loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Macrologic SA wdrożył system ERP w MZK w Grudziądzu

macrologicMacrologic SA wdrożył  w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Grudziądzu autorski system ERP. Zaproponowane przez spółkę narzędzia pomagają przedsiębiorstwu m.in. w finansach i księgowości, controllingu, kadrach i płacach, rozliczaniu czasu pracy, a także w zarządzaniu majątkiem trwałym. Spółka wprowadziła także w MZK rozwiązania do zarządzania gospodarką magazynową, warsztatową oraz usprawniające obieg informacji w firmie.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Miejski Zakład Komunikacji w Grudziądzu przed wdrożeniem rozwiązań ERP pracował na systemach, które nie były ze sobą kompatybilne. Istnienie wielu źródeł informacji skutkowało problemami w prawidłowym rozliczaniu kosztów oraz niską wiarygodnością prowadzonych analiz. To bezpośrednio przekładało się na trudność w podejmowaniu decyzji zarządczych. Zbieranie informacji, ich scalanie i przeliczanie wykonywano „ręcznie”. Dlatego analiza kosztów oraz przetwarzanie danych potrzebnych do opracowania raportów były procesami skomplikowanymi i czasochłonnymi. Dla firmy ważne było również szybkie docieranie do informacji na temat kondycji finansowej spółki oraz wyników na poszczególnych rodzajach działalności.
W celu bardziej efektywnego zarządzania spółką zdecydowaliśmy się na wprowadzenie w 2014 roku jednego zintegrowanego systemu do zarządzania (klasy ERP), obejmującego także rozwiązanie do controllingu. Potrzebowaliśmy inteligentnego narzędzia, które przyczyni się do poprawy jakości danych oraz optymalizacji procesów poprzez ich automatyzację - mówi Paweł Maniszewski, prezes zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu.
Wdrożenie systemu ERP autorstwa polskiego dostawcy już przynosi zakładowi wiele korzyści. W wyniku wdrożenia systemu controllingowego, MZK w Grudziądzu uporządkował wszystkie procesy realizowane w działaniach operacyjnych. Ma to pozytywne przełożenie na finanse przedsiębiorstwa. Firmie udało się także wypracować jednolity model pracy nad budżetem oraz automatyczną konsolidację budżetów cząstkowych. Oznacza to, że ma ona teraz możliwość kontroli realizacji planu, analizowania odchyleń oraz prognozowania wyniku finansowego, zarówno spółki, jak i poszczególnych działalności. W efekcie tego wszystkiego czasochłonność całego procesu budżetowania została znacznie skrócona. Co istotne, od czasu finalizacji wdrożenia informacja zarządcza jest dostarczana w czasie rzeczywistym, a spółka zwiększyła świadomość kosztową swoich pracowników.

Realizacja projektu przez Macrologic przyczyniła się do usprawnienia procesów związanych z gospodarką warsztatową MZK w Grudziądzu, a w szczególności w zakresie zarządzania wyposażeniem taboru, kontrolowania przeglądów okresowych wraz ze szczegółowym rozliczeniem kosztów wykonanych remontów i zleceń.
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania procesami zachodzącymi w MZK w Grudziądzu okazało się niezwykle ważną inwestycją, która aktualnie przekłada się na wzrost wydajności oraz przejrzystości naszych działań — podsumowuje Paweł Maniszewski.
Źródło: www.macrologic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top