todisTodis DocFlow to autorskie, zintegrowane z systemem iScala oprogramowanie do zarządzania elektronicznym obiegiem faktur w obrębie przedsiębiorstwa. Pozwala zautomatyzować rejestrację dokumentów i wyeliminować konieczność ponownego wprowadzania istniejących już danych.


 REKLAMA 
 sente Aplikacja DocFlow pozwala obniżyć koszty przedsiębiorstwa poprzez:
 • Redukcję błędów pracowników. • Usprawnienie kontroli wydatków i podniesienie jakości dekretacji.
 • Redukcję ilości czasu poświęcanego na obsługę faktur zakupowych.
 • Usprawnienie rejestracji dokumentów oraz ich obiegu wewnątrz firmy - są one przekazywane do weryfikacji, akceptacji oraz dekretacji w formie elektronicznej, a ich fizyczny ruch jest całkowicie wyeliminowany.
 • Ułatwienie kontroli oraz odnajdywania/wyszukiwania „zagubionych” dokumentów, określenie osób, u których „utknęły” dokumenty.  Przypisanie jednoznacznej odpowiedzialności za prawidłowy obieg faktury oraz przejrzystość procesu akceptacji i dekretacji.

Podstawowe Założenia
 • Dostęp do programu przez przeglądarkę Internetową
 • Możliwość elektronicznej archiwizacji wszystkich dokumentów
 • Wielostopniowa elektroniczna akceptacja dokumentów 
 • DocFlow zintegrowany jest z systemem iScala: odczytuje z systemu dane słownikowe (dostawcy, plan kont, wymiary, kody VAT, warunki płatności), zapisuje dane z wykorzystaniem mechanizmu Epicor Service Connect lub bezpośrednio 
 • Zapewnia bezpieczeństwo dokumentów
Rejestracja dokumentów
 • Wprowadzenie dokumentu możliwe jest w sposób ręczny lub automatyczny na podstawie danych z OCR (dokładniej: na podstawie plików XML generowanych przez aplikację OCR, które są zapisywane w odpowiednim katalogu)
 • Podpięcie skanu faktury 
 • Wybór ścieżki akceptacji – odpowiedniej osoby wewnątrz firmy
 • Mechanizm powiadomień oraz alertów
Alokacja i akceptacja
 • Alokacja kosztów (podanie odpowiednich wymiarów)
 • Zatwierdzenie dokumentu jedno lub wielostopniowe (możliwość konfiguracji)
 • Możliwość przekierowywania akceptacji faktur
 • Obsługa zwrotna (prośba o zmianę, uzupełnienie dokumentu)
 • Historia obiegu dokumentu – archiwizacja
Weryfikacja i księgowanie
 • Weryfikacja dokumentu przez Dział Księgowy
 • Wprowadzanie ewentualnych zmian (dekret, VAT, NKUP, itp.)
 • Zaksięgowanie (faktury automatycznie przenoszone są do systemu iScala)
 • Wykorzystanie mechanizmu Epicor Service Connect lub bezpośrednio (w zależności od dostępnej licencji i preferencji klienta)
Elektroniczny obieg faktur może być dowolnie rozbudowywany i modyfikowany na etapie wdrożenia i utrzymania systemu. Planowane jest rozszerzenie aplikacji, które pozwoli na zautomatyzowany obieg pozostałego typu dokumentów w przedsiębiorstwie (umowy, korespondencja, itp.)

Źródło: www.todis.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top