loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
22 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Elastyczna architektura i intuicyjny interfejs użytkownika systemu IFS Applications 9 wesprą pracę 4000 pracowników firmy Avinor obsługujących 46 norweskich lotnisk cywilnych.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że państwowe przedsiębiorstwo Avinor podjęło decyzję o aktualizacji systemu IFS Applications™ w celu zapewnienia jego użytkownikom przyjaznej i elastycznej platformy stanowiącej dobrą bazę dla procesu digitalizacji danych.

Aktualizując system do wersji IFS Applications 9, firma Avinor będzie mogła wykorzystać wielowarstwową architekturę aplikacji i nowy model wsparcia, co umożliwi jej ekonomiczny dostęp do najnowszych aplikacji i usprawnień.

Dodatkowo aktualizacja wyposaży firmę Avinor w rozszerzone możliwości z zakresu monitorowania i dokumentowania zgodności procesów z najbardziej rygorystycznymi wymogami bezpieczeństwa. System IFS Applications 9 umożliwi również pracownikom firmy Avinor korzystanie z opartego na rolach i konfigurowalnego interfejsu IFS Lobby™.
Zdecydowaliśmy się przejść na wersję IFS Applications 9, ponieważ widzimy ogromne korzyści z posiadania stale ulepszanego systemu ERP — powiedział Brede Nielsen, dyrektor ds. IT firmy Avinor. Naszym celem jest utrzymanie pozycji lidera w zakresie warunków, bezpieczeństwa, jakości i ekonomiczności świadczonych usług. W coraz bardziej złożonym środowisku branżowym kompleksowy system ERP jest jednym z najważniejszych czynników umożliwiających zapewnienie optymalnego poziomu działań operacyjnych.
Glenn Arensen, prezes IFS Scandinavia, dodał:
Firma Avinor gra pierwszoplanową rolę w zapewnieniu bezproblemowej pracy norweskich portów lotniczych, skupiając się w pierwszej kolejności na efektywności i bezpieczeństwie prowadzonych działań. System IFS Applications 9 stanie się dla firmy Avinor solidną platformą, zapewniającą przejrzystość procesów biznesowych oraz dobrą kontrolę nieustannie aktualizowanego, elastycznego środowiska roboczego. Jesteśmy dumni z niesłabnącego zaufania firmy Avinor do naszych rozwiązań. Oczekujemy kontynuowania tej owocnej dla obu stron współpracy.
Relacje biznesowe obu firm sięgają 1996 roku, w którym system IFS Applications stał się centralnym systemem portu lotniczego Oslo Airport Gardermoen. W roku 2012 firma Avinor zadecydowała o wdrożeniu systemu IFS Applications 8 jako centralnego rozwiązania ERP do zarządzania i kontroli zróżnicowanych procesów biznesowych obsługiwanych przez nią 46 lotnisk rozsianych po całej Norwegii. W 2013 roku firma postanowiła rozszerzyć portfel posiadanych rozwiązań firmy IFS o dodatkowe funkcje raportowania danych na temat jakości, bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska (HSEQ; health, safety, environment, quality).

Kolejnym obszarem, który już teraz przynosi firmie Avinor ogromne korzyści dzięki systemowi IFS Applications, jest zaopatrzenie. Rozwiązanie obsługujące zaopatrzenie umożliwia bardziej precyzyjne zarządzanie personelem ochrony portu lotniczego, co w przeszłości było bardzo kosztowne i kłopotliwe z uwagi na zróżnicowane zapotrzebowanie. Dodatkowo, oprócz usprawnienia samego procesu, rozwiązanie to przyczyniło się do znaczących oszczędności.

Źródło: IFS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top