W związku z wielkością zatrudnienia w firmie Rhenus Logistics S.A., a mianowicie 850 osób, zdecydowano się na wdrożenie systemu, który usprawni realizację procesów kadrowo-płacowych. Dotychczas do rozliczeń wykorzystywano program Forte Kadry i Płace, dlatego rozpoczęto poszukiwania aplikacji, która współpracowałaby z aktualnym oprogramowaniem, a jednocześnie automatyzowałaby wprowadzanie danych.


 
W związku z wielkością zatrudnienia w firmie Rhenus Logistics S.A., a mianowicie 850 osób, zdecydowano się na wdrożenie systemu, który usprawni realizację procesów kadrowo-płacowych. Dotychczas do rozliczeń wykorzystywano program Forte Kadry i Płace, dlatego rozpoczęto poszukiwania aplikacji, która współpracowałaby z aktualnym oprogramowaniem, a jednocześnie automatyzowałaby wprowadzanie danych. Podstawowe informacje dotyczące rozliczania pracowników opierają się na harmonogramach pracy przygotowywanych przez kierowników we wszystkich oddziałach firmy, a do podstawowych utrudnień przy ich przetwarzaniu należały:
  • Rozproszona struktura firmy i duża liczba oddziałów, z których konieczne było uzyskanie informacji i harmonogramów.
  • Różne systemy czasu pracy.
  • Ręczne wprowadzanie danych o planowanym przez kierowników czasie pracy, przez dział kadr i płac do systemu Forte Kadry i Płace z harmonogramów przesyłanych w wersji papierowej.
  • Błędy podczas planowania harmonogramów w równoważnym systemie czasu pracy np. w dobowej normie czasu pracy.
  • Opóźnienie w przekazywaniu informacji o zasadnych zmianach w harmonogramach wprowadzanych w ciągu miesiąca rozliczeniowego, które docierały często do działu kadr i płac dopiero pod koniec miesiąca.

Opowiada Katarzyna Jarosz, Kierownik Działu Kadr i Płac Rhenus Logistics S.A.:
Od poszukiwanego systemu oczekiwaliśmy, że wyeliminuje powielanie tych samych czynności przez różne osoby, na przykład uzupełnianie harmonogramów przez kierowników, a potem przepisywanie tych danych przez dział kadr i płac. Liczyliśmy także na usprawnienie i odciążenie w zakresie planowania i rozliczania pracowników, ograniczenie pomyłek i kosztów związanych z przesyłaniem dokumentów. Dla Zarządu istotne było również tworzenie dodatkowych zestawień, m.in. miesięczne wyliczanie kosztów rezerw urlopowych, analiza kosztów urlopów planowanych.
Wybrano aplikację firmy MAP solutions Sp. z o.o. - Inteli HR w zakresie modułów: Rozliczenie Czasu Pracy, E-Teczki, Szkolenia i Wymiana Danych, która współpracuje z programem Forte Kadry i Płace. Jest to aplikacja web’owa, dzięki czemu umożliwia używanie jej przez osoby z różnych oddziałów, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Bieżąca sytuacja

Mówi Robert Jarosz, Specjalista ds. Kadr Rhenus Logistics S.A.:
Teraz kierownicy wprowadzają harmonogramy w aplikacji Inteli HR, dzięki czemu oszczędzane jest dużo czasu i ograniczone zostało ryzyko pomyłek. Osoba posiadająca uprawnienia po zweryfikowaniu poprawności wprowadzonych danych przesyła je do Forte Kadry i Płace. Ponadto możliwa jest bieżąca weryfikacja poprawności wprowadzonych harmonogramów z przepisami prawa pracy.
Z Inteli HR korzysta obecnie około 80 osób, głównie kierownicy lub osoby przez nich wyznaczone, które odpowiadają za rozliczanie czasu w poszczególnych działach firmy.

Poprzez zastosowanie Inteli HR możliwe jest:
  • Bieżące monitorowanie urlopów i nieobecności. Kierownicy posiadający dostęp do Inteli HR na bieżąco widzą stan faktyczny wymiaru urlopu pracownika (nie są konieczne ustalenia telefoniczne czy mailowe).
  • Wyliczenie kosztu rezerw urlopowych w związku z tym, że urlopy są wprowadzane na bieżąco.
  • Bieżące korygowanie pomyłek i braków w ewidencji czasu pracy – podczas wprowadzania planowanych harmonogramów przez kierowników, system Inteli HR podpowiada błędy (np. źle zaplanowaną normę czasu pracy), a to przekłada się na znikomą liczbę błędów.
Korzyści
Dzięki aplikacji Inteli HR zmniejszyły się koszty przesyłania dokumentów, poprzez automatyczną weryfikację w systemie zgodności planowanych harmonogramów z przepisami prawa pracy - o 70-80% spadła liczba błędów i pomyłek – podsumowuje Katarzyna Jarosz, Kierownik Działu Kadr i Płac Rhenus Logistics S.A.: Stała współpraca, szkolenia i wsparcie telefoniczne ze strony pracowników MAP solutions Sp. z o.o. pozwala nam coraz sprawniej wykorzystywać możliwości programu, a jednocześnie dostosowywać funkcjonalność zgodnie ze specyfiką Rhenus Logistics S.A.
Rhenus Logistics S.A. jest częścią międzynarodowego koncernu skupiającego ponad 390 oddziałów na całym świecie. W Polsce działa od 1995 roku, posiadając centralę i 22 oddziały zlokalizowane w całym kraju. Firma świadczy pełen wachlarz usług logistycznych, a specjalizuje się w przewozach całopojazdowych i częściowych (FTL/LTL), sieci przewozów drobnicowych, posiada nowoczesne powierzchnie magazynowe oraz terminale zlokalizowane w najbardziej rozwiniętych strefach przemysłowych Polski (Mazowsze, Wielkopolska, Śląsk, Dolny Śląsk). Świadczy również usługi związane z przeładunkiem, przewozem, składowaniem, dystrybucją i innymi nawet nietypowymi rozwiązaniami logistycznymi.

Źródło: MAP SOLUTIONS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


OSM w Piątnicy – kompleksowe wdrożenie ERP w branży spożywczej

Sektor spożywczy oczekuje od systemów ERP przede wszystkim zaspokojenia potrzeb w zakresie rozliczania i optymalizacji produkcji, a także…

Rozwiązanie IFS Customer Engagement wybrane przez Baxi Heating

Baxi Heating Ltd decyduje się na wielokanałowe centrum obsługi klienta firmy IFS, które stanowi opartą na chmurze platformę dla telefonii i…

Włoska firma obuwnicza Finest Shoes wybrała system ERP Infor M3 Fashion

Finest Shoes, włoski producent obuwia i właściciel marki Atlantic Stars wybrał aplikację ERP Infor M3 Fashion w wersji Infor Accelerator for…

Długotrwała współpraca liderów – Kelvion stawia na system TETA ERP

Firma Kelvion Machine Cooling Sp. z o. o., oferująca jeden z największych portfeli produktowych w dziedzinie wymienników ciepła w Polsce, od 20…

DEROME, lider przemysłu drzewnego, usprawnia obsługę klienta dzięki IFS Applications

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że Derome, jedno z największych szwedzkich przedsiębiorstw przemysłu…

Ceramika Nowa Gala zarządza procesami sprzedaży przy pomocy chmurowego systemu Oracle CX Cloud

Oracle Polska informuje, że w firmie Ceramika Nowa Gala zakończył się podstawowy etap wdrożenia modułów sprzedażowych chmurowego systemu…

Previous Next Play Pause

enova365 490x120 2

Katalog Rozwiązań IT

Back to top