loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

PROZAP zakończył wdrożenie systemu ERP

sykomDobiegło końca wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego ERP SyKOF w Przedsiębiorstwie Projektowania Modernizacji i Rozwoju Z.A. Puławy S.A. PROZAP Sp. z o.o. Firma PROZAP jest obecna na rynku od 1970 r. Działalność spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A. obejmuje całościową obsługę projektów inwestycyjnych i budowlanych: od fazy planowania i optymalizacji kosztów po nadzór inżynieryjny nad realizacją projektów i szkolenie personelu. W roku 2010 PROZAP uzyskał tytuł "Najlepsza Firma Projektowa w Polsce w latach 1990-2010" przyznany przez Izbę Projektowania Budowlanego.
System ERP SyKOF obejmuje wszystkie kluczowe dla działania firmy PROZAP obszary. Dzięki kompleksowemu wdrożeniu zintegrowanego systemu zautomatyzowano gromadzenie informacji oraz rozliczanie wszystkich realizowanych przez firmę zamówień i kontraktów (również wieloletnich). Dzięki ścisłemu powiązaniu danych z modułów kadrowo-płacowych i produkcyjnych naliczanie wynagrodzeń pracowników odbywa się w oparciu o zarejestrowane przez Kierowników Projektów informacje dotyczące realizacji poszczególnych zleceń.

Specjalnie dla potrzeb PROZAP powstał moduł Rozliczenia Wynagrodzeń umożliwiający wyliczanie puli wynagrodzenia wynikającego z wartości sprzedaży danego projektu i podział uzyskanej kwoty pomiędzy pracowników biorących udział w danym etapie realizacji projektu. Kwoty wyliczonych wynagrodzeń z tytułu realizacji poszczególnych projektów wraz z danymi uzyskanymi z modułów kadrowych są wykorzystywane do automatycznego naliczania płac projektantów. Dzięki dużej elastyczności systemu ERP SyKOF możliwe było zautomatyzowanie wszystkich algorytmów wyliczania płac stosowanych w firmie PROZAP.

Moduł Produkcja, w połączeniu z modułem Karty Pracy, znacząco usprawnił proces monitorowania i planowania obciążenia pracowni projektowych oraz kontroli nad zaawansowaniem wykonania projektów. Wdrożone moduły pozwalają zbilansować moc poszczególnych branż i pracowni z obciążeniem wynikającym z przyjętych do realizacji kontraktów oraz ofert w trakcie negocjacji. Plan realizacji poszczególnych zleceń jest na bieżąco, w czasie rzeczywistym korygowany o dane z godzinowych kart pracy rejestrowanych przez projektantów pracujących przy zleceniu.

Wdrożenie modułów Koszty, Księgowość Finansowa i Sprawozdawczość pozwoliło uszczegółowić prowadzoną ewidencję księgową oraz dostosować ją do wymagań MSR. Dzięki zdefiniowaniu odpowiednich sprawozdań zapewniono szybki dostęp do wszelkich potrzebnych zestawień i danych finansowych, zarówno tych wymaganych przez przepisy prawa, jak i wynikających z potrzeb raportowania w ramach grupy Z.A. Puławy.

Źródło: www.sykom.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top