loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
22 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (OPWiK) Sp. z o.o. wdrożyło kompleksowy system informatyczny obejmujący system IFS Applications™, system billingowy oraz system GIS.
 
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (OPWiK) Sp. z .o.o. świadczy usługi w zakresie dostarczania wody oraz odbioru ścieków na terenie miasta Otwocka i okolicznych gmin. Liczba gospodarstw domowych zaopatrywanych przez OPWiK w wodę przekracza 5 tys. Przedsiębiorstwo zdecydowało się na wdrożenie systemu IFS Applications w celu zintegrowania i uporządkowania procesów biznesowych.

Przed wdrożeniem rozwiązania firmy IFS w OPWiK używano kilku niezależnych narzędzi IT. Ze względu na brak integracji dotychczasowych rozwiązań informatycznych dostęp do informacji był utrudniony i ograniczał możliwości efektywnego zarządzania. System IFS Applications zapewnił poprawę w zakresie automatyzacji procesów przetwarzania danych oraz obiegu informacji na wszystkich poziomach zarządzania i kontroli.

Projekt wdrożenia zrealizowano we współpracy z firmą Advanced Business Solutions Sp. z o.o. (ABS), jednym z partnerów biznesowych IFS Poland.

Rozwiązanie billingowe firmy ABS, zintegrowane z systemem IFS Applications, pozwala na pełną obsługę rozrachunków klientów, automatyczną dekretację sprzedaży, wielowymiarowe analizy sprzedaży i obsługę wodomierzy. Wdrażany przez ABS system GIS pozwoli na sprawne zarządzanie infrastrukturą podziemną.
Poszukiwaliśmy na rynku dostawcy, który zapewniłby nam obsługę „pod klucz”. Chcieliśmy uniknąć w ten sposób ewentualnych kłopotów z integracją różnych rozwiązań. Firma IFS przedstawiła kompleksową ofertę, która najlepiej spełniała nasze wymagania – mówi Mieczysław Kostyra, prezes zarządu OPWiK Sp. z o.o.
Z przyjemnością informujemy o wdrożeniu rozwiązania wspierającego zarządzanie w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji − mówi Marcin Taranek, prezes zarządu IFS CEE. „Wraz z naszym partnerem, firmą ABS, dostarczyliśmy rozwiązanie, które zapewnia sprawną obsługę wszystkich procesów specyficznych dla sektora wodno-kanalizacyjnego.
Energetyka i usługi użyteczności publicznej to jeden z rynków docelowych korporacji IFS. Od chwili założenia IFS opracowuje i dostarcza oparte na najlepszych praktykach rozwiązania branżowe w obszarach zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz zarządzania cyklem życia majątku. Rozwiązania firmy IFS obsługują wszystkie kluczowe procesy biznesowe w przedsiębiorstwie za pośrednictwem zintegrowanego pakietu aplikacji do zarządzania projektami inwestycyjnymi, łańcuchem dostaw, majątkiem przedsiębiorstwa i pracą, usługami serwisowymi i kontraktami, zrównoważonym rozwojem, finansami, zasobami ludzkimi, dokumentacją i in. Ekonomiczny i skalowalny system IFS Applications™, charakteryzujący się najlepszą w swojej klasie funkcjonalnością, jest stosowany w zakrojonych na szeroką skalę wdrożeniach w przedsiębiorstwach. Światowej klasy funkcjonalność, elastyczna architektura aplikacji oraz zespół doświadczonych specjalistów sprawiły, że IFS to wybór wiodących przedsiębiorstw w sektorze energetyki i użyteczności publicznej, takich jak Three Gorges, National Hydroelectric Power Corporation, Brookfield Renewable Power, Mälarenergi, GECOL, Horizon Utilities, Torresol, Barking Power, a także elektrowni jądrowych w Szwecji (E.On OKG, Vattenfall Forsmark, Ringhals), RPA (PBMR) i w Chinach (Sanmen, Shandong i Qinshan) oraz France Telecom, B Sky B i TenneT.

W Polsce do grona klientów firmy IFS w sektorze energetyki i użyteczności publicznej należą m.in.: MPWiK SA w Krakowie, MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu, ENEA Elektrownia „Kozienice” SA, Energa Elektrownie Ostrołęka SA, PGE GIEK Elektrownia Bełchatów SA, TAURON Wytwarzanie S.A. i in.

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top