loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Elterma z najnowszą wersją systemu ERP QAD

Firma Elterma, przy współpracy z konsultantami QAD, przeprowadziła proces migracji do nowej wersji systemu ERP QAD Enterprise Applications. Elterma specjalizująca się w produkcji urządzeń do obróbki cieplnej metali wchodzi w skład międzynarodowej Grupy Seco/Warwick. Firma była pierwszym polskim klientem, który dokonał przejścia do najnowszej wersji systemu oferowanego przez QAD.


Projekt przejścia z systemu QAD MFG/PRO v. 9.0 do systemu QAD Enterprise Applications był realizowany w okresie od sierpnia zeszłego roku do stycznia br. Funkcjonalność, którą zawiera system QAD Enterprise Applications odpowiada nowym potrzebom firmy. Wdrożenie poprzedniej wersji systemu QAD objęło wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa. Aktualizacja systemu ulepszyła go znacznie od strony technicznej.

Proces przejścia do QAD Enterprise Applications był inwestycją związaną z planami rozwoju biznesu i przewidywanym wzrostem firmy. Dzięki wprowadzeniu najnowszej wersji systemu i możliwościom jakie uzyskano (np. praca w różnych walutach w oparciu o odmienne systemy podatkowe) Elterma ma również możliwość włączenia do sieci kolejnych zakładów z grupy Seco/Warwick, jeśli nastąpi taka potrzeba.

Unikalność systemu

Interfejs nowego systemu oparty jest o technologię „.NET”, co czyni go unikalnym na tle systemów tej klasy. Do istotnych zmian wprowadzonych dzięki migracji należy nowa funkcjonalność umożliwiająca budowanie tzw. „map procesów”, a także generator przeglądów, stanowiący elastyczne narzędzie do raportowania. O nowoczesności systemu świadczy również funkcja umożliwiająca eksport danych bezpośrednio do arkusza Excel, funkcja samodzielnego modyfikowania wyglądu kartotek, a także możliwość podpinania załączników pod kartoteki (.txt, .xls, .ppt, .doc i inne)

Migracja krok po kroku

Pierwszym etapem wdrożenia było zastąpienie zmodyfikowanych funkcjonalności przez funkcjonalność standardową dla QAD Enterprise Applications 2008. Polegało ono na redukcji modyfikacji oprogramowania na rzecz standardowych modułów.

Następnie, po przeniesieniu historycznej bazy danych do nowego systemu, miały miejsce jego liczne testy, które pozwoliły dokonać diagnozy problemów. Wykryte błędy wyeliminowano później w środowisku testowym. Punkt kulminacyjny migracji stanowiło uruchomienie systemu ERP w środowisku produkcyjnym. Ostateczne poprawki udało się nanieść już w pierwszym etapie eksploatacji systemu.

Podstawy wzrostu w przyszłości

Projekt wdrożenia najnowszej wersji został zakończony w styczniu br. System będzie rozwijany stosownie do kolejnych potrzeb firmy przy wsparciu ze strony QAD. W celu przyśpieszenia obiegu dokumentów w obszarze produkcji oraz wyeliminowania pomyłek, zostanie wprowadzony systemu kodów kreskowych na dokumentach warsztatowych i magazynowych.

Elterma zamierza zinformatyzować wszystkie procesy związane z realizacją projektów. W dalszej perspektywie planowane jest wsparcie zarządzania bazą urządzeń zainstalowanych u klientów oraz monitorowanie działalności remontowo - serwisowej. Migracja systemu jest elementem strategii dostosowania produkcji firmy do realiów rynkowych. Elterma staje się coraz silniejszym graczem mogącym sprostać wymaganiom najbardziej konkurencyjnych rynków międzynarodowych.

Elterma od wielu lat realizuje aktywny proces informatyzacji, co plasuje ją w gronie firm o najbardziej rozwiniętej architekturze IT w Polsce – Artur Sawicki, Manager branży przemysłowej, QAD Polska

Obecnie Elterma kontynuuje intensywne prace nad dalszym rozwojem systemów informatycznych, w tym między innymi wykonano:

  • instalację systemu antyspamowego,
  • wdrożenie systemu DOMINIUM Controlling,
  • wdrożenie rozwiązania QAD Production Scheduler do wspomagania planowania produkcji,
  • przeniesienie aplikacji wspomagających zarządzanie na nową platformę Sun T2000 i Solaris 10,
  • wdrożenie systemu bezpieczeństwa,
  • rozpoczęcie wdrażania systemu CRM,
  • rozpoczęcie wdrożenia systemu archiwizacji dokumentacji konstrukcyjnej i kontroli obiegu dokumentów PDM.

Źródło: QAD

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top