loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
22 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Sente eSystem w ARLEG SA

Firma SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zakończyła wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo – księgowego i kadrowo - płacowego w legnickiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Wybrane przez spółkę ARLEG oprogramowanie SENTE Finanse – Księgowość umożliwia firmie rozliczanie środków finansowych oraz prowadzenie ewidencji wszelkich operacji gospodarczych dotyczących programów współfinansowanych ze środków unijnych, jak również projektów rządowych, w podziale na tzw. klasyfikację projektową, zgodnie z wymaganiami instytucji nadzorujących. Celem wspomnianych projektów jest m.in. aktywna walka z bezrobociem oraz promocja przedsiębiorczości. Nowe oprogramowanie finansowo – księgowe pozwala również ewidencjonować koszty i przychody własne agencji, w tym m.in. koszty paliwa, delegacje, koszty środków trwałych.

System finansowo – księgowy umożliwia nam prowadzenie osobnych wyciągów bankowych, prowadzenie ewidencji rejestrów zakupów, obsługę stanowisk kasowych i bankowych w ramach poszczególnych projektów, a także przygotowywanie różnego rodzaju wydruków dotyczących realizowanych przez nas projektów lub tylko wybranych, a nawet dokumentów dotyczących określonych obszarów w ramach danego projektu – mówi Maria Felczak, główna księgowa

w spółce ARLEG. Program jest łatwy w użytkowaniu, obsługa kolejnego projektu polega jedynie na dodaniu podstawowych definicji, natomiast dokumenty księgowe, typy dokumentów kasowych i bankowych są automatycznie przypisywane przez oprogramowanie do poszczególnych projektów.

Wszyscy pracownicy działu księgowości zostali przeszkoleni przez konsultantów w zakresie obsługi nowego systemu, dzięki czemu mogą samodzielnie dodawać do niego m.in. nowe rejestry księgowe lub rejestry VAT, stanowiska kasowe i bankowe, a także nadawać uprawnienia poszczególnym operatorom programu.

Z kolei wdrożone oprogramowanie SENTE Personel umożliwia spółce przypisywanie pracowników do określonych projektów oraz ewidencję poszczególnych składników płacowych z podziałem na poszczególne projekty. Dzięki czemu listy płac są automatycznie księgowane m.in. na konta kosztowe z uwzględnieniem podziału projektowego.

Agencja zdecydowała się na wymianę dotychczasowego systemu finansowo – księgowego z uwagi na jego nieergonomiczną budowę, mało przyjazny dla użytkowników interfejs oraz utrudnione wprowadzanie dokumentów, a także ograniczone możliwości opracowywanie zestawień i raportów finansowych. Z kolei poprzedni system kadrowo – płacowy umożliwiał jedynie ręczne naliczanie listy płac, a równocześnie generował dodatkowe koszty związane z nieefektywnym drukowaniem dokumentów. W ramach analizy przedwdrożeniowej odbyły się wzajemne konsultacje dotyczące funkcjonalności oprogramowania finansowo – księgowego i kadrowo płacowego.

Nasi konsultanci ocenili m.in. techniczne możliwości dostosowania programu do wymagań użytkowników, przeprowadzili analizę potrzeb informacyjnych firmy i modelowanie procesów biznesowych występujących w spółce. Ustalili również mechanizmy przenoszenia początkowych danych do nowego oprogramowania – wyjaśnia Michał Wojtkowiak, kierownik projektu wdrożeniowego w firmie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Źródło: www.sente.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top