loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
22 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

SAP ERP rządzi stolicą

Od stycznia br. zarządzanie największym miastem w Polsce prowadzone jest za pomocą systemu SAP ERP, wdrożonego przez konsorcjum firm Sygnity i BCC. W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi to jeden z największych projektów SAP w Polsce: ponad 7000 objętych pracowników z 19 jednostek posiadających własne działy kadr.

Wdrożenie SAP ERP w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy objęło kluczowe z punktu widzenia zarządzania miastem obszary – finanse i controlling (w tym funkcjonalność rachunkowości budżetowej FI-FM – Funds Management, wchodząca w skład rozwiązania SAP dla zarządzania instytucjami publicznymi), oraz obszar kadr i płac. W projekt zaangażowanych było ponad 100 osób – pracowników Urzędu Miasta, specjalistów Sygnity odpowiedzialnych za wdrożenie w zakresie finansów, oraz konsultantów BCC, odpowiedzialnych za przedsięwzięcie w zakresie kadr i płac

Środki, które rocznie „przepływają” przez SAP FI, oraz liczba pracowników obsługiwanych w SAP HR stawiają ten projekt wśród największych przedsięwzięć tego typu w ostatnich latach w sektorze publicznym w Polsce. Warszawa posiada majątek o wartości 88,5 mld zł i roczny budżet w wysokości 8 mld zł przeznaczony na finansowanie różnorakich zadań nałożonych na tę jednostkę administracji samorządowej. Są to m.in. transport i komunikacja, edukacja, ochrona środowiska, utrzymanie nieruchomości komunalnych, a także inwestycje drogowe, budowa, utrzymanie i modernizacja budynków użyteczności publicznej. Nad planowaniem, wykonaniem i rozliczeniem wszystkich zadań czuwa ponad 7000 pracowników etatowych pracujących w Ratuszu i 18 urzędach dzielnicowych, pod kierunkiem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Wdrożenie zintegrowanego systemu SAP ERP stanowi swego rodzaju przełom w zarządzaniu organizmem miejskim stolicy. Dostępność nowych narzędzi informatycznych stwarza warunki do efektywnego gospodarowania majątkiem miasta i powierzonymi środkami, a także – do pełniejszego wykorzystania potencjału pracowników urzędu. Wszystko to pozwala nam lepiej pełnić naszą misję, jaką jest służba społeczności mieszkańców Warszawy – miasta o wyjątkowym znaczeniu dla całego kraju - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Źródło: www.bcc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top