ser groupPrzyszłość biznesu stoi pod znakiem cyfrowego środowiska pracy – infrastruktura ta jest niezbędnym elementem sukcesu firmy w dłuższej perspektywie, umożliwiając współpracę z dowolnego miejsca. Jednak skuteczne wdrożenie tej koncepcji do środowiska organizacyjnego stawia przed firmą nowe wyzwania.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Organizacje przechodzą obecnie transformację cyfrową. Muszą zaadaptować swoje strategie biznesowe tak, aby funkcjonować zwinnie i dynamicznie reagować na zmiany. Oznacza to, że również środowiska pracy powinny być elastyczne i spójne z transformacją oraz zapewniać dostęp do informacji w ramach całego przedsiębiorstwa. Infrastruktura ta jest kluczowa, aby pracownicy znajdujących się w różnych lokalizacjach mogli dzielić się wiedzą. Dzięki kooperacji mogą oni w czasie rzeczywistym współdzielić dane i procesy, co przekłada się na poprawę produktywności oraz większą skuteczność biznesową.

Według firmy analitycznej Gartner organizacje w coraz większym stopniu wykorzystują technologię – nie jest to już narzędzie służące jedynie do automatyzacji działalności biznesowej. Obecnie technologia jest postrzegana jako instrument wspierający biznes – napędzający zysk, budujący rynek, pomagający zidentyfikować i pozyskać klientów. Digitalizacja wprowadza nowe, innowacyjne modele biznesowe. Wiąże się to jednak z rosnącą konkurencją na polu dostępu do umiejętności i wiedzy. Firmy ryzykują utratę swojej pozycji rynkowej, jeżeli nie inwestują w rozwój kompetencji z zakresu cyfrowego przedsiębiorstwa.

Cyfrowe środowisko pracy: przede wszystkim współpraca

Gospodarka informacyjna zmienia znane nam środowisko pracy. Firmy z różnych sektorów przechodzą zmiany związane z big data czy modelami analitycznymi. Gartner przewiduje, że do 2020 roku 25% dużych organizacji będzie sprzedawać lub kupować dane za pośrednictwem internetowych rynków danych. Sama informacja jest towarem. Natomiast wnioski, które możemy z nich wyciągnąć, mają prawdziwą wartość biznesową. Dostęp do odpowiednich danych w odpowiednim czasie będzie kluczowy do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. To właśnie tu cyfrowe środowisko pracy odgrywa tak ważną rolę. Odpowiednie narzędzia umożliwiają współpracę w ramach organizacji oraz z zewnętrznymi partnerami, poprawiając szybkość i efektywność działania, a w konsekwencji zwiększając przewagę rynkową firmy.

Moc Przemysłu 4.0

W sektorze przemysłowym cyfryzacja drastycznie zwiększa liczbę danych, dokumentów i procesów, które organizacje muszą przetworzyć. Według firmy analitycznej IDC do 2019 roku 75% dużych producentów wprowadzi do swoich modeli operacyjnych rozwiązania oparte na IoT i analityce danych, aby skuteczniej zarządzać ryzykiem i szybciej wprowadzać produkty na rynek.

Przemysł 4.0, często określany mianem czwartej rewolucji przemysłowej, wprowadza nowy poziom automatyzacji i wymiany danych, włączający Internet Rzeczy, przetwarzanie w chmurze i Sztuczną Inteligencję. Innowacje z zakresu Przemysłu 4.0 usprawniają i optymalizują procesy w fabrykach, prowadząc do większej efektywności oraz bardziej elastycznej infrastruktury. Fabryki stają się coraz mocniej zautomatyzowane, a pracownicy pracują ramię w ramię z botami. Korzyści z takiego podejścia to przede wszystkim większa produktywność i mniejsze koszty, dzięki wiedzy pozyskanej z danych zebranych z sensorów w czasie rzeczywistym.

W tym celu firmy potrzebują oprogramowania, które umożliwi im cyfryzację całego łańcucha wartości. W sytuacji, gdy cały proces jest zdigitalizowany, przepływ danych musi być spójny i stale dostępny, poczynając od wstępnego zapytania klienta, przez produkcję, aż do finalnego dostarczenia produktu.

Dostępność informacji

W cyfrowym środowisku pracy wszystkie informacje są zebrane razem i udostępniane w ramach potrzeb. Przykładowo, w przedsiębiorstwach produkcyjnych mamy do czynienia z cyfrowymi plikami cyklu życia produktu oraz dokumentacją dotyczącą elektroniki, mechaniki i IT. Dane te są przechowywane w jednym miejscu razem z dodatkowymi informacjami, takimi jak wiadomości e-mail, zapis konwersacji z klientem, rejestry serwisowe oraz dane pochodzące z zewnętrznych źródeł, w tym systemów ERP i CAD.

IDC przewiduje, że pod koniec 2020 roku już połowa przedsiębiorstw produkcyjnych będzie czerpała korzyści biznesowe z integracji danych z łańcuchów dostaw, procesów produkcyjnych, oraz zarządzania cyklem życia produktów i usług. Brak ustrukturyzowania danych sprawia, że trudno jest pozyskać z nich potrzebne informacje, a bez kontekstu wnioski, jakie wyciągniemy, mogą okazać się błędne. Odpowiednia informacja kontekstowa przypisana do danych pozyskiwanych z cyfrowego systemu umożliwia pracownikom podejmowanie przemyślanych decyzji. Zatem istotne jest, aby rozważyć potrzeby informacyjne, w tym kontekstowe, dla różnych ról w organizacji, planując strukturę cyfrowego środowiska pracy w firmie. Współpraca buduje bazę wiedzy w przedsiębiorstwie, napędza innowacje, zwiększa produktywność i umożliwia lepsze zarządzanie zasobami. Jest niezbędna do szybkiego i sprawnego podejmowania odpowiednich decyzji i długoterminowego sukcesu firmy. Cyfrowe środowisko pracy jako narzędzie usprawniające współpracę, w konsekwencji pomaga umocnić pozycję rynkową przedsiębiorstwa.

Autor: Marcin Somla, Dyrektor, SER Group
Źródło: www.ser-solutions.pl
 

1 Gartner – Talent on the Digital Frontier: The Stakes Rise in Digital Business
2 Gartner – 100 Data and Analytics Predictions Through 2021
3 IDC: FutureScape Worldwide Manufacturing Predictions 2017
4 IDC – Manufacturing Insights 2017 Predictions

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top