loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

SAP ERP u tysięcznego klienta SAP Polska

Firma 7milowy podpisała umowę na dostawę i wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie SAP ERP w Zakładzie Przetwórstwa Stali Virmet sp. z o.o., specjalizującym się w produkcji i dystrybucji stali ciągnionej. Virmet stał się tym samym tysięcznym klientem firmy SAP Polska, który zdecydował się na implementację rozwiązania SAP.


Głównym celem, jaki zarząd spółki Virmet chce osiągnąć poprzez wdrożenie systemu SAP ERP jest usprawnienie zarządzania rentownością oferowanych produktów z uwzględnieniem zmieniających się kursów walut i cen stali, zakupów, zarządzania zapasami oraz logistyki. Jest to szczególnie ważne z uwagi na międzynarodową skalę działalności firmy i konieczność planowania z dużym wyprzedzeniem czasowym.

Decyzja o wdrożeniu SAPa jest także odpowiedzią na wymogi branży, ponieważ kontrahenci i poddostawcy Virmetu korzystają z tego systemu. System SAP pozwoli firmie Virmet usprawnić płynność finansową spółki, zoptymalizować koszty i zwiększyć rotację towarów na magazynie. Ułatwi także sterowanie i śledzenie produkcji. Ponadto, zaawansowane narzędzia planistyczne zawarte w systemie SAP pozwolą na długoterminowe planowanie popytu dzięki wykorzystaniu informacji historycznych oraz sygnałów z rynku.

Rozpoczęcie prac wdrożeniowych nastąpi w grudniu b.r., a uruchomienie systemu SAP przewidziane jest na koniec sierpnia 2008r. Wdrożenie obejmie swoim zakresem takie obszary jak: finanse, środki trwałe, zarządzanie płynnością finansową, controlling, zarządzanie magazynem i zakupami, sprzedażą jak również planowanie produkcji oraz zarządzanie kadrami i płacami.

– „Cieszymy się, że to właśnie my przeprowadzimy wdrożenie u tysięcznego Klienta SAP Polska – mówi Krzysztof Justynowicz, Prezes Zarządu firmy 7milowy – Mamy spore doświadczenie w branży przemysłowej, którą reprezentuje firma Virmet. Jesteśmy przekonani, że dzięki wiedzy biznesowej i dobrym praktykom biznesowym zawartym w naszej metodyce wdrożeniowej SPRINT, uda nam się zrealizować wszystkie założone cele, a sprawnie działający system pomoże firmie Virmet odnieść wiele sukcesów rynkowych.”

Źródło: www.7milowy.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top