaktowe wdrożenie. Przy takim modelu bardzo istotne jest maksymalne skrócenie czasu trwania projektu i instalacja funkcjonalności o standardowych parametrach tak, by stworzyć zwarte rozwiązanie, które stanowić będzie podstawę do zarządzania całością procesów biznesowych firmy.

„Fakt, że KWB Konin została naszym klientem ma dla mnie znaczenie szczególne – jest to bowiem pierwsza kopalnia w Polsce, która zdecydowała się zainwestować w zintegrowane narzędzie do zarządzania zasobami. Mam nadzieję, że będzie to dobry początek i wzór do naśladowania dla innych kopalni w Polsce. Główną motywacją do inwestycji w nowoczesne narzędzia informatyczne w tym sektorze będą z pewnością toczące się procesy restrukturyzacyjne i konieczność sprostania nowym wyzwaniom rynkowym,” powiedział Grzegorz Rogaliński, Prezes Zarządu SAP Polska.

Proces implementacji rozwiązania SAP ERP został już rozpoczęty, a jego zakończenie planowane jest na 1 maja 2008.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top