loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Droga z Impulsem ERP

 Zwiększenie kontroli nad gospodarowaniem surowcami oraz nad związanymi z tym kosztami to najistotniejsze korzyści z zakończonego właśnie w firmie Masfalt wdrożenia zintegrowanego systemu klasy ERP. Jeden z największych w Polsce producentów mieszanki mineralnoasfaltowej korzysta już z systemu Impuls 5 firmy BPSC, co przede wszystkim pozwala mu na integrację danych w ramach ośmiu zakładów produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Największy problem stanowiło właśnie rozliczanie magazynów zlokalizowanych we wszystkich zakładach produkcyjnych rozrzuconych po całym kraju. Ogromne ilości kupowanych surowców potrzebnych do produkcji mieszanki mineralnoasfaltowej wymagały bieżącego dostępu do wiedzy o poziomie stanów magazynowych.

Produkcja wyrobów wykorzystywanych w budowie nawierzchni drogowych wymuszało również uruchomienia systemu wagowego, który funkcjonuje w trybie off-line, tak aby w przypadku chwilowych braków kontaktu z głównym serwerem zlokalizowanym w centrali praca mogła być kontynuowana. Obsługa systemu wagowego jest w pełni intuicyjna - ogranicza się jedynie do opcji wyboru, bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek danych. W nietypowy sposób rozwiązana została organizacja magazynu, ze względu na udział w produkcji surowców własnych oraz powierzonych, co ma znaczący wpływ na sposób rozliczania produkcji. W tym celu powstały specjalne generatory automatyzujące rozliczanie magazynów czy zapewniające realizację operacji na magazynach w trybie rzeczywistym. Generatory korzystają z Systemu Receptur, aktualizowanych w trybie online, a wynikiem ich działania jest możliwość wyliczenia marży z dokładnością do partii produktu.

Częścią rozwiązania dedykowanego dystrybucji jest funkcjonalność Kontraktów. Umożliwia ona rejestrowanie warunków handlowych podpisanych kontraktów (sprzedaż i/lub zakupy) i na tej podstawie m.in. bieżącą analizę marży i kosztów produkcji, a także stopnia realizacji w odniesieniu do uzgodnionych wartości. Odpowiednie powiązanie warunków handlowych (kontraktów) z system wagowym daje możliwość analizy obrotu materiałowego we wszystkich zakładach produkcyjnych firmy Masfalt.

Po pierwszych tygodniach funkcjonowania użytkownicy systemu podkreślają najczęściej korzyści płynące z szybkości oraz łatwości dostępu do danych, jak również sporych możliwości intuicyjnego wykorzystania interfejsu systemu. Łatwość tworzenia tabel i wykresów na podstawie danych dostępnych w czasie bieżącym jest fundamentalną zmianą w porównaniu z wcześniejszym funkcjonowaniem kilku, niezależnych aplikacji dedykowanych jedynie wąskim obszarom działalności firmy.

Skutecznie odnaleźliśmy się w rzeczywistości zintegrowanego systemu zarządzania, szczególnie w przypadku kontroli kosztów. Urealnione zostały dzięki temu kwestie związane z kalkulowaniem cen gotowych wyrobów. Praktycznie każda partia surowca zarejestrowana przez wagę przechodzi cały proces produkcyjny, jako wyceniona kosztowo pozycja. Wydanie gotowego towaru jest automatycznie wyceniane, przy wsparciu funkcji kontraktów oraz powiązanych cenników. – Łukasz Świerczek, Informatyk koordynujący w firmie Masfalt wdrożenie systemu Impuls 5.

System ERP Impuls 5 odpowiada za obszary: finansowo-księgowy, środków trwałych, gospodarki magazynowej, produkcji, budżetowania, dystrybucji, relacji z klientami, zarządzania obiegiem dokumentów oraz system wagowy.

Oprogramowanie autorstwa BPSC wdrażane jest również w pozostałych firmach grupy CRH w Polsce. To kolejne wdrożenie systemu Impuls w przedsiębiorstwie specjalizującym się w działalności związanej z drogownictwem. Rozwiązanie to funkcjonuje również w grupie kapitałowej Stalexport Autostrady SA specjalizującej się w budowie i zarządzaniu znaczącej części polskich autostrad.

Rozwój firmy Masfalt jest ściśle związany z ekspansją i umacnianiem pozycji koncernu CRH w Polsce, która rozpoczęła się od przejęcia udziałów w Cementowni "Ożarów" S.A. Obecnie firma produkuje: cement, beton towarowy, kostkę brukową, asfalt, materiały izolacyjne, cegły, kruszywa, prefabrykaty oraz beton komórkowy. CRH posiada w Polsce ponad 70 lokalizacji produkcyjnych zatrudniając ponad 3 tysiące osób skoncentrowanych na zapewnieniu swoim klientom jak najlepszej obsługi.

W Polsce CRH zajmuje 1 pozycję jako producent betonu komórkowego, 2 pozycje jako producent kostki brukowej, oraz 3 pozycję w produkcji cementu.

Siedzibą CRH plc jest Dublin. Roczne obroty grupy wynoszą 8 mld USD. Firma jest notowana na giełdzie w Londynie i Dublinie oraz na amerykańskiej NASDAQ. CRH jest na liście spółek EUROTOP 300, prowadzi swoją działalność w ponad 20 krajach zatrudniając ponad 43 tysiące pracowników w ponad 1000 lokalizacji.

Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top