loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
22 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Exalo Drilling z systemem SAP ERP

Spółka Infovide-Matrix projekt wdrożenia SAP ERP dla spółki Exalo Drilling S.A., należącej do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A.


Prace Infovide-Matrix związane są z zaprojektowaniem i wdrożeniem zintegrowanego rozwiązania SAP ERP (Enterprise Resource Planning). Projekt zostanie zrealizowany w szerokim zakresie funkcjonalnym, dostosowanym do potrzeb Klienta. Wdrożeniem zostaną objęte m.in. następujące obszary: rachunkowość finansowa, aktywa trwałe, controlling, administracja kadr i płac, sprzedaż i dystrybucja, gospodarka materiałowa, system projektowy, utrzymanie planu oraz magazyn informacji gospodarczych.
Dla naszej spółki będzie to jeden z ważniejszych projektów realizowanych w ciągu najbliższych 12 miesięcy, nie tylko ze względu na strategiczną dla nas branżę Klienta, ale również ze względu na kompleksowość projektu i jego szeroki zakres obejmujący podmiot, który skonsolidował pięć dotychczasowych spółek poszukiwawczo-wydobywczych nafty i gazu– powiedział Paweł Wiechecki – dyrektor sektora Przemysł i Energetyka w Infovide-Matrix S.A.
Wdrożenie jednego spójnego systemu w Exalo Drilling S.A. ma na celu obniżenie kosztów funkcjonowania spółki. Zgodnie z założeniami, nowy, ujednolicony model biznesowy ma udoskonalić przebieg procesów wewnętrznych w spółce, jej strukturę organizacyjną i wpłynąć na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej spółki na rynku lądowych usług wiertniczych.
Prace zlecone Infovide-Matrix obejmować będą między innymi przeprowadzenie analizy, opracowanie koncepcji biznesowej i realizację prac konfiguracyjnych. Do konsultantów IVMX należeć będzie cały proces związany z wdrożeniem, w tym wsparcie podczas przeprowadzania testów i startu produktywnego systemu. Ponadto, wszystkie prace muszą być tak prowadzone, żeby nie zakłóciły bieżącego funkcjonowania Exalo Drilling. To właśnie doświadczenie Infovide-Matrix w obszarze tak specyficznych i skomplikowanych projektów w przemyśle gazowym zadecydowało o wyborze tej właśnie spółki, jako wykonawcy projektu – dodaje Piotr Grochowski – Dyrektor ds. Informatyki w Exalo Drilling S.A.
Źródło: Infovide-Matrix

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top