loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
21 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 55 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności, JEST JUŻ DOSTĘPNY DO POBRANIA!


KLIKNIJ I POBIERZ EGZEMPLARZ JUŻ DZIŚ!


PARTNERZY RAPORTU ERP 2021

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN wdrożył system ERP Xpertis

MACORLOGIC - pakiet ERP XpertisIPPT PAN przeprowadził postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia był zintegrowany system do zarządzania. Oferta Macrologic spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne określone w warunkach zamówienia i odpowiadała na oczekiwania Instytutu.

 
W efekcie Macrologic wdrożył w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN zintegrowany system Xpertis. Dostawca wykonał szereg modyfikacji, mających na celu dostosowanie wdrożonego rozwiązania do wymagań Instytutu. W wyniku wdrożenia IPPT PAN uzyskał nowoczesne i efektywne narzędzie, które pozwoliło zautomatyzować wiele procesów oraz w znaczący sposób ograniczyło ich czasochłonność.
Zintegrowanie kadr z płacami i stworzenie jednej bazy danych pracowników usprawniło pracę Działu Rachuby Płac. Podział wynagrodzenia pracownika na projekty, wg liczby przepracowanych godzin na rzecz danego projektu, odbywa się teraz w systemie, co radykalnie skróciło czas związany z przygotowaniem list płac. Co ważne, w mechanizmie uwzględniony jest fakt, że wynagrodzenia z tytułu świadczenia prac na rzecz różnych projektów przelewane są z różnych rachunków bankowych, gdyż dla każdego projektu zakładane jest subkonto. Wobec bardzo dużej liczby prowadzonych przez Instytut projektów to dla nas istotne usprawnienie — mówi dr hab. Barbara Gambin, prof. IPPT PAN, z-ca dyrektora ds. ogólnych.
Dzięki integracji z systemem finansowo-księgowym księgowanie list płac odbywa się automatycznie w podziale na prowadzone projekty — dodaje mgr Anna Leśnicka, główna księgowa IPPT PAN.
Ważną dla Instytutu funkcjonalnością Xpertis Kadry i płace jest możliwość generowania na potrzeby Polskiej Akademii Nauk raportów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń. Z kolei opracowane modyfikacje rozwiązania Xpertis Środki trwałe umożliwiają ewidencjonowanie i rozliczanie aparatury naukowo-badawczej oraz pozwalają prowadzić inwentaryzację posiadanych przez Instytut 6500 środków trwałych z wykorzystaniem kodów kreskowych.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN zajmuje się prowadzeniem badań w następujących kierunkach: mechanika materiałów, mechanika i fizyka płynów, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania w biologii i medycynie, teoria sprężonych pól mechanicznych i fizycznych, teoretyczna i eksperymentalna mechanika materiałów i konstrukcji, metody komputerowe w mechanice, akustoelektronika, a także zastosowanie ultradźwięków w medycynie.

Źródło: MACROLOGIC

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top