loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
22 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ) wdrożyło system IFS Applications™ w celu usprawnienia procesów biznesowych. Decyzja ta przyniosła przedsiębiorstwu szereg korzyści, zwłaszcza w obszarze zarządzania rozbudowaną flotą pojazdów i zaawansowanym sprzętem technicznym.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zaopatruje w wodę mieszkańców Warszawy i okolic. Przedsiębiorstwo obsługuje sieć wodociągową o długości 3400 km oraz sieć kanalizacyjną o długości blisko 3200 km, co umożliwia wprowadzanie ponad 300 milionów litrów wody do sieci miejskiej każdego dnia. W celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług przedsiębiorstwo utrzymuje pokaźną bazę pojazdów i zaawansowany sprzęt techniczny (400 pojazdów oraz 900 jednostek sprzętowo-technicznych) do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Warszawy i okolic.

Przedsiębiorstwo MPWiK w m.st. Warszawie S.A. wdrożyło system IFS Applications, aby usprawnić procesy biznesowe, takie jak finanse, dystrybucja oraz remonty pojazdów i sprzętu technicznego. Dostępna w systemie IFS Applications funkcjonalność zarządzania remontami — w połączeniu z rozwiązaniem do obsługi zleceń transportowych — umożliwia zintegrowane zarządzanie pojazdami i sprzętem, dzięki czemu dostarczanie usług jest bardziej elastyczne.

Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu IFS Applications to optymalizacja zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, związanymi przede wszystkim z zarządzaniem transportem. Usprawnienie działań w tym obszarze obejmuje integrację z systemem monitorowania floty, centralizację i ujednolicenie danych o pojazdach i sprzęcie, wyeliminowanie ręcznego wprowadzania danych do ok. 20 000 drukowanych kart pracy kierowców w ciągu kwartału, bardziej ekonomiczną wewnętrzną dystrybucję paliwa, nadzór nad częściami zamiennymi oraz przyspieszenie kontroli I napraw sprzętu. Dzięki IFS Applications spółka uzyskała możliwości generowania szczegółowych danych o pojazdach oraz informacji o efektywności i mobilności poszczególnych pracowników.
Z przyjemnością informujemy o wdrożeniu systemu IFS Applications w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. — powiedział Marcin Taranek, prezes IFS CEE. Usługi użyteczności publicznej stanowią ważny dla IFS sektor rynkowy. Nasze rozwiązanie dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych umożliwia elastyczną obsługę wszystkich procesów typowych dla tego rodzaju działalności.
Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top