Światowy lider branży chłodniczej wybiera wydajny i efektywny system ERP

TT-Thermo King Sp. z o.o. jest dealerem międzynarodowej korporacji Thermo King, światowego lidera w dziedzinie produkcji urządzeń do kontroli temperatury w transporcie towarów i klimatyzacji w transporcie pasażerskim. Oferuje usługi związane ze sprzedażą i serwisem agregatów chłodniczych. Obecnie firma posiada 7 rozproszonych na terenie Polski lokalizacji, w których prowadzona jest działalność serwisowa i handlowa.

{MosModule module=GreneReklama}

Informacje o firmie

Korporacja Thermo King powstała w roku 1938 w Minneapolis, Minnesota (USA) w odpowiedzi na potrzebę rynku - zapobieganie psuciu się żywności w drodze od producenta do sklepu. Thermo King wystąpił z nową koncepcją schładzania łatwo psujących się produktów żywnościowych mechanicznym systemem chłodzenia. W tym samym roku, firma wyprodukowała pierwsze agregaty chłodnicze Thermo King Model A. Urządzenia opracowane przez firmę zmieniły sposób dostaw żywności i innych wrażliwych na temperaturę produktów w odległe miejsca przeznaczenia.

*Jesteśmy bardzo zadowoleni z wdrożenia systemu Microsoft Dynamics NAV. Adaptacja aplikacji zgodnie z naszymi potrzebami była bardzo dobrze przemyślana i wykonana. Zarząd firmy TT-Thermo King docenił rekordowo krótki czas wdrożenia oraz jego jakość.*
 Krzysztof Glinkowski
Prezes TT-Thermo King Sp z o.o.
 
* 

Wyzwanie

TT-Thermo King Sp. z o.o. specjalizuje się w branży chłodniczej. W chwili obecnej firma posiada lokalizacje w różnych regionach Polski – Warszawa, Wypędy, Rawa Mazowiecka, Ostrów Wlkp., Poznań, Lublin, Białystok, w których prowadzona jest działalność serwisowa i handlowa. Spółka zatrudnia ponad 50 pracowników. Charakter działalności wymagał wprowadzenia jednolitego systemu informatycznego, który usprawniłby codzienne zarządzanie pracą i koordynację działalności wszystkich 7 placówek firmy.

Rozwiązanie

Firma zdecydowała się na wybór rozwiązania Microsoft Dynamics NAV. Jednym z powodów była rekomendacja z centrali korporacji Thermo King, która pracuje na tej właśnie aplikacji. ENSOFCON, certyfikowany partner przeprowadzający wdrożenie w polskiej spółce, podjął się adaptacji modelu korporacyjnego wypracowanego przez partnera Microsoft Dynamics z Holandii. Bazując na aplikacji działającej w centrali, ENSOFCON dodał nowe funkcjonalności, dostosowane do specyfiki polskiego rynku i konkretnej branży. Należą do nich: wiekowanie produktów w magazynie, rezerwacje agregatów (można ich dokonywać zarówno w momencie, gdy agregat jest w magazynie, jak również kiedy jest jeszcze na zamówieniu zakupu), funkcjonalność analizy płac, obsługa faktoringu.

Wdrożenie Microsoft Dynamics NAV zostało wykonane w ciągu trzech miesięcy. Poprzedziła je sesja planowania oraz analiza GAP (porównanie funkcjonalności modelu z wymogami firmy). Przeprowadzono szkolenia dla użytkowników systemu, dokonano parametryzacji i programistycznej adaptacji modelu. Zmiany programistyczne były realizowane przez ENSOFCON zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi przez partnera holenderskiego oraz były synchronizowane z pierwotną bazą. Po migracji danych przeprowadzono testy systemu, stworzono podręczniki dla końcowych użytkowników oraz zapewniono asystę powdrożeniową, która trwała ponad miesiąc.

System został wdrożony w okresie letnim, tzn. w okresie największej sprzedaży w ciągu całego roku. Bezpośrednio po wdrożeniu w systemie zostało wygenerowanych prawie 1000 faktur, a liczba zapisów w rejestrze K/G wyniosła ponad 2500. Wdrożenie objęło następujące moduły:

1.Księga Główna

• wykorzystanie ośmiu wymiarów
• Intrastat
• wielowalutowość
• monity
• obsługa wielu banków
• faktoring

2.Środki Trwałe

3.Sprzedaż i Należności

• tworzenie ofert i wysyłanie ich w postaci PDF
• tworzenie specyficznych typów zamówień sprzedaży
• fakturowanie
• definicja kosztów dodatkowych
• tworzenie upustów w układzie klient (grupa klientów)/ produkt (grupa produktów)
• wiekowanie należności
• rezerwacje agregatów
• wielojęzyczność w dokumentach
• struktura należności (procentowa, wartościowa, w ujęciu czasowym)

4.Zakupy i Zobowiązania

• tworzenie zapotrzebowań dla części serwisowych oraz agregatów
• raporty zamówień do centrali

5.Gospodarka Magazynowa

• silnie zmodyfikowana kartoteka produktu
• obsługa wielu magazynów
• jednostki składowania magazynów
• przesunięcia międzymagazynowe
• śledzenie produktów w magazynach poprzez numery seryjne
• przeliczanie jednostek miar
• wiekowanie produktów w magazynach, oznaczenia zewnętrzne dla produktów

6. CRM

• rejestrowanie relacji między klientem a handlowcem
• kontakty i bieżące relacje

7. Zarządzanie Serwisem

• szczegółowa kodyfikacja związana z typem prac serwisanta
• planowanie i harmonogramowanie wykonania pewnego typu prac
• upusty cenowe
• obsługa gwarancji wewnętrznych
• tworzenie ofert serwisowych i wysyłanie ich w postaci PDF
• tworzenie zleceń serwisowych
• fakturowanie wykonanych usług serwisowych
• obsługa wielu typów zleceń serwisowych

Obecnie system obsługuje 28 jednoczesnych użytkowników we wszystkich 7 lokalizacjach firmy.

Wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV zapewniło dostosowanie aplikacji do konkretnych wymagań firmy. Zaangażowanie i profesjonalizm ENSOFCON pozwoliły na elastyczne wykorzystanie elementów modelu korporacyjnego przy jednoczesnym zastosowaniu funkcjonalności wymaganych na polskim rynku.

Korzyści biznesowe

Kierownictwo firmy TT-Thermo King oczekiwało po wdrożeniu możliwości uzyskiwania informacji w czasie rzeczywistym (m.in. rentowność poszczególnych stacji serwisowych, efektywność pracy poszczególnych pracowników, dane finansowe w ujęciu porównawczym, rejestrowanie materiałów wykorzystywanych w czasie serwisu). Ważna dla spółki była również automatyzacja procesów sprzedaży, zakupów, przesunięć międzymagazynowych, obsługi transakcji serwisowych, tworzenia polityki upustowej wobec klientów, zamawiania agregatów oraz części serwisowych u producenta, gromadzenia wiedzy na temat relacji z otoczeniem. Wszystkie te oczekiwania zostały spełnione. Usunięto również wiele niekorzystnych zjawisk, takich jak: realizacja nierentownych sprzedaży agregatów i usług serwisowych, zaleganie stanów magazynowych, nieefektywna windykacja należności.

Źódło: www.microsoft.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top