loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Oprogramowanie Asseco WAPRO wspiera dystrybutora części samochodowych

Firma Auto-Elements zakończyła wdrożenie kompletu aplikacji Asseco WAPRO do zarządzania przedsiębiorstwem. Nowy użytkownik systemów specjalizuje się w dostawie do warsztatów i serwisów blacharsko-lakierniczych części zamiennych do karoserii samochodowych, zarówno oryginalnych, jak i ich tańszych zamienników.


 
Rozwiązania Asseco WAPRO wspomogły takie obszary działania firmy Auto-Elements jak sprzedaż, logistyka, gospodarka magazynowa, finanse i księgowość, środki trwałe oraz kadry i płace. Uruchomiony został także moduł analityczny umożliwiający analizę danych zgromadzonych w bazach poszczególnych aplikacji i tworzenie dynamicznych analiz w postaci zestawień tabelarycznych oraz wykresów. Ponadto firma X-COM zrealizowała w Auto-Elements wdrożenie specjalistycznego rozwiązania do obsługi magazynu wysokiego składowania, udostępniła funkcję PBV (Pick-by-Voice) oraz umożliwiła obsługę magazynu za pomocą kolektorów danych.
Dzięki wdrożeniu oprogramowania Asseco WAPRO zostało zautomatyzowanych wiele procesów biznesowych naszej firmy, co następnie przyczyniło się do poprawy jakości obsługi klientów – mówi Adrian Sklorz, Prezes Zarządu Auto-Elements.
Oprogramowanie ERP Asseco WAPRO pozwoliło Auto-Elements na uproszczenie i przyspieszenie procesu wystawiania dokumentów oraz umożliwiło łatwy dostęp do analiz biznesowych za bieżący okres. Wyraźnie zwiększyła się też wydajność gospodarki magazynowej, dzięki m.in. przyspieszeniu procesu przygotowywania wysyłki zamawianych towarów. Ponadto wprowadzone zostały mechanizmy kontroli, które przyczyniły się do zmniejszenia ilości pomyłek przy realizacji zamówień i przyjmowaniu dostaw. Analizie poddane zostały też wszystkie przechowywane i dystrybuowane produkty, szczególnie pod względem ich chodliwości i rotacji w magazynie. Poza tym usprawniony został proces obiegu dokumentów oraz wprowadzony monitoring przeterminowanych płatności.
Zaimplementowane w Auto-Elements oprogramowanie zostało zintegrowane w jeden całościowy system do zarządzania przedsiębiorstwem. Proces wdrożenia był podzielony na wiele etapów, tak by nie zakłócać realizacji podstawowych procesów biznesowych klienta. Wszystkie prace, w tym szkolenie personelu Auto-Elements, udało się przeprowadzić w ciągu 10 miesięcy – informuje o projekcie Rafał Mróz, Dyrektor ds. Asseco WAPRO ERP w Asseco Business Solutions S.A.
Wdrożone w Auto-Elements rozwiązania Asseco WAPRO zostały zintegrowane z różnymi zewnętrznymi aplikacjami oraz modułami, takimi jak np. system płatności, import elektronicznych dokumentów magazynowych, program weryfikacji dokumentów i generowania zamówień, system do obsługi listów przewozowych integrujący z firmą spedycyjną GLS oraz aplikacja generująca numery serii dostaw oraz obsługująca kompleksowy wydruk etykiet towarowych.

Oprogramowanie Asseco WAPRO to komplet programów do zarządzania małą i średnią firmą, wspierający pracę działów sprzedaży, księgowości, kadr oraz pracowników mobilnych. Systemy są przeznaczone zarówno dla małych jednoosobowych firm, jaki spółek posiadających wiele sklepów i oddziałów na terenie całego kraju, operujących w różnych branżach.

Źródło: www.assecobs.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top