Newsletter

loading...
Banner IFS 160x200 2017

 

exactExact Insight

(Exact Software Poland Sp. z o.o.)

 

Nowe narzędzie - Exact Insight, wykorzystujące rozwiązanie QlikView, jest odpowiedzią na potrzeby pracowników w zakresie sprawozdawczości. Firmy Exact i QlikTech połączyły swoje siły i zaoferowały klientom wspólny pakiet produktów obejmujący oprogramowanie biznesowe Business Intelligence i platformę Business Discovery.


 
Ogólny opis systemu:
Firmy Exact i QlikTech połączyły swoje siły i zaoferowały klientom wspólny pakiet produktów obejmujący oprogramowanie biznesowe Business Intelligence i platformę Business Discovery. Nowe narzędzie - Exact Insight, wykorzystujące rozwiązanie QlikView, jest odpowiedzią na potrzeby pracowników wszystkich szczebli, zarówno małych jak i dużych przedsiębiorstw w zakresie sprawozdawczości, dla których priorytetem jest, aby dokonywane analizy danych przedstawiać w formie zrozumiałych i czytelnych raportów bądź wykresów. Dzięki monitorowaniu zmian ważnych przede wszystkim dla nich samych, pracownicy są w stanie szybciej identyfikować pozytywne i negatywne trendy. To z kolei poprawia pozycję firmy, która szybko reaguje na zmiany w dążeniu do realizacji swoich celów. Exact Insight to łatwe w zastosowaniu oprogramowanie umożliwiające szybki dostęp do ważnych informacji m.in. za pośrednictwem smartfona lub tabletu. Dzięki temu połączeniu cały personel od członków zarządu do szeregowych pracowników może podejmować natychmiastowe decyzje oparte na wiarygodnych danych, przechowywanych centralnie w zintegrowanym oprogramowaniu Exact.

Firma może zwiększyć swoją efektywność poprzez analizę danych dotyczących procesów biznesowych za pomocą Exact Insight oraz ich wizualizację opartą na pulpitach nawigacyjnych. Jest to ważne z następujących powodów:

  • klienci oczekują szybkiego wprowadzania nowych produktów na rynek;
  • zwiększona transparentność daje lepsze rozeznanie w zakresie kosztów, co utrudnia konkurencję opartą tylko na cenach; 
  • jeżeli łańcuch wartości nie został zoptymalizowany, nawet drobny problem może spowodować, że produkty nie będą dostarczane odbiorcom na czas.


Architektura aplikacji pozwala w prosty sposób agregować dane z już używanych źródeł informacji, takich jak np. arkusze programu Excel, źródła baz danych SQL, itp.

W przeciwieństwie np. do plików Excel, które mogą zawierać fragmentaryczne dane oraz nie obejmują bieżących transakcji, Exact Insight umożliwia dogłębną analizę i wizualizację danych oraz zapewnia pełen dostęp do zgromadzonych informacji. W odróżnieniu do innych tego typu rozwiązań, Exact Insight jest narzędziem pochodzącym od jednego producenta. W związku z tym nie wymaga przeprowadzania integracji rozwiązań od wielu dostawców oraz umożliwia błyskawiczne wdrożenie, co znacząco wpływa na ograniczenie kosztów.

Exact Insight jest narzędziem wysoce zorientowanym na użytkownika. Działa w czasie rzeczywistym, a jego obsługa nie wymaga specjalistycznego szkolenia


Dedykowane branże: dowolna

Przykładowe wdrożenia: Firmy:

Docelowy użytkownik: Średnie i duże przedsiębiorstwa

Ilość zrealizowanych wdrożeń

 


Preferowane platformy bazodanowe:

Microsoft SQL 2005


Opisy modułów:

 


Czas wdrożenia:

 


Wymagania techniczne:

 


loading...
loading...
loading...

MES, czy ERP?

Kilka przemyśleń Przemysława Kędzierskiego - Product Ownera obszaru Produkcja firmy BPSC- na temat...

Co czwarta instytucja finansowa w Europie...

Już 1 na 4 instytucje z sektora finansowego odnotowała incydenty naruszenia cyberbezpieczeństwa –...

Bez innowacji firmy nie maja szans na...

Cyfrowa transformacja może przynieść europejskiej gospodarce wzrost PKB o co najmniej 2,1 proc.

Rośnie popularność systemów informatycznych...

Systemy informatyczne, które wspomagają zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, to część cyfrowej...

Nowe technologie zmieniają branżę zakupową

Usprawnienie procesów zakupowych pozwala firmie zaoszczędzić kilkanaście procent kosztów. Dlatego...

20170424 ERP dla produkcji
Show Panel
ENOVA365 KWADRAT
Show Panel
  • eqsystembaner