Newsletter

loading...
Banner IFS 160x200 2017


hermessql system erphumansoft HermesSQLhumansoft HermesSQL to system ERP przeznaczony do obsługi przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Umożliwia kompleksową obsługę wszystkich sfer działalności przedsiębiorstwa, pozwalając zoptymalizować wewnętrzne procesy w obrębie całej firmy. Obsługuje m.in.: produkcję, gospodarkę magazynową, logistykę, dystrybucję, handel, usługi, finanse i księgowość, kadry i płace, controlling finansowy i operacyjny.

 


 
Ogólny opis systemu:

humansoft HermesSQL to prosty w obsłudze system ERP zbudowany na bazie wieloletnich doświadczeń i wiedzy specjalistów Humansoft. Oparty na modułowej konstrukcji pozwala wdrażać poszczególne rozwiązania w miarę potrzeb firmy oraz ściśle i szybko dostosować je do strategii przedsiębiorstwa.

 • Program przeznaczony do obsługi średnich firm produkcyjnych, handlowych
  i usługowych
  niezależnie od branży, w jakiej działają
 • Umożliwia spójną i kompleksową obsługę wszystkich sfer działalności przedsiębiorstwa, pozwalając zoptymalizować wewnętrzne procesy w obrębie całej firmy
 • Wspomaga zarządzanie na wszystkich poziomach decyzyjnych udostępniając zaawansowane narzędzia analityczne do tworzenia różnego typu analiz, raportów
  i zestawień
 • Pozwala zaprojektować indywidualne rozwiązania i dopasować istniejącą funkcjonalność do obsługi niestandardowych potrzeb przedsiębiorstwa
 • Wspiera nowoczesne formy handlu w internecie – posiada opracowaną integrację ze sklepami internetowymi, platformami B2B, systemami do elektronicznej wymaniany danych (EDI)
 • Jest przystosowany do sprzedaży detalicznej – możliwość realizacji szybkiej sprzedaży np. z wykorzystaniem ekranów dotykowych oraz czytników kodów kreskowych
 • Współpracuje z zewnętrznymi aplikacjami klasy CRM, WMS, Business Intelligence, systemem obiegu dokumentów oraz aplikacją mobilną. Może być zintegrowany z dowolnym programem
 • Gwarantuje ergonomiczną i wygodną pracę opartą na nowoczesnym interfejsie
  i intuicyjnym sposobie poruszania się po opcjach systemu - niespotykaną cechą jest możliwość obsługi przy pomocy klawiatury niemal wszystkich funkcji programu
 • Umożliwia szybką pracę z dokumentami -  daje możliwość korzystania
  z mechanizmów automatyzujących proces ich tworzenia (funkcja przekształcania dokumentów, przenoszenia treści dokumentów, schowek dokumentów, funkcja wyfakturowania dokumentów)
 • Zapewnia efektywną pracę w sieci, szybką obsługę dużej grupy użytkowników oraz bezpieczeństwo danych
 • Jest stale rozwijany i na bieżąco aktualizowany do zmian w przepisach prawno-podatkowych

Dedykowane branże:
 • metalowo-maszynowa
 • budowlana
 • elektroniczna
 • elektryczna
 • poligraficzna i wydawnicza
 • spożywcza
 • odzieżowa
 • inne

Przykładowe wdrożenia:Firmy:
RAFIL S.A., SANTE, TBM Snack, BAKOMA-BIS, Wydawnictwo jedność, Charaktery, Market Budowlany MRÓWKA i PROFI w Biłgoraju, BUDOM Market, Zakłady Mięsne WIR Łopuszno,  MGM, IMPOL-1, Brat-Met

Docelowy użytkownik:
Średniej wielkości przedsiębiorstwa handlowe, produkcyjne i usługowe

Ilość zrealizowanych wdrożeń:  


Preferowane platformy bazodanowe:
MS SQL Server

Opisy modułów:Moduły systemu humansoft HermesSQL:

Licencja na serwer  (moduł handlowo-magazynowy ) – togłówny moduł systemu humansof HermesSQL. Przeznaczony jest do prowadzenia gospodarki wielomagazynowej oraz wspomagania sprzedaży detalicznej i hurtowej. Dostarcza narzędzi do prowadzenia elastycznej polityki cenowej oraz obsługi promocji. Wspomaga firmę w zakresie kontaktów z klientami. Obsługuje obszar finansowy przedsiębiorstwa oraz pomaga w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym (generator rejestrów VAT i deklaracji VAT). Udostępnia typowe analizy z zakresu sprzedaży, zakupów oraz gospodarki magazynowej.

Controlling sprzedaży - aplikacja analityczna służąca do analizowania, kontrolowania i prognozowania sprzedaży. Umożliwia analizowanie procesów sprzedaży ze wszystkich perspektyw, m.in.: czasu, produktów, przedstawicieli handlowych, regionu czy grup odbiorców. Posiada wiele gotowych do użycia analiz oraz pozwala na budowanie własnych raportów.

Obsługa walut - moduł przeznaczony do obsługi  sprzedaży i zakupów realizowanych w walutach obcych. Prowadzi rozrachunki, kasy i rachunki bankowe w dowolnej walucie. Tworzy deklaracje statystyczne INTRASTAT oraz deklaracje VAT-UE.

Obsługa handlowców – pomaga w rozliczaniu handlowców ze sprzedaży. Udostępnia analizy mierzące uzyskane przez nich obroty oraz dające informacje na temat sprzedanego asortymentu. Wylicza prowizję na podstawie obrotów handlowca lub zapłaconych dokumentów.

CoraxMobile – aplikacja mobilna przeznaczona dla handlowców wykonujących pracę  poza siedzibą firmy. Umożliwia zbieranie zamówień, przeglądanie stanów magazynowych, cen towarów oraz bieżących promocji. Daje dostęp do informacji o kontrahencie
i warunkach współpracy. Kontroluje zadłużenie klienta. Wystawia dokumenty KP
i rejestruje karty wizyt.

System lojalnościowy – umożliwia obsługę programów lojalnościowych opartych na naliczaniu i gromadzeniu punktów z wykorzystaniem kart identyfikacyjnych. Pozwala zdefiniować warunki naliczania punktów z zastosowaniem różnych sposobów punktacji. Prowadzi ewidencję upominków.

EDI (Electronic Data Interchange) – wspiera procesy elektronicznej wymiany dokumentów sprzedaży i zamówień pomiędzy firmą a współpracującymi z nią partnerami handlowymi. Technologia wykorzystywana głównie we współpracy z dużymi sieciami handlowymi i hipermarketami.

Zamówienia i rezerwacje – pozwala na sprawną obsługę zamówień własnych oraz zamówień  na sprzedaż. Integruje je z łańcuchem dostaw, produkcją oraz realizacją dostaw do klientów. Dokonuje automatycznej rezerwacji towarów (LIFO, FIFO) również dla wskazanej partii towarów. Posiada analizy pozwalające ściśle kontrolować realizację zamówień.

Lokalizacje - aplikacja umożliwia zarządzanie położeniem towaru w magazynie. Ułatwia szybkie odnalezienie towaru w magazynie zaś w trakcie przyjęć towaru wskazanie konkretnego miejsca jego składowania.

Opakowania zwrotne – moduł wspiera firmę w obszarze związanym z obrotem opakowaniami zwrotnymi i bezzwrotnymi. Pozwala ewidencjonować przyjmowane i wydawane opakowania z możliwością przeliczania ich na opakowania jednostkowe
i zbiorcze. Dostarcza raporty i analizy pozwalające sprawować kontrolę nad rotacją opakowań w magazynach. Wystawia tzw. „fakturę opakowaniową”.

Produkcja MRP II –
moduł przeznaczony do zarządzania procesami związanymi z technologicznym przygotowaniem produkcji oraz planowania i realizowania produkcji jednostkowej i masowej. Umożliwia opracowanie technologii, harmonogramowanie zleceń produkcyjnych, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz analizowanie kosztów wytworzenia wyrobów na poszczególnych etapach produkcji. Pozwala monitorować efektywność wykorzystania gniazd produkcyjnych i pracowników. Obsługuje produkcję procesową i dyskretną. Moduł łączy w sobie łatwość obsługi z zaawansowanymi mechanizmami co pozwala w prosty sposób wykonywać złożone operacje (np. związane z optymalizacją wykorzystania zasobów, eliminacją „wąskich gardeł”, czy bieżącą analizą kosztów wyrobów).

Produkcja – kompletacja – rozwiązanie wspomaga obsługę uproszczonych procesów produkcyjnych związanych z kompletowaniem i konfekcjonowaniem towarów. Umożliwia wyprodukowanie towarów pod konkretne zamówienie oraz realizację zleceń opartych o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne. Posiada mechanizm do automatycznej demontażu wyrobu.

Serwis i usługi – umożliwia pełną ewidencję i nadzór nad realizacją zgłoszeń serwisowych i reklamacji oraz prowadzonymi usługami. Tworzy rachunek kosztów i przychodów poszczególnych zleceń. Pozwala monitorować poszczególne etapy zlecenia
i zadbać o terminowość jego wykonania.

Plany transakcji – moduł przeznaczony dla firm świadczących stałe, comiesięczne  usługi, takie jak: wynajem lokali, monitoring obiektów czy wywóz nieczystości. Umożliwia seryjne tworzenie i drukowanie faktur sprzedaży wraz z automatycznym przenoszeniem ich na rozrachunki. Wyposażony jest w praktyczny komunikator przypominający o konieczności wygenerowania i wydrukowania dokumentów.

Książka Przychodów i Rozchodów - służy do prowadzenia uproszczonej księgowości opartej na Książce Przychodów i Rozchodów. Posiada  mechanizm automatyzujący czynności związane z księgowaniem dokumentów. Posiada generator deklaracji PIT5 i PIT5L.

Księga Handlowa – rozwiązanieprzeznaczone dla działów zajmujących się prowadzeniem pełnej księgowości w firmach o różnych profilach działalności (w tym w spółkach prowadzących księgowość wielowalutową). Utrzymany jest w stałej zgodności z aktualnymi przepisami w szczególności z Ustawą o Rachunkowości, przepisami podatkowymi, ZUS i VAT.  Zwiększa wydajność pracy działów księgowości poprzez zautomatyzowanie czynności związanym z dekretowaniem i księgowaniem dokumentów oraz wykonywaniem sprawozdań finansowych. Bazuje na dokumentach zarejestrowanych w pozostałych modułach.

Import wyciągów bankowych – moduł opracowany dla firm prowadzących elektroniczną bankowość. Importuje wyciągi bankowe do systemu jednocześnie  dokonując aktualizacji stanu rozrachunków.

 

Środki trwałe – wspomaga firmę w obszarze ewidencjonowania i amortyzowania majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pozwala na pełną rejestrację środków trwałych, naliczanie umorzeń i amortyzacji oraz szybkie uzyskiwanie informacji na temat ruchu środków oraz wielkości odpisów. Umożliwia prowadzenie niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej.

Kadry i Płace HR - moduł przeznaczony do obsługi obszaru kadrowo-płacowego w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, instytucjach budżetowych oraz zakładach pracy chronionej. Automatyzuje czynności związane z  naliczaniem płac, wyliczaniem wynagrodzeń za czas choroby, księgowaniem list płac oraz rozliczaniem firmy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. 

e-Deklaracje - rozwiązanie pozwala elektronicznie przesyłać do Urzędów Skarbowych deklaracje podatkowe PIT oraz VAT. Umożliwia grupowe podpisywanie, wysyłanie i pobieranie Urzędowych Potwierdzeń Odbioru (UPO). Wykonuje automatyczną archiwizację e-deklaracji.

OrangeSquid Standard (środowisko rozszerzeń) – pakiet narzędzi służących do modelowania systemu zgodnie z potrzebami firmy i preferencjami poszczególnych użytkowników. Zestaw zawiera: generator raportów, dodatkowe wyrażenia filtrujące, definicje widoków (tabel), dodatkowe pola w kartotekach systemu, funkcje użytkownika i wtyczki.

OrangeSquid Professional (środowisko rozszerzeń) – jest zestawem narzędzi programistycznych przeznaczony dla najbardziej wymagających przedsiębiorstw. Dają  największe możliwości dopasowania oprogramowania do potrzeb biznesowych firmy poprzez możliwość zbudowania własnych dedykowanych rozwiązań branżowych oraz  programów rozszerzających  podstawową funkcjonalność systemu.

Współpraca z zewnętrznymi aplikacjami
humansoft HermesSQL posiadając otwartą architekturę udostępnia szerokie możliwości w zakresie integrowania go z innymi specjalistycznymi aplikacjami. Współpracuje m.in.: z wybranymi sklepami internetowymi (B2C), aplikacjami do zamówień internetowych (B2B), systemami klasy CRM i WMS oraz platformami analitycznymi Business Intelligence.

 Czas wdrożenia:

Czas wdrożenia od 1-6 miesięcy. Uzależniony jest m.in.: od wielkości firmy oraz zakresu wybranych modułów programu.

Wymagania techniczne:


Udostępnia producent
loading...
loading...
loading...

Platforma Dystrybucyjna EDU-książka Sp. z...

Przykładem przedsiębiorstwa, które od lat pracuje na systemie SAP Business One jest Platforma...

SAGE rośnie w Polsce szybciej niż rynek

Sage notuje w Polsce rekordowo wysokie wyniki. Polski oddział spółki uzyskał w roku fiskalnym 2017...

Zaawansowana analityka napędza rozwój...

Firmy coraz powszechniej korzystają z analizy danych i rozwiązań klasy big data, aby prześcignąć...

Grupa Lubawa rozwija się z Impulsem EVO

Grupa Kapitałowa Lubawa to koncern produkcyjno-usługowy, którego główną osią działalności jest...

20170424 ERP dla produkcji
Show Panel
ENOVA365 KWADRAT
Show Panel
 • eqsystembaner