Newsletter

loading...
Banner IFS 160x200 2017

gardensGardens ERP „GERP”

( Gardens Software Sp. z o.o.)

 
System Gardens zawiera w sobie wbudowane środowisko rozwoju aplikacji, dzięki czemu wszystkie rozwiązania wraz ze swoją logiką są wbudowane w środowisku Gardens, co zapewnia pełną elastyczność i szybki ich rozwój. Wszystkie obszary mogą ulegać dowolnym przekształceniom nawet w trakcie działania systemu. Największą zaletą systemu są niewyobrażalne zdolności adaptacyjne i możliwość ciągłego rozwoju funkcjonalności. Funkcjonalność systemu Gardens ERP składa się z modułów wspomagających sprzedaż i dystrybucję, produkcję, CRM, zarządzanie finansami, księgowość i kontroling, zaawansowane analizy BI, zarządzanie projektami, serwis i utrzymanie ruchu, WMS, wsparcie e-commerce, obieg dokumentów, konsolidacja finansowa.

 


 

Ogólny opis systemu:System Gardens ERP to rzeczywiście elastyczne rozwiązanie ERP ze swoją własną platformą rozwoju. Nasz kompletny, zintegrowany system informatyczny pozwala firmie osiągnąć stan doskonałości zarządzania, który prowadzi do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Jego wdrożenie skutkuje natychmiastową optymalizacją wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów. W odróżnieniu od powszechnych na rynku rozwiązań „pudełkowych”, aktualnych w dniu sprzedaży, których jednak nie można dostosowywać do zmieniającego się otoczenia biznesowego, my dostarczamy oprogramowanie wraz z platformą rozwoju aplikacji - IDE GAM, co umożliwia firmie wprowadzenie wszelkich zmian bez udziału producenta systemu i bez ponoszenia kosztów dodatkowych modyfikacji.

Zadaniem Gardens ERP jest szybkie wdrożenie innowacyjnych modeli prowadzenia biznesu, tak by firma mogła wyprzedzić konkurencję. Dzięki naszej innowacyjnej i specyficznej metodyce wdrożenia, każde wdrożenie systemu Gardens ERP jest pewne i bezpieczne. Nieograniczone możliwości platformy Gardens sprawiają, że funkcjonalność jest wtórnym efektem jakości wdrożenia. Oznacza to, że system nie ma ograniczeń funkcjonalnych, a osiągnięta funkcjonalność zależy od dobrej metodyki prowadzenia projektu wdrażania.

Nasza historia obejmuje blisko 250 projektów wdrożeniowych przeprowadzonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w kraju i zagranicą. Opracowaliśmy rozwiązania programowe dedykowane dla wielu konkretnych branż i zastosowań. Wspomagamy przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą hurtową i sieciową, dostarczamy wymiernych korzyści firmom świadczącym usługi konstrukcyjne i serwisowe. Projektujemy różnorodne rozwiązania modeli procesów produkcyjnych za pomocą bazowego obszaru MES (Manufacturing Execution System), wspieramy branżę e-commerce, świadczymy również usługi dla firm z branży gastronomicznej, firm usługowych, agencji reklamowych czy też instytucji medycznych. Rozwiązujemy różnorodne problemy Klientów niekorporacyjnych związane z zarządzaniem złożonymi procesami, jak na przykład zarządzanie instytucjami kultury czy systemy przeznaczone do obsługi branż wyspecjalizowanych, gdzie dedykujemy rozwiązania hybrydowe.

Systemowe udogodnienia i możliwości platformy Gardens GAM
 • Wielojęzyczność aplikacji
 • Wielowalutowość
 • Definiowanie uprawnień użytkowników oraz profili użytkowników
 • Definiowalne menu aplikacji dla każdego użytkownika lub profilu (grupy użytkowników)
 • Definiowalne graficzne Menu, np. obrazujące przepływ dokumentów
 • Definicje Serii numeracji o dowolnym formacie, dostępne w całym systemie 
 • Definiowanie szablonów danych i dokumentów, inicjowanie wartości dowolnych pól danych, grupowanie danych i dokumentów, osobne serie numeracji
 • Klient WWW – usługa B2B z dowolną częścią funkcjonalności dostępną w Internecie
 • Zintegrowane rozwiązanie sprzedaży mobilnej 
 • Możliwość logowania zmian wybranych danych 
 • Możliwość dopinania załączników do wybranych obiektów systemu (dowolne dokumenty składowane w bazie danych lub w zdefiniowanych folderach ogólno dostępnych)
 • Możliwość komunikacji za pomocą TCP/IP, wymiana danych XML
 • Definicja skrzynek pocztowych , automatyczne wysyłanie listów i odbieranie poczty
 • Szeregowanie zadań okresowych, możliwość zdefiniowania procesów automatycznych wg zadanego harmonogramu
 • Możliwość graficznej wizualizacji procesów automatycznych
 • Możliwość definiowania własnych zapytań SQL 
 • Możliwość definiowania automatycznej instalacji dodatkowych komponentów systemu
 • Możliwość tworzenia diagramów UML, przepływu dokumentów i procesów 
 • Tworzenie Gadgetów Vista, monitujących wybrane zdarzenia systemu
 • Możliwość eksportu raportów do MS Excel 
 • Możliwość automatycznego tworzenia dokumentów MS Office za pomocą szablonów MSO i danych w systemie,
 • Dostęp do narzędzi rozwoju GAM (okna, raporty), 
 • Dostęp do narzędzi rozwoju GAM (okna, raporty, struktura danych, logika).


Rozwiązania Gardens – dostosowane do potrzeb naszych klientów

System ERP - kompleksowe rozwiązanie ułatwiające realizację celów strategicznych i operacyjnych, dzięki zarządzaniu informacją i pełnej kontroli nad procesami biznesowymi zachodzącymi w firmie

Rozwiązania hybrydowe - tam gdzie występują ograniczenia korporacyjne, techniczne lub finansowe, w rozbudowie systemu ERP z powodzeniem można zastosować rozwiązania Gardens. Dzięki elastyczności architektury system Gardens może stanowić doskonałe uzupełnienie istniejącego systemu ERP dając niemal nieograniczone możliwości funkcjonalne, przy zachowaniu spójności informacji i obniżeniu kosztów wdrożenia zmian.

Rozwiązania dedykowane - dzięki zastosowaniu zintegrowanego środowiska programistycznego IDE GAM, możliwe jest rozwijanie prawdziwie dedykowanych, wyjątkowych rozwiązań, które przynoszą wymierne korzyści finansowe. Platforma IDE GAM jest w pełni dostępna dla naszych Klientów i Partnerów, co oznacza możliwość samodzielnego rozwijania dedykowanych rozwiązań lub wykorzystania w tym celu zasobów naszych Partnerów wdrożeniowych.

gardens erp pic1


Dedykowane branże::

Rozwiązania dedykowane dla wszystkich branż


Przykładowe wdrożenia: • Impakt (komputerowa)
 • Mondi (opakowania)
 • Marwit (spożywcza)
 • Witmar (rolno-spożywcza)
 • Wiązary Burkietowicz (budowlana)
 • Forcom (informatyczna)
 • GSP (ochrona środowiska)
 • Motoricus.com (motoryzacyjna)
 • MotoGlobe (motoryzacyjna)
 • Powerbike (motoryzacyjna)
 • Aaltonen (motoryzacyjna)
 • Vol (informatyczna)
 • Certpol (certyfikacja)
 • Texet (reklamowa)
 • Ecol-Unicon (ochrona środowiska)
 • Invest-Tech (przemysłowa)
 • Altom (AGD)
 • Alergologia Plus (medyczna)
 • 4People4service (detaliczna)
 • Mieloch Motocykle (motoryzacyjna)
 • Horsefield (reklamowa)
 • Certpol (certyfikacyjna)
 • Motoricus S.A. (motoryzacyjna)

Docelowy użytkownik:
Średnie i duże przedsiębiorstwa handlowe, usługowe i produkcyjne.

Ilość zrealizowanych wdrożeń:

nasz zespół uczestniczył w 250 projektach wdrożeniowych przeprowadzonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w kraju i zagranicą


Preferowane platformy bazodanowe:

MS SQL


Opisy modułów:

Sales & Distribution – Sprzedaż i Dystrybucja

Gardens Sales & Distribution (Gardens S&D) to jeden z głównych obszarów funkcjonalności systemu Gardens ERP. Zapewnia doskonałe zarządzanie firmą w obszarze Magazynu, Zakupów i Sprzedaży. Proponowane rozwiązania mają przyspieszać i ułatwiać procesy operacyjne zachodzące w firmie.

Customer Relationship Management – Zarządzanie relacjami z klientami

Gardens Customer Relationship Manager (Gardens CRM) służy do zarządzania relacjami z klientami. Jest to integralny element systemu pozwalający na pełną kontrolę relacji w odniesieniu do najważniejszych mierników efektywności biznesu (rentowność klienta, siła relacji). Wspiera optymalizację i ujednolicenie całego procesu sprzedaży - począwszy od monitorowania potencjalnych klientów, poprzez zamówienia i obsługę danych kontaktowych, a skończywszy na wsparciu pogwarancyjnym.

Business Network Management – Zarządzanie siecią biznesową

Gardens Business Network Management (Gardens BNM) to w pełni skalowalne rozwiązanie, które wykazuje wiele możliwości zarówno w dużej, jak i lokalnej sieci biznesowej. Stworzone z myślą o sieciach biznesowych, w których istotne jest centralne zarządzanie. Aplikacja w swojej podstawowej strukturze zawiera rozbudowane mechanizmy analiz i wspomagania decyzji. Aplikacja składa się z modułu Centrali, Sprzedaży, Zakupu i Kontraktowania, Sklepu, Zapasu i Magazynu Wysokiego Składowania.

Project Management – Zarządzanie projektami

Gardens Project Management (Gardens PM) to zintegrowane narzędzie do zarządzania projektami i zasobami intelektualnymi w firmie. System wspiera planowanie pracy, ofertowanie, pełną analizę dostępności zasobów oraz proces budżetowania oraz rozliczania projektów. Udostępnia w czasie rzeczywistym aktualne informacje o stanie przedsiębiorstwa w wielu przekrojach.

Payroll Processing & Compliance – Zarządzanie zasobami ludzkimi

Gardens Payroll Processing & Compliance to narzędzie, które pewnie i efektywnie pozwoli kształtować politykę personalną firmy. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom zintegrowanego środowiska rozwoju uzyskano elastyczne narzędzie realizujące podstawowe wymagania w zakresie zarządzania pracownikami, ewidencją czasu pracy i kalkulacji wynagrodzenia, które można w prosty sposób dostosować do indywidualnych wymagań firmy.

Accounting & Finance – Finanse i Księgowość

Gardens Accounting & Finance (Gardens A&F) to obszar funkcjonalny odpowiadający za implementację księgowości i rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie. Dostarcza pełne wsparcie dla prowadzenia ksiąg rachunkowych zarówno pod względem ewidencyjnym jak i kontrolingowym. System jest zintegrowany z bankowymi systemami elektronicznych płatności, tak w kontekście emisji przelewów jak i rozliczenia wyciągów bankowych. Finansiści otrzymują możliwość eksportu danych do arkuszy kalkulacyjnych wraz z dostępem do bogatego zestawu szablonów zestawień i analiz. Gardens umożliwia maksymalną automatyzację pracy w działach finansowych.

Manufacturing Execution System – Zarządzanie produkcją

Gardens Manufacturing Execution System umożliwia firmie na elastyczne i szybkie reagowanie na zmieniające się wymagania klientów. Funkcja planowania ręcznego pozwala, w przypadku niestandardowych wymagań, na zmianę zleceń produkcyjnych i związanych z nimi potrzeb materiałowych. Aplikacja zawiera zestaw narzędzi służących do kompleksowego zarządzania produkcją – od planowania, poprzez jej realizację i rozliczanie, aż po raportowanie na potrzeby kadry zarządzającej.

Maintenance Management System – Serwis i utrzymanie ruchu

Gardens Maintence Management System umożliwia maksymalizację wydajności maszyn i urządzeń poprzez zastosowanie działania wyprzedzającego powstawanie awarii. Aplikacja angażuje pracowników ze wszystkich działów i wszystkich szczebli organizacji oraz motywuje ludzi do dbania o maszyny i urządzenia oraz wykorzystuje aktywność małych zespołów i działania samodzielne.

Warehouse Management System – Magazyn wysokiego składowania

Gardens Warehouse Management System umożliwia pełne zarządzanie Magazynem Wysokiego Składowania ściśle współpracując z obszarem logistyki, sprzedaży i produkcji. Umożliwia obniżenie kosztów operacyjnych i logistycznych oraz zoptymalizowanie wykorzystywanej powierzchni magazynu. Posiada możliwość tworzenia graficznej wielopoziomowej mapy magazynu oraz zastosowania urządzeń mobilnych do zarządzania magazynem.

WEB & Mobile Solutions – Rozwiązania webowe i mobilne

Gardens WEB & Mobile Solutions to aplikacja posiadająca specjalną platformę B2B oraz rozwiązania sprzedaży mobilnej. Portal biznesowy umożliwia dostęp do dowolnych okien aplikacji w Internecie bez dodatkowej rozbudowy i modyfikacji. Rozwiązania mobilne usprawniają prowadzenie działań sprzedażowych w terenie. Podnoszą efektywność codziennej pracy przedstawicieli handlowych oraz umożliwiają kadrze menedżerskiej bieżący monitoring stanu wykonanych przez handlowców zadań. Aplikacja mobilna współpracuje z różnymi urządzeniami przenośnymi, tj. notebooki czy palmtopy.

Group Reporting and Financial Consolidation – Raportowanie i konsolidacja finansowa

Gardens Group Reporting & Financial Consolidation to aplikacja pozwalająca scalić jednostkowe sprawozdania finansowe spółek zależnych w jednolity raport konsolidacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zaawansowane możliwości elastycznego raportowania pozwalają sprostać wymaganiom zgodnym z oczekiwaniami zarządu grupy kapitałowej.

Business Intelligence – Analizy biznesowe

Gardens Business Intelligence (Gardens BI) to elastyczne narzędzie analityczne, łączące zarządzanie na poziomie strategicznym z zarządzaniem operacyjnym, dającym osobom kierującym firmą konkretną wiedzę o procesach zachodzących w przedsiębiorstwie. Umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych, analizuje i raportuje informacje w nich zawarte, istotne przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Aplikacja zawiera funkcjonalności niezbędne do identyfikacji, integracji i analizy danych biznesowych pochodzących z wielu źródeł, w tym z różnych systemów IT.

DMS i Workflow – Zarządzanie obiegiem dokumentów

Jednym z kluczowych czynników sukcesu każdej firmy jest sprawne zarządzanie dokumentami oraz prawidłowy przepływ informacji. Aplikacja Gardens DMS i Workflow zarządza zarówno dokumentami wewnętrznymi, jak i dokumentami napływającymi z zewnątrz oraz zapewnia dostęp do informacji historycznych (archiwizacja danych), jak i w czasie rzeczywistym. Aplikacja umożliwia definiowanie obiegu dokumentów, definiowanie uprawnień na poszczególnych poziomach, akceptacja dokumentów, śledzenie stanu akceptacji poszczególnych dokumentów oraz obsługa różnych formatów plików i typów dokumentów.Czas wdrożenia:
w zależności od wielkości wdrażanego projektu

Wymagania techniczne:
zgodne z wymaganiami Microsoft SQL Server oraz Microsoft Windows Server.
loading...
loading...
loading...

SoftVig postawił na rozwiązanie Sage

SoftVig postawił na rozwiązanie Sage.

Grupa Selena realizuje cyfrową...

Selena zakończyła już wdrażanie nowoczesnego oprogramowania w 7 spółkach, w tym roku planuje w...

Cross Jeans z systemem ERP Microsoft...

Branża sprzedaży detalicznej rozwija się w zawrotnym tempie. Nowoczesne technologie, stały dostęp...

Zarządzanie projektami w systemie ERP

Zlecenia klientów, projektowanie produktów lub optymalizacja procesów biznesowych – w wielu...

Komputronik Biznes z systemem ERP Microsoft...

Zobacz jak jak platforma #Dynamics365 pozwoliła uporządkować, ujednolicić i wzbogacić wiedzę o...

ODL

Show Panel
Liderzy Produkcji 2018
Show Panel
ENOVA365 KWADRAT
Show Panel
erpframe
Show Panel
 • eqsystembaner
 • snt button 250