loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że przedsiębiorstwo budownictwa lądowego i usług górniczych Brierty Limited (ASX: BYL) wdroży system ERP IFS Applications™, zastępując systemy rozproszone jednym rozwiązaniem biznesowym. Nowy system wesprze rozwój firmy i ułatwi jej w przyszłości realizację strategii mobilności.

Firma Brierty wdroży system IFS Applications 8 ze względu na jego rozbudowane funkcje w zakresie zarządzania projektami oraz kontroli ich realizacji. Przedsiębiorstwo zamierza również korzystać z funkcji wspomagających utrzymanie ruchu, działających w oparciu o wydajność, a także z możliwości mobilnej obsługi, za pomocą aplikacji IFS Touch Apps, działalności prowadzonej na terenie Australii Zachodniej i Terytorium Północnego.

Firma Brierty liczy na oszczędności w związku z lepszym wykorzystaniem zasobów, obniżeniem kosztów utrzymania ruchu, usprawnieniem procesów raportowania i zmniejszeniem kosztów licencjonowania oraz obsługi technicznej oprogramowania. Zakłada się, że inwestycja zwróci się w ciągu 18–24 miesięcy.
Lepszy dostęp do informacji związanych z zarządzaniem projektami każdorazowo przełoży się na oszczędności, a czas zgłaszania poszczególnych zdarzeń będzie krótszy — twierdzi Ian Sydney, prezes firmy Brierty ds. finansów.
Dzięki IFS Applications firma Brierty zyska możliwość wglądu w bieżący stan poszczególnych elementów, które składają się na jej działalność biznesową, w tym projektów i majątku trwałego, za pośrednictwem jednego systemu. Informacje o nakładzie pracy, wyposażeniu i materiałach będą wprowadzane w kopalniach i na placach budowy bezpośrednio do systemu IFS Applications, gdzie — poddane automatycznej weryfikacji — będą od razu dostępne dla kierownictwa w siedzibie firmy Brierty w Perth.

Funkcje z zakresu zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa i utrzymania ruchu miały kluczowe znaczenie w procesie podejmowania decyzji o zakupie systemu IFS Applications, którą podjęto po drobiazgowej analizie ofert 12 dostawców oprogramowania. Rejestracja wszystkich usterek i obsługa wszystkich zleceń roboczych w systemie IFS pozwoli firmie Brierty lepiej planować remonty realizowane w zakładzie głównym oraz skuteczniej zarządzać zleceniami zaległymi.
Dzięki systemowi IFS kierownik zakładu w Perth widzi swoją flotę i może nią zarządzać — mówi Sydney. Jeżeli we wrześniu ma być przeprowadzona modernizacja silnika pogłębiarki, już w lipcu można wysłać część wymienną do kopani. Można także przejrzeć zaległe zlecenia i zrealizować je, gdy maszyny są kierowane do serwisu, unikając problemów w przyszłości.
Mobilna obsługa systemu IFS Applications, w tym aplikacje Touch Apps przeznaczone dla smartfonów i tabletów z systemem iOS, Android i Windows, była również istotnym czynnikiem.
Dążymy do sytuacji, w której każdy przedstawiciel kadry zarządzającej w firmie będzie miał urządzenie przenośne, za pomocą którego będzie mógł wprowadzać dane i zatwierdzać zapotrzebowanie oraz zlecenia, będąc w terenie — nie będzie uwiązany do biurka. Funkcje mobilnego dostępu do systemu IFS Applications zapewniają ogląd bieżącego stanu naszych działań i pozwalają na rozpoznawanie możliwości zwiększenia wydajności. Obsługa tych funkcji w systemie IFS bardzo nam odpowiada — twierdzi Sydney.
Podobnie jak wiele firm usługowych w sektorze eksploatacji zasobów naturalnych, Brierty notuje wzrost — zauważa Rob Stummer, dyrektor zarządzający w IFS Australia and New Zealand. Firma Brierty wyróżnia się jednak znaczną dojrzałością organizacyjną, która pozwala jej stawiać czoła zagrożeniom i trudnościom wynikającym z rosnącego stopnia złożoności jej struktury. Jeden system biznesowy dający firmie wgląd — w czasie rzeczywistym — we wszystkie procesy, zarówno realizowane w siedzibie firmy, jak i w placówkach zewnętrznych, z pewnością jej w tym pomoże.
Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top