loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Ergis-Eurofilms S.A. jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej przedsiębiorstwem, specjalizującym się w przetwórstwie tworzyw sztucznych i produkcji wyrobów z PVC i PE. Po 2011 roku firma zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 621,4 mln zł. Jednym z elementów kompleksowego wsparcia działalności firmy i zwiększania wydajności infrastruktury informatycznej było wprowadzenie najnowszej wersji systemu wspomagającego zarządzanie QAD Enterprise Applications. Z systemu ERP korzysta obecnie 180 użytkowników.


Rozwiązania QAD zapewniają wsparcie działalności Grupy ERGIS od 2001 roku. Odpowiadają za usprawnienie procesów dystrybucji, rozliczenia produkcji, zaopatrzenia i finansów. Aplikacje mają szczególny wpływ na kontrolę kosztów i pozyskiwanie rzetelnych informacji wspomagających zarządzanie.
Nasze wymagania wobec systemu informatycznego koncentrują się przede wszystkim na kompleksowym wsparciu procesów w firmie. Dzięki rozwiązaniom IT zyskujemy kontrolę nad kosztami oraz dostęp do informacji niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych. W efekcie pozwala nam to na eliminację ryzyka popełnienia błędów i realizację zakładanych celów działalności biznesowej – mówi Andrzej Mielczarek, Dyrektor Finansowy Ergis-Eurofilms S.A.
Oddziały produkcyjne firmy zlokalizowane są w Wąbrzeźnie oraz Oławie. W 2011 roku zostały one objęte programem inwestycyjnym o wartości 50 mln zł, który zakładał budowę nowego zakładu produkcji folii opakowaniowych w Wąbrzeźnie, czemu towarzyszyło przeniesienie produkcji z zakładu w Niemczech. Projekt zakładał też uruchomienie linii pozwalającej na wytwarzanie wielowarstwowej folii stretch. Udało się to na początku II kwartału 2012 roku, dzięki czemu spółka zwiększyła swoje moce produkcyjne w tym segmencie do 50 tys. ton rocznie, czyli o około 66 proc.

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój firmy, wiosną 2011 roku firma przeprowadziła proces aktualizacji systemu do najnowszej wersji pakietu QAD Enterprise Applications. W efekcie realizacji projektu aplikacja zyskała nowy interfejs graficzny .NET ułatwiający obsługę i wydruk dokumentów. Wprowadzony w trakcie projektu migracyjnego pakiet Extended Polish Accounting zapewnia większą przejrzystość i kontrolę płatności na rzecz dostawców za otrzymany towar, wysyłany pomiędzy zakładami. Umożliwia pełne dostosowanie systemu informatycznego do potrzeb i wymogów polskiej księgowości.
Grupa ERGIS to jeden z największych dostawców wyrobów z tworzyw sztucznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wsparcie tak silnej i złożonej struktury przez system informatyczny QAD to dla nas wyróżnienie i szczególnie ważne zadanie. Najnowsza wersja aplikacji QAD wprowadziła nowy interfejs użytkownika i umożliwiła zoptymalizowanie wsparcia w obszarze finansów. Bardzo istotne dla Klienta stało się również zastosowanie domen dla każdego zakładu firmy – niezależna przestrzeń dla każdej spółki, jednak oparta na wspólnej bazie danych, pozwala zachować odrębność a jednocześnie ułatwia zarządzanie informacją w całej Grupie. Każda domena może posiadać różne waluty, własne reguły księgowe oraz charakterystyczne dla danej firmy rozwiązania dystrybucyjne, usługowe i finansowe. Nowa wersja systemu to również nowe nowoczesne środowisko, które zapewnia możliwość wprowadzania kolejnych rozwiązań i dalszego rozwoju systemu IT – komentował bezpośrednio po zakończonym projekcie przejścia na system QAD Enterprise Applications Paweł Daszkiewicz, Services Manager QAD Polska.
Przechodząc na najnowszą wersję systemu QAD firma ERGIS wykorzystała możliwość rozbudowy swojego systemu wdrażając QAD Warehousing w uruchomionym w marcu 2012 roku magazynie wysokiego składowania w Oławie. Natomiast obecnie dobiega końca uruchomienie QAD Enterprise Asset Management, który wspiera kontrole, przeglądy i konserwacje maszyn, obsługę napraw gwarancyjnych przyczyniając się do zmniejszenia nieplanowanych awarii i ich skutków - mówi Waldemar Cieciuch, kierownik projektu QAD Polska.
Zespół QAD we wszystkich trzech projektach był odpowiedzialny za analizę celów projektu, zbudowanie modelu rozwiązania, pomoc przy przenoszeniu danych, szkolenie z nowej funkcjonalności oraz parametryzację i konsultacje.

Źródło: www.qad.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top