Firma Międzynarodowe Targi Poznańskie, lider przemysłu targowego w Polsce, usprawniła zarządzanie operacyjne dzięki aktualizacji systemu IFS Applications do nowej wersji.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Firma Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP), założona w roku 1921, jest jednym z najdłużej działających organizatorów targów w Europie. MTP jest właścicielem terenu o powierzchni 213,2 ha, w tym terenu wystawowego z obiektami i terenami administracyjnymi wielkości 22,9 ha. Firma dysponuje 16 przestrzennymi, klimatyzowanymi pawilonami, wieloma przestrzeniami do rozmów i spotkań biznesowych, zapleczem bankietowym, a także terenem otwartym z możliwością parkowania 2000 samochodów. Oddana do użytku w 2012 roku Sala Ziemi to jedna z najnowocześniejszych i największych sal kongresowo-konferencyjnych w Polsce, mogąca pomieścić do 2000 uczestników. MTP są organizatorem wydarzeń, w których może uczestniczyć nawet kilkadziesiąt tysięcy uczestników.

ROZWÓJ BIZNESU I NOWE POTRZEBY

Międzynarodowe Targi Poznańskie korzystają z systemu IFS Applications od roku 2003. W związku z rozwojem firmy i rosnącymi potrzebami w roku 2015 podjęto decyzję o aktualizacji oprogramowania do wersji 8.
Każda impreza targowa czy konferencja to projekt, którego złożoność i specyfika wymaga zaawansowanego wsparcia IT. Od kilkunastu lat skutecznie używamy systemu IFS Applications do wspomagania zarządzania działalnością naszego przedsiębiorstwa. Rosnące potrzeby w obszarze zarządzania i konieczność obsługi nowych procesów spowodowały, że zdecydowaliśmy się na upgrade systemu IFS Applications do wersji 8. Kierując się dobrymi praktykami ITIL pragniemy dostarczać pracownikom i klientom usługi ICT najwyższej jakości. Jest ich ponad 200, a system firmy IFS obsługuje najistotniejszą ich grupę. Dlatego pełni tak ważną rolę w utrzymaniu sprawności operacyjnej przedsiębiorstwa – wyjaśnia Krzysztof Ślatała, dyrektor ds. informatyki w firmie Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
WDROŻENIE IFS APPLICATIONS 8

W kwietniu 2015 roku zespół wdrożeniowy MTP przy współpracy z konsultantami IFS Poland rozpoczął prace nad projektem wdrożenia IFS Applications 8.

Zgodnie z metodyką IFS Implementation projekt wdrożenia podzielony był na pięć faz: przygotowanie projektu (określenie celu i założeń projektu oraz organizacja projektu); projektowanie rozwiązania (projekt wykonawczy opisujący procesy biznesowe w MTP i specyfikacja rozszerzeń funkcjonalnych); przygotowanie i weryfikacja rozwiązania (m.in. upgrade techniczny bazy testowej wraz z weryfikacją danych i weryfikacją obsługi procesów, wykonanie zaprojektowanych rozszerzeń funkcjonalnych); przygotowanie uruchomienia (weryfikacja i testy systemu, szkolenia użytkowników końcowych, weryfikacja poprawności działania rozszerzeń funkcjonalnych) oraz uruchomienie produkcyjne (zakończenie wdrożenia i przejście do okresu stabilizacji).

Wdrożenie przebiegło sprawnie i w styczniu 2016 roku odbył się start produkcyjny nowej wersji systemu. IFS Applications 8 wspomaga zarządzanie we wszystkich kluczowych obszarach działania przedsiębiorstwa, takich jak: finanse, zarządzanie projektami, dystrybucję, remonty oraz kadry i płace. Z systemu korzysta 350 użytkowników.

SPRAWNE ZARZĄDZANIE, PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW
Dzięki wdrożeniu IFS Applications 8 wprowadziliśmy kolejne ulepszenia w zarządzaniu operacyjnym i budżetowaniu. Udało nam się przesunąć kontrolę realizacji budżetu na poziom operacyjny wraz z przesunięciem momentu jej rozpoczęcia z końca procesu na początek, co oznacza kontrolę już samego zamiaru wydania pieniędzy poprzez analizę jego wpływu na prognozowany wynik finansowy projektu. Zwiększa to bezpieczeństwo finansowe przedsięwzięć i w konsekwencji całej firmy. Sama dyscyplina budżetowa już nie wystarcza, gdyż otoczenie biznesowe zmienia się zbyt dynamicznie – komentuje Krzysztof Ślatała.
System IFS Applications 8 zapewnia pełną kontrolę kosztów i przychodów nie tylko w ujęciu projektowym. Pozwala na analizy w wielu przekrojach. Na bieżąco znane są koszty i przychody wydziałowe, w podziale na projekty, w podziale na grupy projektów czy w podziale na poszczególne elementy infrastruktury (np. budynki), co przykładowo jest potrzebne do badania rentowności infrastruktury i właściwego jej doboru do poszczególnych wydarzeń. Krzysztof Ślatała podkreśla: „Ta swoboda, łatwość oraz kompletność analityczna jest nam bardzo potrzebna”.
Dysponujemy szczegółowym planem kosztów dla projektów w rozbiciu na działania projektowe, posiadamy bieżące informacje o kosztach wynikających z zaplanowanych zakupów, a także kosztach wynikającym z zakupów w trakcie realizacji. Mamy także możliwość zestawienia kosztów szacowanych i rzeczywistych z dokładnością do działań projektowych. Warto również podkreślić, że dzięki integracji z elektronicznym obiegiem pracy i dokumentów, w szczególności obiegiem faktur, praca w naszej firmie przebiega bardzo sprawnie – podsumowuje Krzysztof Ślatała.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
 • Dalsze doskonalenie zarządzania operacyjnego oraz budżetowania za pomocą projektów 
 • Kontrola kosztów i przychodów w wielu przekrojach, w tym w ujęciu projektowym
 • Szczegółowy plan kosztów dla projektu w rozbiciu na działania projektowe 
 • Uprzedzanie problemów poprzez bieżącą informację o koszcie wynikającym z zaplanowanych wydatków
 • Możliwość elektronicznego zatwierdzenia zamówienia przed wysłaniem
 • Możliwość zestawienia kosztów szacowanych i rzeczywistych z dokładnością do działań projektowych

WDROŻONE MODUŁY:

 • IFS Finanse
 • IFS Dystrybucja
 • IFS Projekt 
 • IFS Remonty 
 • IFS Zasoby Ludzkie
 • IFS Płace

Liczba użytkowników systemu: 350

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top