loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Oracle Business Accelerators w Magnetic Systems Technology

Firma Magnetic Systems Technology (MST) wdrożyła system ERP - Oracle E-Business Suite (EBS). Projekt był prowadzony przez konsultantów firmy Fideltronik w oparciu o nowoczesne narzędzia Oracle Business Accelerators.
Z uwagi na specyfikę przedsiębiorstwa oraz samego modelu wdrożenia, w projekcie zostały zainstalowane następujące moduły systemu ERP: Księgowość i finanse, Kadry i płace, Zarządzanie sprzedażą, Zarządzanie zakupami, Gospodarka magazynowa, Zarządzanie jakością, Zarządzanie produkcją. W ramach wdrożenia zaimplementowano także funkcjonalność workflow, moduł obsługi kodów kreskowych, moduł analityczny ERP oraz internetowy portal odbiorcy/partnera/dostawcy.

Wdrożenie systemu Oracle E-Business Suite w firmie MST zostało wykonane przez konsultantów firmy Fideltronik, użytkownika pakietu Oracle EBS od 2005 roku, obecnie także partnera Oracle Polska. W czasie projektu zastosowano wiedzę firmy Fideltronik o najlepszych praktykach biznesowych branży elektronicznej oraz unikatową metodykę wdrożeniową, opartą na zastosowaniu narzędzi Oracle Business Accelerators.

Narzędzia te pozwalają firmie partnerskiej stworzyć autorską parametryzację systemu ERP, zawierającą w sobie dokładną definicję procesów i funkcji realizowanych dla firmy z konkretnego sektora gospodarki. Na podstawie informacji o procesach biznesowych klienta, konsultanci dokonują wstępnej parametryzacji, dodając do procesów predefiniowanych elementy specyfiki danej firmy - takie jak struktura, zestaw wyrobów czy grupy klientów.

Tak właśnie przygotowany pakiet został zainstalowany w firmie MST, dzięki czemu projekt zakończył się wyjątkowo szybko - w czasie zaledwie 4 miesięcy. Przykład ten pokazuje iż przy odpowiednim zaangażowaniu i odpowiednich kompetencjach biznesowych klienta, system ERP można wdrożyć u niego w ekspresowym tempie obniżając koszty przestojów i wydłużającego się projektu.
Jak się przekonaliśmy w czasie wdrożenia, pakiet Oracle EBS posiada fabrycznie wbudowane wszystkie niezbędne procesy wspierające procesy produkcyjne i zawiera zaszytą wewnątrz systemu całą wiedzę na temat najlepszych praktyk działania systemu wspomagania produkcji – komentuje Jacek Pietryszyn, Dyrektor IT w firmie Magnetic Systems Technology. "Dodatkowo warto podkreślić fakt, że - pomimo bardzo krótkiego okresu wdrożenia - zakres funkcjonalny i możliwości rozwiązania Oracle są oceniane przez użytkowników systemu równie dobrze, a kilku przypadkach nawet lepiej, niż w przypadku poprzednio używanego przez nas systemu ERP, który wdrażano przez kilka lat.
Fideltronik jest obecnie jedynym partnerem Oracle w Polsce, który stworzył prekonfigurowany system dla wspomagania procesów biznesowych w branży produkcyjnej oparty na idei Oracle Business Accelerators (OBA) dla Oracle EBS - mówi Krzysztof Woźny, szef grupy wdrożeniowej w firmie Fideltronik. Tworząc konkretną implementację EBS, do procesów zaprogramowanych fabrycznie w systemie dodajemy naszą własną wiedzę o procesach biznesowych klienta zdobyte dzięki specjalnym formularzom ankietowym, przez niego wypełnionych. Ponieważ wdrożeniu podlega system już wstępnie sparametryzowany, sam projekt trwa bardzo krótko. Godnym wzmianki jest fakt, że w projekcie wykonywanym za pomocą OBA angażuje się dużo mniej pracy konsultacyjnej, niż w modelu klasycznym. W efekcie cena wdrożenia jest na tyle konkurencyjna, że staje się dostępna dla rozwijających się przedsiębiorstw zaliczanych do sektora MSP.
Źródło: ORACLE

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top