Newsletter

loading...
Banner IFS 160x200 2017

EXPERTWMSExpertWMS®

(DATACONSULT Sp. z o.o.)

 

ExpertWMS® wspiera zarządzanie magazynem od przyjęcia oraz lokalizacji towaru i surowca, poprzez zatowarowanie stref kompletacji, jak również gniazd i linii produkcyjnych, aż po procesy wydań. Zdefiniowane procesy mogą być jedno lub wieloetapowe, mogą opierać się na dyspozycjach, uwzględniając bogaty system rezerwacyjny i przechodząc przez wiele działów. System magazynowy wms potrafi elastycznie reagować na sygnały, uruchamiając m.in. procedury kontroli jakości, inwentaryzacji towaru/lokalizacji czy automatycznych powiadomień. W efekcie system wms pomaga zarówno na poziomie operacyjnym jak i zarządczym zwiększać wydajność i ograniczać koszty.
 

 
Ogólny opis systemu:


ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM – SYSTEM MAGAZYNOWY EXPERTWMS®


ExpertWMS® wspiera zarządzanie magazynem od przyjęcia oraz lokalizacji towaru i surowca, poprzez zatowarowanie stref kompletacji, jak również gniazd i linii produkcyjnych, aż po procesy wydań. Zdefiniowane procesy mogą być jedno lub wieloetapowe, mogą opierać się na dyspozycjach, uwzględniając bogaty system rezerwacyjny i przechodząc przez wiele działów. System magazynowy WMS potrafi elastycznie reagować na sygnały, uruchamiając m.in. procedury kontroli jakości, inwentaryzacji towaru/lokalizacji czy automatycznych powiadomień. W efekcie system WMS pomaga zarówno na poziomie operacyjnym jak i zarządczym zwiększać wydajność i ograniczać koszty.


Cechy Systemu ExpertWMS®

 • system magazynowy klasy WMS (Warehouse Management System)
 • pełna optymalizacja procesów logistyki magazynowej
 • wsparcie zarządzania magazynem na poziomie operacyjnym i zarządczym
 • wielofirmowość
 • wielojęzyczność
 • elastyczność, skalowalność i pełna konfigurowalność
 • wykorzystanie technologii kodów kreskowych, RFID, Voice Picking
 • integracja z automatyką magazynową i systemami wizyjnymi (regały przesuwne, rotacyjne, taśmociągi, pick-to-light, układnice, sortery, wagi)
 • niski koszt utrzymania
 • intuicyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika
 • zgodność z GS1


Dedykowane branże:Branże:

 • elektryczno-techniczna
 • budowlana
 • spożywcza
 • chemiczna
 • odzieżowo-włókiennicza
 • papierniczo-biurowa
 • medyczna
 • motoryzacyjna
 • meblowa
  oraz inne

Przykładowe wdrożenia:
W chwili obecnej firma DataConsult ma blisko 200 klientów rozwiązań WMS. Wśród przykładowych wdrożeń, możemy wyróżnić:

1. Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k.
„Wprowadzenie systemu ExpertWMS® firmy DataConsult w obszarze przyjęć, rozkładania, zatowarowania stref, kompletacji, pakowania, wysyłek z obsługą kurierów, inwentaryzacji oraz analizy wydajności procesów i pracowników. Integracja z automatyką magazynową – windy Hanel. Pełna integracja z posiadanym przez Lechpol systemem ERP.”


2. PGN Sp. z o.o.
„System ExpertWMS® został zintegrowany z działającym w Grupie systemem ERP CDN XL firmy Comarch, oraz z firmą kurierską Fedex. Analiza przedwdrożeniowa pozwoliła na ustalenie dodatkowych wymagań i działań w celu poprawy pracy na magazynie i wychwycenia nowych, a także wyeliminowania istniejących już błędów.”


3. Temar Sp. z o.o. Sp.k.
„Jednym z ciekawszych rozwiązań wprowadzonych w magazynach firmy dzięki systemowi ExpertWMS® jest automatyczny wydruk etykiet towarowych zawierających kod towaru kontrahenta docelowego. Dotyczy to klientów specjalnych typu markety, u których obowiązuje zasada, iż towary im dostarczane muszą być oznakowane specjalnymi kodami towarowymi. Po zakończeniu kompletacji dla takiego kontrahenta system sam drukuje odpowiednią ilość etykiet.”


4. Attic Sp. z o.o.
„System WMS, infrastruktura, inwentaryzacja środków trwałych. Funkcjonalności WMS: przyjęcia, wydania, inwentaryzacja, zarządzanie wydrukami, położeniem towaru, zadaniami magazynierów, kilkunastu operatorów w 2-ch lokalizacjach.”


5. Helkra Sp. z o.o.
„System ExpertWMS® w Helkra sp. z o. o. obsługuje wszystkie procesy wewnątrz magazynu wraz z zone-picking. Integruje się z systemem ERP firmy Meritus. Helkra wyeliminowała całkowicie papierowy obieg dokumentów, na rzecz terminali i czytników kodów kreskowych.”


Docelowy użytkownik:

Magazynier, Kierownik Magazynu, Dział Informatyki, Dział Logistyki, Dział Handlowy, Zarząd Firmy


Ilość zrealizowanych wdrożeń:

Blisko 200Preferowane platformy bazodanowe:

Microsoft SQL Server


Opisy modułów:Elementy funkcjonalności systemu Expert WMS® można podzielić na trzy części:

FUNKCJONALNOŚCI STREFY PRZYJĘĆ
Funkcjonalności strefy przyjęć wspierają pracę magazynu od momentu otrzymania towaru poprzez jego automatyczną identyfikację (zgodność GS1), oznakowanie, kontrolę jakości towaru, aż po ewidencję rzeczywistego miejsca składowania.

Przyjęcia towarów na magazyn obejmują dostawy zewnętrzne, zwroty oraz przyjęcia z innych magazynów, w tym również wirtualnych. Dostawy mogą być realizowane ad-hoc lub w oparciu o awizo. Sam etap przyjęcia może być wieloetapowy i składać się z kilku procesów.

AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA TOWARÓW następuje poprzez zeskanowanie kodów z towarów za pomocą kolektorów. Dane te są automatycznie wprowadzane do systemu. Proces weryfikacji towaru, sprawdzenie jego przydatności oraz skontrolowanie, czy ma te cechy, które powinien mieć jest możliwy dzięki narzędziom KONTROLI JAKOŚCI.

OPTYMALIZACJA ROZŁOŻENIA TOWARU może być realizowana według różnych metod. W jednej z nich użytkownik decyduje o ostatecznym rozmieszczeniu towaru mając do dyspozycji podpowiedzi systemu w postaci lokalizacji domyślnej, inna to wymuszenie lokalizacji zgodne z wcześniej przyjętym algorytmem rozmieszczenia towarów. Towary mogą być kierowane na strefę zbiórki bądź strefę wysokiego składu. System ma również możliwość obsługi braków w dostawie oraz przyjęcia towarów uszkodzonych i/lub nadwyżkowych.

LOGISTYKA WEWNĄTRZMAGAZYNOWA
ExpertWMS® wspiera procesy logistyki wewnątrzmagazynowej poprzez ustalenie właściwego miejsca położenia towaru, ewidencję jego rzeczywistego miejsca składowania (LOKALIZACJA TOWARU). Mechanizmy zarządzania towarem wewnątrz magazynu obejmują zarówno funkcje rozkładania towaru, jak i przesunięcia wewnątrzmagazynowe (relokacje). Relokacje mogą się odbywać ad-hoc lub na podstawie polecenia relokacji wystawionego przez system analizujący stopień zajętości półek magazynowych.

Niezwykle istotna jest możliwość zarządzania towarami zależnie od ich specyficznych parametrów (np. PARTIA, CECHA, jednostka, data ważności, nr seryjny itd.).

Proces zarządzania towarem obejmuje również ZAOPATRZENIE STREFY WYDAŃ. System umożliwia operacje zgodne ze zdefiniowanymi na magazynie JEDNOSTKAMI LOGISTYCZNYMI jednorodnymi lub niejednorodnymi (palety, jednostkowe opakowania itd.).

ExpertWMS® umożliwia przeprowadzanie INWENTARYZACJI handlowych oraz magazynowych za pomocą terminali przenośnych. Inwentaryzacje można podzielić na całościowe (roczne) oraz częściowe (po lokalizacji), ograniczone do danego obszaru, sektora, asortymentu lub listy towarów, bez zakłócania pracy działu handlowego.

FUNKCJONALNOŚĆ STREFY WYDAŃ
Strefa wydań organizuje prace związane z przygotowaniem towaru do wysyłki, od sporządzenia dokładnej listy towarów do wydania, przez wskazanie właściwego miejsca towaru na magazynie i identyfikacji odpowiedniej dostawy, aż po weryfikację przygotowania materiałów według zapotrzebowania. Strefa obejmuje niezbędne do wydania towaru WYDRUKI, uruchamiane wprost z poziomu kolektora dokumentów, etykiet towarowych oraz logistycznych. Wydruki inicjowane są ręcznie lub automatycznie na podstawie założonych warunków.

Procesy związane z wydaniami dotyczą zarówno towarów kompletowanych dla klientów jak również wydań towarów na inne magazyny.

System może bazować na dowolnym dokumencie handlowym, zamówieniach, przesunięciach międzymagazynowych oraz zleceniach kompletacji.

Strefa wydań to również realizacja KONTROLI WYRYWKOWYCH służących sprawdzeniu realizacji dokumentów przychodowych, rozchodowych oraz kontroli skompletowanych jednostek logistycznych. Celem kontroli jest wychwycenie potencjalnych braków i skorygowanie skompletowanych nadwyżek dotyczących towarów z dostawy, oraz tych przygotowanych do wysyłki.

ExpertWMS® współpracuje z systemami FIRM SPEDYCYJNYCH umożliwiając określenie zawartości przesyłek i wydruku odpowiednich dokumentów spedycyjnych (list przewozowy, shippig list).

FUNKCJONALNOŚCI OGÓLNE
System ExpertWMS® posiada wbudowany MODUŁ ZADAŃ umożliwiający zarządzanie pracą magazynierów. Opiera się on na przydzielaniu dokumentów (zadań) do konkretnych operatorów, według dowolnych kryteriów, np. waga dokumentu, kontrahent, trasa. Umożliwia to optymalizację obciążenia poszczególnych pracowników magazynu, śledzenie ich wydajności, a także budowanie systemu ocen pracowniczych.

ANALIZY to obszar funkcjonalny obejmujący całą płaszczyznę działania magazynu. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest pozyskanie szczegółowych informacji o pracy magazynierów oraz o stanie samego magazynu. Możliwa jest analiza rotacji towarów, podgląd historii konkretnych towarów, partii, czy lokalizacji magazynowych.

Analizy umożliwiają również tworzenie raportów dotyczących rzeczywistej wydajności magazynierów, średniego czasu realizacji dokumentów oraz pozwalają śledzić obciążenie w obrębie zmian. Pozwala to efektywnie zarządzać pracą w magazynie oraz planować zapotrzebowanie na pracę i etaty.

System działa w trybie ON-LINE z wykorzystaniem połączeń terminalowych, jest bezpośrednio połączony z systemem ERP działającym w przedsiębiorstwie. Jego funkcjonalność obejmuje możliwość PEŁNEJ KONFIGURACJI, dzięki czemu osoby zarządzające magazynami oraz dział IT mają możliwość samodzielnego konfigurowania systemu, dostosowując go do indywidualnych wymagań firmy.


Czas wdrożenia:
3 - 6 miesięcy

 
loading...
loading...
loading...

Liderzy Produkcji Made in Poland -Melex

Melex stał się synonimem pojazdu elektrycznego na tyle, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że...

Jak rozwiązanie Sage i Light ERP wspiera...

Obejrzyj studium sukcesu firmy Hama, która rozwija swoją działalność w oparciu o rozwiązanie Sage...

Inteligentne przedsiębiorstwa 2020

Jak polski biznes radzi sobie z nowymi technologiami? Co już mamy, a co nadal pozostaje poza...

mSIMPLE.DMS - mobilna aplikacja SIMPLE

Aplikacja umożliwia szybkie, skuteczne i efektywne zarządzanie dokumentami w Twojej organizacji,...

ODL

Show Panel
Liderzy Produkcji 2018
Show Panel
ENOVA365 KWADRAT
Show Panel
erpframe
Show Panel
 • eqsystembaner