loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
22 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Keller Polska z systemem ERP firmy SAP

Firma Keller Polska Sp. z o. o. należąca do Keller Group plc z siedzibą w Londynie, wiodącego koncernu międzynarodowego w zakresie geotechniki, notowanego na Giełdzie Londyńskiej, zakończyła projekt wdrożenia systemu ERP SAP w zakresie finansów i kontrolingu, sprzedaży, zaopatrzenia, gospodarki magazynowej oraz obsługi projektów budowalnych i zarządzania maszynami. Wdrożenie przeprowadziła firma itelligence sp. z o.o.
Firma Keller Polska Sp. z o. o. należąca do Keller Group plc z siedzibą w Londynie, wiodącego koncernu międzynarodowego w zakresie geotechniki, notowanego na Giełdzie Londyńskiej, zakończyła projekt wdrożenia systemu SAP w zakresie finansów i kontrolingu, sprzedaży, zaopatrzenia, gospodarki magazynowej oraz obsługi projektów budowalnych i zarządzania maszynami. Wdrożenie przeprowadziła firma itelligence sp. z o.o.

Głównym z założeń wdrożenia był roll-out systemu ERP z centrali firmy Keller Holding w Niemczech do spółki polskiej. Projekt realizowano przy ścisłej współpracy z centralą firmy Keller. Główny nacisk położono na jak najszersze dopasowanie systemu do procesów globalnych oraz na zachowanie standardowych rozwiązań, jakie oferuje SAP.

System uruchomiono w środowisku, na którym funkcjonuje niemiecka spółka. Specjaliści itelligence, odpowiedzialni za wdrożenie, dostosowali system do polskiej specyfiki i regulacji prawnych jak również zaimplementowali zmiany, wynikające ze specyfiki lokalnego biznesu.

Wdrożenie SAP usprawniło w Keller Polska zarządzanie parkiem maszyn własnych i wypożyczonych, pod kątem ich bieżącego i przyszłego użycia, jak również napraw. Usprawniono proces obsługi i monitorowania realizowanych kontraktów. Zoptymalizowano proces zarządzania ofertami oraz kontrahentami. Udoskonalono rozliczanie i śledzenie kosztów utrzymania i serwisy maszyn oraz floty.
Jako złoty partner SAP oferujemy pełen zakres usług niezbędnych do wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu SAP. W szczególności specjalizujemy się w projektach typu roll-out ze spółek niemieckich do polskich. Firma Keller Polska to kolejny ważny klient itelligence, który poprzez wdrożenie usprawnił swoje procesy biznesowe i dostosował do wymogów centrali – powiedział Romuald Tybuszewski, kierownik projektu, itelligence sp. z o.o.
Cieszymy się, że wybraliśmy itelligence do wdrożenia systemu ERP. Szczególnie istotne było dla nas, że w projekcie brały udział osoby doskonale znające polskie wymagania prawne i rozumiejące standardy pracy i potrzeby spółki oraz centrali. Wdrożenie przebiegło zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, co świadczy o zaangażowaniu obu stron” – powiedziała Małgorzata Bednarska-Sordyl, Dyrektor Finansowy, kierownik projektu, Keller Polska.
Prace projektowe rozpoczęto w maju 2011 roku. Pełne uruchomienie systemu nastąpiło w styczniu 2012.

Aktualnie Keller Polska i itelligence uzgadniają szczegóły dalszej współpracy w zakresie wspierania bieżącej obsługi systemu SAP.

Źródło: itelligence

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top