loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

ING Bank Śląski rozbudowuje system ERP

Firma SAP Polska rozpoczyna wdrożenie Systemu Gospodarki Własnej w ING Banku Śląskim, który opiera się na oprogramowaniu SAP ERP. Zadania systemu to wsparcie zarządzania kluczowymi obszarami biznesowymi banku, obniżenie kosztów administracyjnych i zwiększenie wydajności procesów. Z systemu korzystać będzie zarówno centrala Banku, jak i oddziały, których w całej Polsce jest ponad 440.
Zakładamy, że wdrożenie SAP będzie dużym wsparciem dla wielu obszarów funkcjonowania banku i usprawni realizację procesów gospodarki własnej. Od nowego systemu oczekujemy, że dane, których będzie nam dostarczał, będą dostępne w zdecydowanie krótszym czasie, a ich jakość ulegnie znaczącej poprawie - powiedział Jarosław Billewicz – Manager Projektu, z ING Banku Śląskiego.
Wdrożenie Systemu Gospodarki Własnej obejmuje między innymi:
  • Obszar finansowo – księgowy

    Zostaną tu wdrożone moduły: finansowy i kontrolingowy. Dzięki ujednoliceniu środowiska IT, możliwa będzie sprawniejsza obsługa zobowiązań i należności Banku, kontrahentów firmy i pracowników.
  • Obszar zarządzania kadrami

    Wdrożony zostanie system SAP Human Capital Management w bardzo szerokim zakresie. Do obecnie wykorzystywanych funkcjonalności kadrowo-płacowych, zostaną dołączone rozbudowane funkcjonalności „miękkiego HR”, takie jak opisy stanowisk, oceny pracownicze, samoobsługa pracownicza i menadżerska czy e-Rekrutacja oraz zarządzanie funduszem świadczeń socjalnych. Moduł szkoleń intranetowych, swoim zasięgiem obejmie wszystkich pracowników instytucji. Realizacja projektu odbędzie się przy współpracy podwykonawcy GAVDI Polska S.A, firmy konsultingowej specjalizującej się w obszarze SAP HCM.

  • Proces zakupów

    Wdrożenie rozwiązania SAP SRM (SAP Supplier Relationship Management), służącego do skutecznego zarządzania procesami zakupowymi. SAP SRM zastąpi wykorzystywany obecnie w Banku system e-Profit. Docelowo, wszystkie zakupy dokonywane przez pracowników Banku, niezależnie od ich lokalizacji, będą realizowane w systemie SAP SRM w jego najnowszej wersji – 7.0. Start produkcyjny Systemu Gospodarki Własnej planowany jest na 1 marca 2011 roku, natomiast poszczególne funkcjonalności HR uruchamiane będą sukcesywnie począwszy od września 2010 do stycznia 2011.
Za właściwą realizację projektu odpowiedzialny jest zespół konsultantów SAP Polska wraz z podwykonawcami, pracujący wspólnie z zespołem projektowym ING Banku Śląskiego.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top