23 stycznia 2006 roku w urzędzie Gminy Kobierzyce została podpisana umowa inwestycyjna pomiędzy LG Electronics Wrocław sp. z o.o. a instytucjami reprezentującymi władze Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach kolejnych inwestycji koreańskiego koncernu w Polsce, w Kobierzycach powstały dwie fabryki: lodówek side by side oraz telewizorów LCD.

Obie fabryki w Kobierzycach są kolejnymi inwestycjami koncernu LG w Polsce. Wcześniejsze obejmują zakłady produkcyjne w Mławie – LG Mława sp. z o.o. (wytwarzające telewizory oraz monitory) oraz w Kobierzycach – zakłady LG Display Sp. z o.o. produkujące nowoczesne moduły telewizyjne. Firma LG Electronics działa w sektorach telekomunikacyjnym, AGD i medialnych wyrobów cyfrowych. Koncern kładzie nacisk na wdrażanie innowacyjnych technologii oraz światową jakość produktów. LG Electronics zatrudnia ponad 84 tysiące pracowników na całym świecie, z tego 1750 w Kobierzycach.

Dzięki wdrożeniu TETA Personel.NET mamy wszystkie dane na czas i jesteśmy w stanie lepiej zarządzać całym procesem zarządzania zasobami ludzkimi. W tak dużej firmie jak LG outsourcing płacowy może być na początku częściowo zrozumiały, ale kadrowy jest już dla firmy wielkim utrudnieniem. Po dwóch latach od istnienia firmy zrezygnowaliśmy z outsourcingu zarówno kadrowego jak i płacowego – Agnieszka Baszyńska, Kierownik Działu Kadr i Płac w LG Electronics Wrocław.

Od początku istnienia fabryk obsługa kadrowo-płacowa firmy była prowadzona w outsourcingu przy wykorzystaniu zewnętrznej firmy. Jednak w miarę wzrostu zatrudnienia zaczęło się okazywać, że kluczową sprawą jest natychmiastowy dostęp do danych, a obsługa procesów HR poza firmą nie ułatwia tego.

Najistotniejszym naszym problemem był brak szybkiego dostępu do danych. Proces zatrudnienia był długotrwały – najpierw podpisywaliśmy umowę z pracownikiem, potem trafiała ona do firmy zewnętrznej. Od tego momentu mijało całe 5 dni i dopiero po tym czasie mieliśmy dostępne dane o zatrudnieniu. Podobnie wyglądał proces zwolnienia pracownika. W okresach dużego wzrostu zatrudnienia, to naprawdę było wyzwanie – mówi Agnieszka Baszyńska z LG.

W 2008 roku LG Electronics podjęło decyzje o wdrożeniu systemu TETA Personel.NET. Wybór padł na system TETY z co najmniej trzech powodów – był on rekomendowany przez fabrykę LG w Mławie (sprawdzony w działaniu przez lata). Ważne były też koszty wdrożenia i utrzymania oraz to, że funkcjonalność w dużym zakresie odpowiadała potrzebom LG.

Jednocześnie ze względu na łatwość komunikacji podczas procesu wdrożenia woleliśmy wybrać firmę lokalną, z Wrocławia – mówi Agnieszka Baszyńska.

Przebieg wdrożenia

Po podpisaniu umowy w lipcu 2008 na podstawie analizy przedwdrożeniowej powstał projekt wdrożenia, który w lipcu 2008 został zaakceptowany przez obie strony. Zaraz po instalacji i parametryzacji systemu kluczowym etapem była konwersja danych. Tym bardziej, że w trakcie wdrożenia zmieniał się zespół IT w LG i pracownicy działu HR byli zdani wyłącznie na siebie na tym etapie wdrożenia. Trudnością było przede wszystkim wydobycie danych płacowych z systemu dostawcy usług outsourcingowych, a potem odpowiednie ich dostosowanie i zaimportowanie do nowego systemu HR. Ponieważ przenoszone były dane kadrowo-płacowe, od początku działalności firmy w Polsce – był to długi i żmudny proces. Problemy w tym obszarze były na tyle duże, że musiał zostać zmodyfikowany harmonogram wdrożenia.

Nie jest łatwo, kiedy okazuje się, że pracownicy biorący udział we wdrożeniu to ludzie z ogromnym zapałem do pracy i wielkim entuzjazmem dla wdrożenia, ale jednocześnie niedoświadczeni, świeżo po skończeniu studiów. Wtedy wyzwaniem stają się wszelkie ustalenia dotyczące sposobu naliczania płac, a także odpowiednie zdefiniowanie wszystkich procesów kadrowo-płacowych, które będzie wspierać system IT – mówi Joanna Arłamowska-Marecka Menedżer ds. realizacji kontraktów w TETA SA.

Wdrożenie systemu w określonych ramach czasowych narzuconych przez zarząd spółki, z tak młodym zespołem, to było niesamowite przedsięwzięcie, Jednak niezaprzeczalnym atutem tego zespołu było na pewno to, że nowi pracownicy nie mieli żadnych przyzwyczajeń związanych z obsługą systemu hr-owego. I jednocześnie mieli wielki entuzjazm, dzięki któremu udało się zakończyć sukcesem realizowany projekt – podsumowuje Agnieszka Baszyńska z LG.

Ostatecznie proces konwersji danych zakończył się sukcesem i pierwsze listy płac zostały policzone już w listopadzie 2008. Obecnie jedna osoba nalicza i obsługuje płace dla 1750 zatrudnionych osób. W systemie jest dużo mechanizmów ułatwiających obsługę tego procesu – np. importy na składniki płacowe. Pełna kontrola nad absencjami i czasem pracy

Ważnym etapem wdrożenia było uruchomienie rejestracji czasu pracy. To kluczowe zagadnienie w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Do tej pory rozliczanie czasu pracy było dla pracowników działu HR sporym obciążeniem. Pomimo czytników kart, które były używane do kontroli dostępu wejścia, pracownicy produkcyjni i biurowi musieli podpisywać papierowe listy obecności z godzinami wejść i wyjść. Wymagało to ręcznego zliczania nadgodzin i ewidencjowania urlopów. Kilka razy w tygodniu dane były sprawdzane, a pod koniec miesiąca wprowadzane do arkuszy Excel i przekazywane do firmy outsourcingowej.

Przy tak ogromnej skali zatrudnienia ręczne rozliczanie czasu pracy to naprawdę duży problem. Co miesiąc papierkowa robota, a to ogromna strata czasu. I do tego dochodzi brak pewności co do dokładności zaewidencjonowanych danych – opowiada Agnieszka Baszyńska z LG.

Po zakończeniu wdrożenia całość procesu została zautomatyzowana – LG uzyskało pełną kontrolę nad absencjami oraz nad godzinami nadliczbowymi, a wszystko jest rejestrowane automatycznie w systemie. Połączenie on-line z systemem KABA Benzing dostarczanym przez firmę EDP Support umożliwia natychmiastową rejestrację wejść i wyjść również w systemie TETY.

Najważniejszy dostęp do wszystkich danych – zestawienia, raporty, wydruki…

TETA Personel.NET dysponuje bogatą bazą raportów standardowych. Dodatkowo na etapie analizy przedwdrożeniowej LG Electronics przekazało własną listę raportów, które miały być wykonane w ramach wdrożenia.

W trakcie wdrożenia praktycznie wszystkie nasze potrzeby zostały zaspokojone. System jest na tyle elastyczny, że można wyciągnąć z niego bardzo wiele danych. Bezproblemowe stało się również raportowanie dla naszych inwestorów koreańskich. Wcześniej zbieranie danych zajmowało nam kilka dni, teraz codziennie o godzinie 7:15 możemy przesłać gotowy raport na temat absencji z dokładnym podziałem na ich rodzaje, ze stanem osobowym firmy. – Agnieszka Baszyńska.

TETA HRM – sprawdź sam stan swojego urlopu i nie tylko

Wszyscy pracownicy biurowi – ok. 320 osób mają dostęp do swoich danych poprzez TETA HRM. Menedżerowie zyskali w nim narzędzie do efektywnego zarządzania podległymi im pracownikami, zaś dział HR – sposób na przeniesienie niektórych zadań, bezpośrednio na pracowników i ich szefów. System pozwala na samodzielny dostęp i wygenerowanie szeregu raportów wykorzystujących dane zawarte w systemie kadrowo-płacowym. Dzięki aplikacji TETA HRM pracownicy mają dostęp do informacji związanych bezpośrednio z przebiegiem ich zatrudnienia. Pracownicy LG Electronics mogą samodzielnie sprawdzić wymiar przysłu-gującego im urlopu oraz stan jego wykorzystania. Mogą wprowadzać własne wnioski urlopowe, a menedżerowie mają możliwość ich akceptacji lub odrzucenia. To spore ułatwienie dla pracowników działu personalnego, gdyż w odróżnieniu od tradycyjnego spo-sobu zarządzania urlopami, nie muszą wprowadzać tych informacji ręcznie.

Plany na przyszłość

Chcemy rozwijać system i w niego inwestować – głównie w kolejne funkcjonalności HRM. Poważnie myślimy o wprowadzeniu kiosków internetowych dla pracowników produkcji – tak, aby każdy pracownik miał dostęp i wgląd w swoje dane. Miałoby to być połączone z odczytem karty wejściowej. W tej chwili czynności związane z obsługa urlopów – dla pracowników produkcyjnych na systemie TETA HRM wykonują mistrzowie, Każdy z nich w ten sposób obsługuje około 70 osób. Mają pełną kontrolę nad absencjami wszystkich pracowników i dostęp do aktualnej informacji o swoich podwładnych. Jednak jest to dla nich dodatkowe obciążenie – mówi Agnieszka Baszyńska.

Wprowadzenie stanowisk do samoobsługi pracowniczej na halach produkcyjnych nie jest proste do rozwiązania. Osoby zatrudnione na liniach produkcyjnych nie mogą w każdej chwili odejść od stanowiska pracy. Dlatego też planowane jest połączenie TETA HRM z systemem czytników kart pracy. Pracownik, w ciągu kilku sekund, podchodząc do stanowiska komputerowego i przystawiając swoja kartę, uzyska dostęp do najpotrzebniejszych danych na jednym, specjalnie zdefiniowanym do tego celu ekranie. Jest to możliwe, ponieważ narzędzia dodatkowe w pakiecie ERP TETA Constellation, a w szczegółowości tryb projektowania formularzy pozwalają na takie zmodyfikowanie widoku w aplikacji TETA HRM, aby widoczne były tylko niezbędne dane, bez konieczności wyszukiwania ich w systemie.

Wskazówki dla przyszłych użytkowników

Należy przede wszystkim dobrze przygotować się do konwersji danych, jest to proces, który może zająć znacznie więcej czasu niż się na początku planuje. Niezwykle kluczowa jest w tym procesie również współpraca z działem IT wewnątrz firmy – podpowiada Agnieszka Baszyńska.

Źródło: UNIT4

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


OSM w Piątnicy – kompleksowe wdrożenie ERP w branży spożywczej

Sektor spożywczy oczekuje od systemów ERP przede wszystkim zaspokojenia potrzeb w zakresie rozliczania i optymalizacji produkcji, a także…

Rozwiązanie IFS Customer Engagement wybrane przez Baxi Heating

Baxi Heating Ltd decyduje się na wielokanałowe centrum obsługi klienta firmy IFS, które stanowi opartą na chmurze platformę dla telefonii i…

Włoska firma obuwnicza Finest Shoes wybrała system ERP Infor M3 Fashion

Finest Shoes, włoski producent obuwia i właściciel marki Atlantic Stars wybrał aplikację ERP Infor M3 Fashion w wersji Infor Accelerator for…

Długotrwała współpraca liderów – Kelvion stawia na system TETA ERP

Firma Kelvion Machine Cooling Sp. z o. o., oferująca jeden z największych portfeli produktowych w dziedzinie wymienników ciepła w Polsce, od 20…

DEROME, lider przemysłu drzewnego, usprawnia obsługę klienta dzięki IFS Applications

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że Derome, jedno z największych szwedzkich przedsiębiorstw przemysłu…

Ceramika Nowa Gala zarządza procesami sprzedaży przy pomocy chmurowego systemu Oracle CX Cloud

Oracle Polska informuje, że w firmie Ceramika Nowa Gala zakończył się podstawowy etap wdrożenia modułów sprzedażowych chmurowego systemu…

Previous Next Play Pause

enova365 490x120 2

Katalog Rozwiązań IT

Back to top