loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
21 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 55 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności, JEST JUŻ DOSTĘPNY DO POBRANIA!


KLIKNIJ I POBIERZ EGZEMPLARZ JUŻ DZIŚ!


PARTNERZY RAPORTU ERP 2021

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

CSF wdraża system ERP w Mercor SA

Spółka CSF Polska, która już niedługo dołączy do grupy kapitałowej Syntea S.A., podpisała umowę z Mercor – liderem na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Kontrakt obejmuje sprzedaż licencji i wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie opartego o system ERP Microsoft Dynamics na kwotę 2 mln złotych brutto oraz pięcioletnią obsługę systemu o wartości 2 mln złotych brutto.


Zaproponowany system informatyczny bazuje na kompleksowym rozwiązaniu one4all autorstwa CSF Polska, zbudowanym w oparciu o sprawdzoną technologię i środowisko systemów Microsoft łączące moduły odpowiadające za zarządzanie komunikacją i workflow, analizy i raporty Business Intelligence, realizację podstawowych procesów biznesowych – ERP oraz zarządzanie projektami. System znajduje szerokie zastosowanie zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, wpływając na usprawnienie działalności operacyjnej organizacji, a także zapewniając możliwość prognozowania przyszłych pożądanych kierunków rozwoju.

Rozwiązanie, które CSF Polska wdroży w spółce Mercor obejmuje 11 modułów, które umożliwiają między innymi: zarządzanie finansami oraz procesami sprzedaży i zakupu, usprawnienie złożonych procesów zarządzania działalnością produkcyjną i zasobami ludzkimi, komunikacją a także przepływem zadań. Dodatkowo wsparciem dla kluczowych pracowników spółki będą specjalistyczne szkolenia z obsługi i optymalizacji pracy w ramach wdrażanego systemu.

Decyzja o wyborze strategii informatyzacji wymaga od organizacji postawienia przed danym rozwiązaniem konkretnych i mierzalnych celów, które zapewnią jej utrzymanie i powiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku. Rozwiązanie one4all daje użytkownikom takie możliwości poprzez wzrost efektywności i szybkości działania - powiedział Piotr Fałek, Prezes Zarządu CSF Polska.

Dokonaliśmy wyboru firmy wdrożeniowej kierując się doświadczeniem oraz elastycznością przyszłego partnera. Dynamiczny rozwój grupy Mercor stawia przed nami nowe wyzwania związane z zastosowaniem takich technologii, które pozwolą na ciągłą optymalizację procesów biznesowych i komunikacyjnych. Z pewnością na bazie długofalowej współpracy z firmą CSF będziemy pracować nad zapewnieniem najwyższej jakości wdrażanych przez nas technologii informacyjnych. – powiedział Grzegorz Lisewski, V-ce Prezes Zarządu Mercor.

Mercor jest kolejną spółką giełdową w portfelu klientów CSF obok Multimedia Polska, Complex, Betacom, Orco Property i Cyfrowego Polsatu.

Źródło: CSF

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top