ser groupWiększości menadżerów nie trzeba już przekonywać, że systemy sztucznej inteligencji podnoszą standardy funkcjonowania banków na wielu poziomach. Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiają pracownikom podejmowanie natychmiastowych decyzji kredytowych, pomagając im w ocenie poziomów ryzyka. Jak wskazują badania, Już niemal co piąta instytucja z sektora bankowego zaangażowała inteligentne algorytmy do pracy w kilku działach. Sztuczna Inteligencja doskonale sprawdza się w szybkich insightach dotyczących klienta. Ma to olbrzymie znaczenie dla tworzenia indywidualnych ofert, rekomendacji produktowych i symulacji przyszłych jego zachowań. Nie można pominąć zasług algorytmów w obniżaniu ryzyka dokonywania nieautoryzowanych operacji.

 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 
 
Problem, z którym borykają się wszystkie banki - nadmiar danych

Jest jeszcze jeden obszar, w którym algorytmy mogą udowodnić swoją skuteczność.

Jeden z naszych klientów bankowych poprosił nas o znalezienie sposobu na szybszą analizę umów kredytowych i zapisanie zestawu metadanych dla każdego z nich - zgodnie z nowymi przepisami. Bez korzystania z analizy treści byłoby to bardzo kosztowne przedsięwzięcie i, szczerze mówiąc, niemożliwe dla zespołu do wykonania w danym przedziale czasowym. - wyjaśnia Marcin Somla, Dyrektor Grupy SER.


Omawiane rozwiązanie opiera się na technologii eksploracji danych. Dzięki niemu możliwe jest wyszukiwanie dużych ilości informacji i wykrywanie powtarzających się wzorców i zależności. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą analizować ogromne zbiory dokumentów, wspierając w ten sposób procesy automatyzacji, które pomagają w ich przechowywaniu, archiwizowaniu lub analizowaniu zawartości w zależności od konkretnych potrzeb.

ECM - sprawne zarządzanie treścią firmy

Systemy ECM doskonale nadają się do kompleksowego zarządzania tymi informacjami. Działają dobrze dla każdej organizacji finansowej, która zmaga się z nadprodukcją dokumentów i danych, pochodzących z różnych źródeł - wniosków kredytowych, analiz ryzyka, ratingów, ocen wartości nieruchomości czy rozliczeń akcji. Wszystkie te dokumenty wymagają stałej dostępności, aktualizowania, monitorowania i wzajemnej synchronizacji z innymi zbiorami. Każdy bank mierzy się więc z podstawową potrzebą sprawnego lokowania ich w procesach biznesowych. Takie lokowanie umożliwiają właśnie systemy ECM.

Systemy ECM usprawniają przechwytywanie i zbieranie informacji ze wszystkich źródeł, z których korzysta organizacja. Ich główną siłą są usługi kognitywne, czyli oprogramowanie, które pozwala algorytmom inteligentnie "czytać" i analizować również treści nieustrukturyzowane, co ma miejsce w przypadku niektórych typów dokumentów np. kontraktów. Wyobraźmy sobie system, który może integrować informacje ze skrzynki e-mail z informacjami, o historii operacji dokonywanych przez klienta oraz z danymi, jakie pracownik infolinii wprowadził do wniosku kredytowego. Mówimy więc o uniwersalnym, inteligentnym, skalowalnym rozwiązaniu, które można również wdrożyć w chmurze lub wykorzystać jako Softare-as-a-Service. Potrafi ono utrzymać porządek w zbiorach dokumentów, ułatwia przeprowadzenie audytów i zwiększa produktywność całej organizacji. Takim rozwiązaniem jest system Doxis4 ECM, który dostarczamy organizacjom. - mówi Marcin Somla, dyrektor GRUPY SER w Polsce.


Przewiduje się, że wielkość globalnego rynku zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM) wzrośnie z 40,1 mld USD w 2020 r. do 66,9 mld USD w 2025 r . Głównym powodem tego wzrostu jest rosnące zapotrzebowanie na rozwiązanie, które pozwoliłoby firmom łatwo organizować i zarządzać swoimi treściami. Ważna jest również ambicja dostarczania wysoce spersonalizowanych treści dedykowanym odbiorcom.

Banki, które wdrożyły system ECM:
  • Usprawniły obsługę klienta. ECM zapewnia lepsze przetwarzanie jego zapytań i ułatwia rejestrację składanych przez niego wniosków.
  • Zapewniły sobie przejrzystość procesu rozpatrywania wniosków kredytowych.
  • Uwolniły pracowników od powtarzalnych, ręcznie wykonywanych czynności.
  • Zautomatyzowały procesy archiwizacji dokumentów i transakcji zgodnie z wymogami audytów.
  • Zmniejszyły liczbę błędów popełnianych przez ludzi i ryzyko prawne związane z brakiem odpowiedniej ochrony danych wrażliwych.

Co najważniejsze, z systemu ECM może korzystać każda organizacja finansowa poszukująca narzędzi do zarządzania treściami o różnym charakterze, pochodzącymi ze wszystkich obszarów firmy.

Źródło: www.sergroup.com/pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top