loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
22 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, poinformowała, że firma North American Network, LLC (NAN), stanowiąca kanał sprzedaży i dystrybucji dla firm zorientowanych na realizację projektów i usługi, wdroży IFS Applications — system do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) — z myślą o zarządzaniu projektami w czasie rzeczywistym. Wartość kontraktu wynosi 2 miliony USD.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Firma NAN, której siedziba mieści się w Denver (Kolorado), jest w całości finansowana przez 12 niezależnych przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych, należących do grupy Local Business Partners (LBPs). Partnerzy LBPs ułatwiają lokalną sprzedaż i świadczenie usług w takich sektorach, jak produkcja oparta na projektach, sektor ropy i gazu, produkcja procesowa i energetyka wytwórcza.

Członkowie organizacji poszukiwali rozwiązania umożliwiającego zautomatyzowanie wspólnych procesów biznesowych i konsolidację różnych systemów ERP. Chodziło o usprawnienie zarządzania złożonymi projektami i usługami poprzez wykorzystanie jednej, zunifikowanej platformy, oferującej dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Grupa wdroży szereg modułów funkcjonalnych systemu IFS Applications, w tym moduł zarządzania projektami, moduł produkcji, moduł zarządzania łańcuchem dostaw oraz moduł remontów.
Szukaliśmy rozwiązania, które pozwoliłoby na konsolidację dwunastu przedsiębiorstw o złożonej strukturze w ramach jednej, standardowej platformy, a w konsekwencji na usprawnienie automatyzacji procesów biznesowych” — powiedział Jon Zimbeck, dyrektor zarządzający NAN. „Wybraliśmy IFS Applications, ponieważ system ten najlepiej spełniał nasze wymagania biznesowe oraz wymagania firm członkowskich w zakresie oprogramowania, a poza tym sprawdził się już w podobnych zastosowaniach.
IFS Applications pomoże firmie NAN uzyskać pełną kontrolę nad złożonymi projektami. Możliwości prognozowania w oparciu o rzetelne dane, a także śledzenia kosztów projektu w czasie rzeczywistym, pozwolą znacznie zmniejszyć ryzyko — powiedziała prezes oddziału IFS na rynek obu Ameryk, Cindy Jaudon. IFS Applications pomoże też firmie NAN ustandaryzować dane biznesowe. Informacje będą na bieżąco aktualizowane, a jednocześnie bezpośrednio dostępne dla najważniejszych udziałowców, co ułatwi im podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.
Sektor przedsiębiorstw zorientowanych na projekty to jeden z docelowych rynków firmy IFS. IFS oferuje rozwiązania do zarządzania pełnym cyklem życia projektu, które zapewniają kontrolę nad kosztami projektu, terminami, zasobami, przepływem pieniężnym oraz ryzykiem. Rozwiązanie IFS dla przedsiębiorstw zorientowanych na projekty (Project-Based Solution; PBS) ułatwia dostęp do aktualnych informacji na każdym etapie projektu, co pomaga rozwiązywać problemy, zanim się pojawią i redukuje konieczność ręcznych interwencji, które zawsze wiążą się z ryzykiem błędu. Rozwiązania PBS firmy IFS obejmują funkcjonalności z zakresu zarządzania projektami, kontraktami, ryzykiem, budżetowaniem i prognozowaniem, projektowaniem i materiałami, a także danymi o urządzeniach. Funkcje te są bezpośrednio zintegrowane z modułem finansów i zasobów ludzkich. Rynek przedsiębiorstw zorientowanych na projekty obejmuje liczne branże, na których skupia się firma IFS, w tym sektor lotnictwa i obrony, wykonawstwo EPCI, sektor ropy i gazu, energetykę i usługi użyteczności publicznej, sektor konstrukcyjno-budowlany, obsługę serwisową i produkcję opartą na projektach.

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top