loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Logistyka Oracle w PKP Intercity

ORACLE - ERP, Business Intelligence, CRMW PKP Intercity S.A. rozpoczęło się wdrożenie aplikacji logistycznych Oracle, wchodzących w skład pakietu ERP Oracle E-Business Suite. Projekt prowadzą partnerzy Oracle Polska: Spółka PKP Informatyka wraz z podwykonawcą, firmą Alatus Sp. z o.o. Instalacja modułów logistycznych jest uzupełnieniem wdrożenia aplikacji finansowych Oracle, które zostało wykonane w roku 2007, także przez Spółkę PKP Informatyka.


Moduły logistyczne które są wdrażane w ramach projektu, to systemy: Gospodarka Magazynowa oraz Zaopatrzenie. Projekt był poprzedzony kilkumiesięczną fazą analizy biznesowej, którą przeprowadzili analitycy PKP Informatyka oraz konsultanci Oracle Polska przy wsparciu ekspertów Biura Zaopatrzenia i Administracji, Biura Ekonomicznego i Finansowego spółki PKP Intercity.

W pierwszym etapie wdrożenia do systemu zostanie włączonych siedem najważniejszych magazynów PKP Intercity, z możliwością dalszego zwiększania ich liczby. Pierwszy magazyn pilotażowy jest planowany do oddania użytkownikom w lipcu 2009 roku; po odpowiednim przetestowaniu tej instalacji rozpocznie się rozszerzenie projektu na pozostałe magazyny Spółki. Planowane zakończenie tego etapu projektu, to koniec roku 2009.

Największą wadą naszego poprzedniego systemu magazynowego było to, że nie udostępniał menedżerom potrzebnych informacji na bieżąco – powiedział Jarosław Kowalski, Dyrektor z Biura Teleinformatyki PKP Intercity. Ponieważ dokumenty magazynowe były wprowadzane do systemu z kilkudniowym opóźnieniem, wykonywanie różnorakich analiz biznesowych było bardzo utrudnione i z tego powodu wykonywane bardzo rzadko. W nowym systemie wszelkie zmiany stanu magazynu będą wprowadzane na bieżąco, co pozwoli naszym analitykom na pełny ogląd sytuacji w każdej chwili, kiedy tylko będzie to wymagane

Aplikacje logistyczne Oracle będą zintegrowane z systemami, które są obecnie eksploatowane przez PKP Intercity, ważnym elementem projektu jest także przeniesienie danych do nowych aplikacji z obecnie używanego systemu magazynowego.

Z wielu aplikacji biznesowych wymaganych przez PKP Intercity, w pierwszej kolejności do wdrożenia zostały wybrane systemy do zarządzania magazynami oraz obsługi zaopatrzenia, co miało związek z ostatnimi zmianami organizacyjnymi w Spółce – komentuje Marcin Trzaska, Prezes Zarządu PKP Informatyka. Zwłaszcza przydatny dla PKP Intercity będzie system Oracle Purchasing, który pozwoli sprawować pełną kontrolę nad zakupami dokonywanymi w firmie, umożliwi także łatwiejsze zarządzanie umowami z kontrahentami. Według wielu niezależnych raportów system tej klasy przynosi przedsiębiorstwu ogromne oszczędności kosztów, sięgające nawet 30%.

Równolegle do instalacji Gospodarki Magazynowej prowadzone jest dla całej Spółki PKP Intercity wdrożenie systemu Oracle Purchasing. System będzie koordynował wszystkie procesy związane z zaopatrzeniem, w tym zapotrzebowania i zamówienia zakupu, tworzenie budżetu i śledzenie jego wykonania, oraz ścieżki akceptacji dla wszystkich wymaganych dokumentów.

Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top