Newsletter

EPICOR I SCALA Epicor iScala

(L-Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.)


Epicor iScala to rozwiązanie jednego z 6 największych dostawców systemów ERP na świecie. System Epicor iScala wdrażany jest w modelu tradycyjnych jak i wersji prekonfigurowanej.

 


 

Ogólny opis systemu:

Epicor iScala to w pełni zintegrowany system ERP (z ang. enterprise resource planning) oferujący unikatową funkcjonalność i technologię. System umożliwia zarządzanie wszelkimi aspektami działalności biznesowej i może odzwierciedlić potrzeby informacyjne firm działających w różnych branżach. Dzięki otwartej architekturze aplikacja umożliwia firmom nie tylko pracę w oparciu o zintegrowane moduły pochodzące z pakietu Epicor iScala, ale również współpracę z innymi systemami. Jest to możliwe bazując na mechanizmach wymiany danych XML-EDI oraz narzędziach Epicor Service Connect.

Rozbudowa funkcjonalność aplikacji pozwala zaspokajać wysokie oczekiwania stawiane przed systemem ERP zarówno dla przedsiębiorstw lokalnych jaki i z oddziałami zagranicznymi czy członkami grup kapitałowych. Kilkudziesięcioletnie doświadczenia zebrane w trakcie tysięcy wdrożeń systemu Epicor iScala pozwoliły na stworzenie niezawodnego, uniwersalnego rozwiązania wyposażonego we wbudowane narzędzia do jego dostosowywania dla konkretnego klienta.

Epicor iScala jest także dostępna w wersji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Epicor iScala Light dzięki prekonfigurowanej parametryzacji oraz realizacją wdrożenia w uproszczonym modelu to w pełni funkcjonalne rozwiązanie ERP, które można uruchomić w bardzo krótkim okresie czasu.

Prekonfiguracja obejmuje następujące obszary: zarządzanie finansami, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie danymi produktów, zarządzanie sprzedażą oraz w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych dodatkowo zarządzanie produkcją, planowanie i harmonogramowanie.

Epicor iScala jest systemem zgodnym z polskimi przepisami finansowymi oraz posiadającym zgodność z międzynarodowymi standardami księgowymi np.: IAS, US GAAP, FASB-52. 10-wymiarowe pojęcie księgowości, wielojęzyczny i wielowalutowy charakter systemu razem ze zgodnością wobec norm UE sprawia, że system Epicor iScala to znakomite narzędzie do kompleksowego zarządzania firmą. Połączenie modułowości, parametryzacji oraz skalowalności wszystkich funkcji i wymagań pozwala proponować specyficzne rozwiązania dla każdego z Klientów. System Epicor iScala jest ponadto certyfikowanym rozwiązaniem dla aplikacji VBA (Visual Basic for Aplication). Użycie VBA pozwala na modyfikacje i wzbogacenie funkcjonalności systemu w prosty i bezpieczny sposób.

Dedykowane branże:

Elekrotechniczna, farmaceutyczna, chemiczna ,plastikowa, metalowa, hotelarska, logistyczna, przemysłowa, usługowa


Przykładowe wdrożenia:Przykładowe wdrożenia:

 • Pawbol 
 • Albatros Aluminium 
 • Fibox 
 • El-Cab
 • Atrem
 • Merck
 • KAEM
 • KAN
 • Zeelandia
 • Smay

Docelowy użytkownik:


Małe (iScala Light), średnie i duże przedsiębiorstwa – producenci, dystrybutorzy, firmy usługowe. Pojedyncze przedsiębiorstwa oraz grupy kapitałowe.

Dynamicznie rozwijające się firmy z dużymi potrzebami funkcjonalnymi, wymagające bardzo solidnego i stabilnego rozwiązania wyposażonego w narzędzia do jego modyfikacji.

Ilość zrealizowanych wdrożeń: W Polsce około 250

Preferowane platformy bazodanowe:

Microsoft SQL


Opisy modułów:


epicor i scala1

 

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

epicor i scala zarzadzanie finansami

Podstawowe funkcje modułu:

 • Wielowymiarowa struktura kont zapewniająca pełen controlling
 • Rozliczenie kosztów (np. produkcji) w oparciu o dynamiczne klucze alokacyjne
 • Informacje faktyczne, plany budżetowe i symulacje • Możliwość zastosowania wielu walut
 • Wyliczanie i księgowanie zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych 
 • Uzgadnianie kont z bankami
 • Alokacje złożone i okresowe
 • Obsługa zamykania okresów i transakcji między firmowych
 • Konsolidacja ciągła i okresowa 
 • Prognozy przepływów pieniężnych (Cash Flow) • Kasa gotówkowa 
 • Generator sprawozdań 
 • Integracja i uzgadnianie księgi sprzedaży • Integracja i uzgadnianie księgi zakupów 
 • Rejestr zakupów dla wewnątrz wspólnotowych nabyć towarów
 • Płatności automatyczne i integracja z księga płatności • Obsługa weksli 
 • Fakturowanie bezpośrednie 
 • Tworzenie podstawowych zestawień finansowych np. Bilans, RziS, Cash Flow oraz wymaganych przez Unię Europejską.


ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI TRWAŁYMI

epicor i scala zarzadzanie srodkami trwalymi
Podstawowe funkcje modułu:

 • Tworzenie, łączenie, dzielenie, likwidacja środków trwałych, • Obsługa wielu metod amortyzacji
 • Automatyczna obsługa naliczania odpisów amortyzacyjnych • Automatyczne harmonogramy rozliczeń dotyczące transakcji • Obsługa aktywów o złożonej strukturze 
 • Obsługa wielu walut 
 • Obsługa konserwacji
 • Zasady kapitalizacji przy rozszerzaniu środków 
 • Obsługa amortyzacji zapasów • Historia środków trwałych

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ (Sprzedaż, Magazyn, Zakupy)

epicor i scala zarzadzanie logistyka

Podstawowe funkcje modułu:

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

 • Oferty sprzedaży
 • Zamówienia sprzedaży 
 • Elastyczne typy zamówień
 • Faktury z tytułu sprzedaży 
 • Kontrola kredytowa 
 • Przeliczanie walut w zamówieniach 
 • Integracja z zarządzaniem umowami 
 • Pełna integracja z częścią finansową 
 • Historia zamówień i faktur 
 • Elastyczne kryteria odbioru towarów 
 • Funkcje ATP (Available to Promise) i obliczanie czasu realizacji 
 • Przypisywanie towarów do zamówień 
 • Zwrot towarów i noty kredytowe 

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

 • Główna kartoteka magazynowa 
 • Wielojęzyczne opisy
 • Konwersja jednostek 
 • Ustalanie cen w wielu walutach 
 • Równoległe wycenianie zapasów w wielu walutach 
 • Numery seryjne 
 • Zestawienia materiałów 
 • Inwentaryzacja (w tym inwentaryzacja ciągła) 
 • Transakcje magazynowe 
 • Przesunięcia magazynowe 

ZARZĄDZANIE ZAOPATRZENIEM

 • Planowanie zapotrzebowania 
 • Propozycje zakupów
 • Zamówienia z dostawą bezpośrednio do klienta
 • Zamówienia zakupu
 • Proces odbioru towarów 
 • Historia zakupów i ranking dostawców 
 • Kontrola jakości
 • Kontrola zgodności faktury z zamówieniem 
 • Zarządzanie zwrotami


ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW (SCM):

epicor i scala zarzadzanie lancuchem dostaw

Podstawowe funkcje modułu: 

ZARZADZANIE CYKLAMI

 • Rozbicie cyklu na czynności składowe
 • Zidentyfikowanie i wyeliminowanie nieefektywnych procesów

SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW

 • Zwiększenie zadowolenia klientów 
 • Zmniejszenie liczby zamówień, których nie można zrealizować w terminie
 • Identyfikacja zamówień, których terminy realizacji należy zmienić

SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH

 • Obsługa prostego montażu oraz wytwarzania/konstruowania na zlecenie
 • Zmniejszenie liczby zamówień, których nie można zrealizować w terminie
 • Pełna integracja z modułem obsługi produkcji

DOSTAWA BEZPOEREDNIA

 • Szybsze dostawy do klientów
 • Zmniejszenie kapitału obrotowego
 • Możliwość rentownej sprzedaży trudno zbywalnych towarów
 • Przesunięcia między magazynami

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

epicor i scala zarzadzanie produkcja

Podstawowe funkcje modułu

 • Podstawowe dane:
   - Definiowanie surowców, półproduktów, wyrobów
   - Definiowanie receptur (BOM)
   - Definiowanie operacji produkcyjnych (BOO)
   - Definiowanie zasobów produkcyjnych
 • Kalkulację metodą standardową i kosztów rzeczywistych
 • Tworzenie głównego planu produkcji (MPS – Master Production Schedule)
 • Planowanie zapotrzebowania na materiały (MRP – Material Requirements Planning)
 • Planowanie zamówień
 • Planowanie zapotrzebowania na moce przerobowe (CRP – Capacity Requirements Planning)
 • Planowanie dostępnych mocy (ATP – Available to Promise)
 • Zwalnianie zleceń do realizacji
 • Obsługa wydań do zleceń produkcyjnych
 • Raportowanie realizacji zleceń produkcyjnych

ZARZĄDZANIE SERWISEM

epicor i scala zarzadzanie serwisem

Podstawowe funkcje modułu

 • Obsługa zleceń serwisowych
 • Konserwacje kontrolna
 • Zarządzanie instalacją i majątkiem trwałym
 • Zarządzanie zasobami
 • Zarządzanie umowami serwisowymi
 • Odnośniki do umów serwisowych
 • Odnośniki do umów pożyczki i leasingu
 • Planowanie i prowadzenie szkoleń
 • Zarzadzanie zamówieniami serwisu
 • Planowanie kosztów, czasu i działań
 • Dokumentacja serwisu, transportu i eksportu
 • Dołączanie listy kontrolnej działania
 • Zarzadzanie statusem
 • Procedury eskalacji
 • Zarzadzanie zmianami i historia konfiguracji
 • Zarzadzanie inspekcjami
 • Zarzadzanie wymianą i zwrotem
 • Konserwacja i naprawa własnego sprzętu
 • Zarzadzanie gwarancjami i reguły fakturowania
 • Informacje o konfiguracji i historia usług
 • Zestawy serwisowe
 • Biuletyny techniczne
 • Scenariusze przekazywania zadań na wyższy poziom
 • Monitorowanie zleceń serwisowych
 • Zarzadzanie magazynem technicznym
 • Zarzadzanie sprzedażą części zapasowych
 • Różne modele fakturowania
 • Kompleksowe zarzadzanie kosztami
 • Historia i statystyka serwisu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

epicor i scala zarzadzanie projektami

Podstawowe funkcje modułu

 • Obsługa struktur projektów
 • Szablony projektów
 • Złożone fakturowanie
 • Plany fakturowania
 • Obsługa stałych cen
 • Rozszerzone możliwości tworzenia budżetów
 • Planowanie/zarzadzanie zasobami
 • Księgowanie robót w toku,
 • Elastyczne tworzenie struktur księgowych
 • Obsługa poziomów
 • Projekt główny/ Projekt
 • Propozycje fakturowania
 • Rozszerzone funkcje zapytań i raportów
 • Obsługa statusów projektów (oferta, projekt)
 • Raportowanie czasu i materiałów
 • Kopiowanie i usuwanie projektów
 • Informacje statystyczne
 • Raporty planowania projektów (planowanie czasu i możliwości)
 • Raportowanie procentu wykonania

Czas wdrożenia:
1-12 miesięcy

Wymagania techniczne:

Zależne od zakresu wdrażanych funkcjonalności i ilości użytkowników.loading...
loading...
loading...

MES, czy ERP?

Kilka przemyśleń Przemysława Kędzierskiego - Product Ownera obszaru Produkcja firmy BPSC- na temat...

Co czwarta instytucja finansowa w Europie...

Już 1 na 4 instytucje z sektora finansowego odnotowała incydenty naruszenia cyberbezpieczeństwa –...

Bez innowacji firmy nie maja szans na...

Cyfrowa transformacja może przynieść europejskiej gospodarce wzrost PKB o co najmniej 2,1 proc.

Rośnie popularność systemów informatycznych...

Systemy informatyczne, które wspomagają zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, to część cyfrowej...

Nowe technologie zmieniają branżę zakupową

Usprawnienie procesów zakupowych pozwala firmie zaoszczędzić kilkanaście procent kosztów. Dlatego...

20170424 ERP dla produkcji
Show Panel
ENOVA365 KWADRAT
Show Panel
 • eqsystembaner