loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Firma Porta KMI Poland, producent z branży stolarki budowlanej, wdrożyła system ERP IFS Applications w celu usprawnienia działalności operacyjnej. Z systemu korzysta obecnie 550 użytkowników w zakładach produkcyjnych Porta w Polsce i Rumunii.


Porta KMI Poland specjalizuje się w produkcji drzwi i ościeżnic. Przedsiębiorstwo dysponuje pięcioma nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi na terenie Polski oraz fabryką w Rumunii. Roczna produkcja spółki to ponad milion wyrobów. Od 2009 r. zarządzanie przedsiębiorstwem wspomaga system IFS Applications.

Zintegrowany system klasy MRP wspomagający zarządzanie wykorzystywano w Porta KMI Poland już od połowy lat 90. Decyzję o zmianie rozwiązania na nowoczesny system ERP zarząd spółki podjął w roku 2007.

Jednym z głównych celów wdrożenia IFS Applications było przyśpieszenie obiegu informacji w firmie oraz usprawnienie działalności produkcyjnej spółki w Rumunii. Kluczowe znaczenie miało też zapewnienie zgodności systemu ze zmieniającymi się przepisami prawa.
Porta to przedsiębiorstwo wielooddziałowe obejmujące również podmiot zagraniczny. To skomplikowana struktura, trudna do obsługi od strony podatkowej, księgowej i kontrolingowej. Dlatego kluczowe znaczenie ma dla nas gwarancja zapewnienia zgodności z aktualnymi przepisami prawa – powiedział Ryszard Schwartz, Dyrektor ds. Rozwoju Systemów Informatycznych, Porta KMI Poland Sp. z o.o.
Główne korzyści z wdrożenia IFS Applications to automatyzacja procesów planowania i przygotowania produkcji, usprawnienie produkcji konfigurowalnej, usprawnienie logistyki oraz ujednolicenie systemu produkcyjnego we wszystkich fabrykach zarówno w Polsce, jak i Rumunii.
Cały proces realizacji zamówienia – od momentu skierowania zamówienia klienta do produkcji aż do utworzenia zlecenia produkcji w zakładzie producenta – odbywa się automatycznie – powiedział Ryszard Schwartz.
System zaprojektowany na 600 użytkowników został jednocześnie uruchomiony w pięciu lokalizacjach Porta w Polsce oraz zakładzie produkcyjnym w Rumunii. IFS Applications wdrożono we wszystkich kluczowych obszarach działalności firmy. System ERP wspomaga zarządzanie finansami, dystrybucją, produkcją, projektowaniem, utrzymaniem ruchu, zasobami ludzkimi i płacami.
Praktycznie wszystkie obszary mamy objęte systemem IFS Applications: zaopatrzenie, planowanie produkcji, planowanie finansów, zamówienia sprzedaży i zakupu oraz zlecenia produkcyjne. Wdrożyliśmy moduły wspomagające gospodarkę remontową, projekty, finanse i kontroling wraz z budżetowaniem oraz kadry i płace – powiedział Ryszard Schwartz.
To dla nas duża satysfakcja, że Porta KMI Poland może, korzystając z funkcjonalności IFS Applications, zwiększać efektywność i obniżać poziom kosztów swojej działalności – powiedział Marcin Taranek, Prezes Zarządu IFS CEE.
W fabrykach Porta KMI Poland wykorzystywane są następujące moduły systemu ERP: IFS Finanse, IFS Dystrybucja, IFS Produkcja, IFS Remonty, IFS Projekt, IFS Zasoby Ludzkie i IFS Płace. Z systemu korzysta obecnie 550 użytkowników w Polsce i Rumunii.

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top