Campana&Schott wybiera rozwiązanie Deltek Maconomy
todisW międzynarodowej firmie konsultingowej Campana&Schott sukces definiowany jest przez zadowolenie klienta. Aby utrzymać godny pozazdroszczenia wskaźnik utrzymania klientów na poziomie 90%, jej 500-osobowa załoga potrzebowała łatwego dostępu do zróżnicowanego zestawu narzędzi operacyjnych i informacji o klientach.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Jednak po ponad 30 latach międzynarodowego wzrostu i odejściu od zespołów regionalnych na rzecz skupienia się na globalnych jednostkach biznesowych, stało się jasne, że rozproszone środowisko operacyjne firmy Campana&Schott będzie miało trudności ze skalowaniem się wraz z ciągłym wzrostem firmy.

Jednocześnie wielu pracowników firmy borykało się z powolnym dostępem do codziennych rozwiązań, a ręczne procesy i wprowadzanie danych odwracały ich uwagę od ważnych zadań. Choć kiedyś problemy te mogły być akceptowalne, liderzy Campana&Schott dostrzegli, że pewnego dnia mogą wpłynąć na satysfakcję klientów. Aby umożliwić pracownikom rozwój i zadowolenie klientów, firma wdrożyła jedno, standardowe, oparte na projekcie rozwiązanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) Deltek Maconomy.

Aby dowiedzieć się więcej o wysiłkach firmy Campana&Schott w zakresie transformacji cyfrowej i o tym, jak doszło do wyboru Deltek Maconomy, rozmawialiśmy z Alexandrem Knoessem, dyrektorem operacyjnym.

Zaczęliśmy ewaluować opcje dotyczące nowego systemu ERP na rok przed pandemią. I chociaż początkowo mieliśmy pewne opory co do terminu, wiedzieliśmy, że nie możemy dłużej czekać. Musieliśmy zacząć konsolidować nasze rozległe arkusze kalkulacyjne Excel, samodzielnie opracowane narzędzia i oprogramowanie partnerów, aby stworzyć jedno źródło wiedzy.


Po ocenie konkurencji firma Campana&Schott wybrała Deltek Maconomy, aby połączyć swoje rozbieżne rozwiązania na jednej platformie ERP projektu, zredukować ręczne interfejsy i uzyskać zintegrowane raportowanie w czasie rzeczywistym.

Jesteśmy jednym z dziesięciu największych pracodawców w Niemczech, ale nie możemy spocząć na laurach. Aby przyciągnąć najlepsze talenty z odpowiednimi umiejętnościami cyfrowymi, musimy pokazać, że inwestujemy w nowoczesne narzędzia do zarządzania projektami - nie tylko po to, aby ułatwić im życie, dzięki czemu będą mogli osiągać lepsze wyniki dla klientów, lecz również po to, aby zachęcić do innowacji.


Aby pomóc w edukacji zespołów i zachęcić do przyjęcia systemu, firma zbudowała duży zespół projektowy skoncentrowany na zarządzaniu zmianą i współpracowała z zespołem konsultantów firmy Deltek w celu przeprowadzenia warsztatów i szkoleń w języku lokalnym.

Deltek przeprowadził warsztaty w języku niemieckim, ponieważ niektórzy członkowie naszego zespołu nie mówią po angielsku. Otrzymaliśmy również zasoby szkoleniowe, takie jak wideo na żądanie, a nasze zespoły projektowe mogą zdalnie odpowiadać na zapytania użytkowników za pomocą Microsoft Teams. W rzeczywistości pracownicy mogą nawet badać historyczne zapytania, aby uzyskać szybsze odpowiedzi.


Od momentu wdrożenia Deltek Maconomy, firma Campana&Schott rozpoczęła budowę jedynego źródła wiedzy, poprawiając narzędzia i dostępność danych, widoczność i użyteczność.

Poprawiliśmy user experience naszych zespołów. Teraz znacznie szybciej można przesyłać wydatki i timesheety na dowolnym urządzeniu. Jest to również świetne rozwiązanie dla kadry zarządzającej, ponieważ możemy monitorować projekty i zarządzać nimi z poziomu jednego okna.


Firma wykorzystuje Power BI jako pakiet do raportowania, który integruje zarówno Power BI, jak i Maconomy poprzez data warehouse, aby tworzyć mocniejsze i dokładniejsze raporty.

Przenosimy dane z Maconomy do naszego data warehouse. Łącząc dane historyczne z bieżącymi spostrzeżeniami, możemy lepiej analizować i reagować na pojawiające się trendy, usprawniając podejmowanie strategicznych decyzji.


Firma Campana&Schott wykorzystuje również Deltek Maconomy do wzbogacenia swojej bazy danych zarządzania umiejętnościami, aby zagwarantować przydzielanie do projektów odpowiednich talentów z właściwymi umiejętnościami.

Łącząc Deltek Maconomy z naszą starą bazą danych, możemy lepiej mapować umiejętności do każdego pracownika. Pozwala nam to zrównoważyć podaż i popyt oraz przewidzieć nadchodzące zapotrzebowanie na projekty, aby zapewnić dostępność odpowiednich osób.


Trzy innowacyjne cele na przyszłość

Od momentu rozpoczęcia pracy z Deltek Maconomy niecały rok temu, firma Campana&Schott przekonała się, że jej nowy projekt ERP może zrobić znacznie więcej niż tylko połączyć różne narzędzia i arkusze kalkulacyjne.

Alexander dzieli się z nami trzema nadchodzącymi zmianami, które firma ma nadzieję osiągnąć w przyszłości dzięki Deltek Maconomy.
 
  1. Redukcja ręcznych interfejsów procesów
    Z czasem chcemy zmniejszyć obecność manualnych interfejsów. Chcemy również wprowadzić kilka dużych usprawnień procesowych, które pomogą nam osiągnąć prawdziwie zintegrowane procesy end-to-end - wszystko od leadów sprzedażowych do fakturowania i włączania pracowników do emerytury.
  2. Zintegrowanie raportowania w czasie rzeczywistym
    Integracja raportowania w czasie rzeczywistym jest na porządku dziennym. W dłuższej perspektywie będziemy nadal dodawać do naszych możliwości BI, aby pomóc w stworzeniu super wydajnej warstwy raportowania nad Deltek Maconomy. Dzięki temu nasi pracownicy zyskają również elastyczne, samoobsługowe możliwości analizowania danych i wydajniejszej pracy.
  3. Przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych talentów
    Trzeba budować kulturę, której częścią chcą być ludzie, w tym dawać im technologię, której potrzebują, aby wykonywać swoją najlepszą pracę - i wierzę, że Deltek Maconomy odegra dużą rolę w osiągnięciu tego celu.


Źródło: www.todis.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top