ELESTER-PKP, czołowy na polskim rynku producent systemów automatyki elektroenergetyki transportu szynowego, usprawnia zarządzanie projektami i produkcją dzięki IFS Applications.

 

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


ELESTER-PKP to nowoczesna firma zajmująca się projektowaniem i budową zaawansowanych urządzeń elektronicznych oraz tworzeniem systemów automatyki. Spółka jest polskim liderem w zakresie systemów zdalnego sterowania i nadzoru nad energetyką kolejową i tramwajową typu SCADA. ELESTER-PKP jest również wiodącym producentem automatyki i zabezpieczeń rozdzielni prądu stałego oraz automatyki podstacji trakcyjnych.

W obszarze elektroenergetyki spółka zajmuje się ponadto projektowaniem stacji elektroenergetycznych i linii zasilających. Zadania realizowane są kompleksowo, począwszy od prac koncepcyjnych i doradczych, projektowych, budowlanych, po prace uruchomieniowe. Dzięki doświadczonej kadrze spółka wielokrotnie podejmowała się realizacji pionierskich projektów.

ELESTER-PKP jest również producentem systemów sterowania ruchem kolejowym (SRK). Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie nowego polskiego Komputerowego Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym ISKRA.

LIDER DZIĘKI DOŚWIADCZENIU

Historycznie ELESTER-PKP wywodzi się z przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. Obecnie udziały spółki w równym stopniu należą do jednej z największych polskich firm sektora energetycznego, jaką jest PKP Energetyka S.A., oraz do światowego koncernu General Electric (GE) reprezentowanego przez polskie przedstawicielstwo GE Power Controls S.A.

Siedzibą ELESTER-PKP jest Łódź. Spółka ma ponadto cztery oddziały (w Warszawie, Poznaniu, Opolu i Lublinie) oraz dziewięć wyspecjalizowanych grup serwisowych odpowiedzialnych za obsługę techniczną obiektów elektroenergetycznych oraz centrów zdalnego sterowania zlokalizowanych na terenie całego kraju.
Od 25 lat nasza firma specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań automatyki w obszarze elektroenergetyki transportu szynowego. Obecnie jesteśmy na polskim rynku liderem w budowie systemów zdalnego sterowania i nadzoru dyspozytorskiego energetyki kolejowej i tramwajowej, tworzeniu systemów automatyki sterowniczej i zabezpieczeniowej rozdzielnic prądu stałego i projektowaniu podstacji trakcyjnych — wyjaśnia Marcin Kokoszka, członek zarządu, dyrektor handlowy w ELESTER-PKP.
Warto podkreślić, że ELESTER-PKP jest zarówno producentem urządzeń automatyki i oprogramowania dedykowanego na rynek elektroenergetyczny, jak również ma własny, doświadczony dział projektów, pozwalający na zaprojektowanie dowolnej stacji elektroenergetycznej w Polsce. Co ważne, spółka świadczy też kompleksową pomoc w zakresie uruchamiania tych obiektów i ich serwisu. Potwierdzeniem profesjonalizmu spółki jest miano autoryzowanego partnera General Electric w zakresie automatyki cyfrowej dla elektroenergetyki (Grid Automation).

PRODUKTY
Specyfika działalności na rynku kolejowym wymaga wysokiej niezawodności produkowanych urządzeń, a także zapewnienia odpowiedniego poziomu ich bezpieczeństwa. Ponadto oferowany asortyment musi spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące jego stosowania, a nawet w wyjątkowych sytuacjach sam proces tworzenia tych systemów wymaga odpowiednich, dodatkowych procedur nadzoru. Oczywiście, wszystkie nasze rozwiązania dedykowane na rynek kolejowy spełniają te rygorystyczne wymagania i są odpowiednio badane oraz certyfikowane — podkreśla Marcin Kokoszka.
Systemy Sterowania Ruchem Kolejowym (SRK)

ELESTER-PKP jest producentem komputerowych oraz komputerowo-przekaźnikowych systemów Sterowania Ruchem Kolejowym. Na szczególną uwagę zasługuje najnowszy komputerowy system SRK o nazwie ISKRA. To całkowicie polskie rozwiązanie, zaprojektowane od podstaw z myślą o aktualnych i przyszłych potrzebach krajowej infrastruktury kolejowej. Rozwiązanie przeznaczone jest do stosowania na liniach niemagistralnych, stacjach kolejowych, szlakach i posterunkach ruchu. System ten jest rodzimą alternatywą dla rozwiązań oferowanych przez duże światowe koncerny.

System zdalnego sterowania i nadzoru dyspozytorskiego

Oferowany przez spółkę system dyspozytorski jest nowoczesnym rozwiązaniem typu SCADA. Pozwala na sterowanie i nadzór nad rozległą infrastrukturą elektroenergetyczną. System odpowiedzialny jest za bezpieczną komunikację z wieloma urządzeniami i obiektami elektroenergetycznymi. Informacje prezentowane są w sposób skalowalny na stanowiskach dyspozytorskich oraz na ścianie graficznej. Dodatkowo system wyposażony jest w wiele mechanizmów i funkcjonalności nadzorujących i ułatwiających pracę dyspozytorów.

Automatyka stacji elektroenergetycznych

Podstawowym rozwiązaniem pozwalającym na automatyczną pracę kolejowych i tramwajowych podstacji trakcyjnych jest system SAT-CZAT, tworzony w układzie automatyki rozproszonej opartej na własnym dedykowanym sterowniku CZAT. Sterowniki z serii CZAT realizują również funkcje sterownicze w rozdzielniach prądu stałego.

Kolejowa energetyka niskiego napięcia

Spółka to również producent systemów obsługi urządzeń energetyki niskiego napięcia dedykowanych dla infrastruktury kolejowej. Jednym z rozwiązań jest system elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oświetlenia terenów kolejowych. To nowoczesne rozwiązanie pozwala na sterowanie za pomocą komputerowego terminala urządzeniami zabudowanymi na szlakach kolej owych.

Inteligentne liczniki energii prądu stałego

ELESTER-PKP jako pierwsza firma w kraju opracowała i wdrożyła do seryjnej produkcji kolejowe liczniki energii prądu stałego. Urządzenia pozwalają przewoźnikom na pomiar pobieranej przez ich pojazdy energii trakcyjnej i stanowią podstawę rozliczeń. Najnowsza wersja licznika energii jest urządzeniem inteligentnym, które wraz z dostępną aplikacją tworzy nowoczesny system pomiarowy, znacząco zwiększający funkcjonalność licznika.

USŁUGI

ELESTER-PKP oferuje pomoc w kompleksowej budowie obiektów elektroenergetycznych i linii zasilających. Firma zapewnia pełne wsparcie w realizacji inwestycji, począwszy od prac koncepcyjnych i doradczych, poprzez projektowanie i prace budowlane, aż po uruchomienie obiektu. Spółka ma własny doświadczony dział projektowy oraz dziewięć profesjonalnych grup serwisowych.
Przez lata działalności nasza firma wyspecjalizowała się w kompleksowej realizacji obiektów i instalacji elektroenergetycznych. Były wśród nich zadania pionierskie, które zrealizowaliśmy jako pierwsi w kraju. Do ważniejszych projektów zaliczamy wykonanie pierwszej w kraju podstacji trakcyjnej z jedno-stopniową transformacją 110/3 kV, realizację zasilania urządzeń przytorowych bezpośrednio z sieci trakcyjnej na linii E30 czy wykonanie pierwszego połączenia poprzecznego 3 kV na sieci trakcyjnej CMK — wyjaśnia Marcin Kokoszka. Spółka ELESTER-PKP brała również udział w zakończonym niedawno projekcie Modernizacji Układów Zasilania sieci trakcyjnej (MUZ), będącym jednym z największych projektów w historii polskiej energetyki kolejowej. Nasza firma była odpowiedzialna m.in. za wykonanie większości prac projektowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla podstacji trakcyjnych zasilanych napięciem 110 kV Ponadto spółka przygotowała automatykę i zabezpieczenia dla większości dostarczanych w ramach tego projektu rozdzielni prądu stałego.
WYBÓR I WDROŻENIE SYSTEMU ERP
ELESTER-PKP przed wdrożeniem IFS Applications 9 posługiwał się kilkoma własnymi narzędziami IT. Rozwiązania te, zaprojektowane z uwzględnieniem specyfiki firmy, umożliwiały pracę w oddalonych oddziałach i grupach serwisowych spółki. Jednak rozwój firmy wymagał obsługi znacznie większej ilości danych, zaawansowanych analiz oraz nowych funkcjonalności, co mogły zapewnić jedynie zintegrowane systemy ERP. W szczególności zależało nam na kompleksowym rozwiązaniu uwzględniającym nasze projektowe podejście do zadań — wyjaśnia Małgorzata Niedźwiedzka, główna księgowa, koordynator wdrożenia systemu IFS Applications 9 w ELESTER-PKP.
W wyniku przeprowadzonej analizy dostępnych na rynku rozwiązań do końcowego etapu procesu wyboru zakwalifikowano dwa rozwiązania, w tym IFS Applications. Po serii spotkań i prezentacji rozwiązań obu dostawców zarząd ELESTER-PKP zdecydował o wyborze oferty IFS.
W naszej zróżnicowanej działalności projektowo-produkcyjnej ogromne znaczenie ma zarządzanie projektami. Przykładem może być budowa obiektu elektroenergetycznego wyposażonego w naszą automatykę i aparaturę zabezpieczeniową. Takie zadanie wymaga prowadzenia kompleksowych działań, od sporządzenia projektu obiektu, zakupienia niezbędnych materiałów i wyboru podwykonawców, wyprodukowania mikroprocesorowych sterowników i ich oprogramowania, aż po uruchomienie obiektu i włączenie go do systemów zdalnego sterowania i nadzoru. Zdecydowaliśmy się na wybór systemu firmy IFS m.in. dlatego, że moduł IFS Applications do zarządzania projektami jest wysoko ocenianym rozwiązaniem w naszej branży — wyjaśnia Marcin Kokoszka, członek zarządu, dyrektor handlowy w ELESTER-PKP.
Wdrożenie systemu IFS Applications w spółce ELESTER-PKP odbyło się w szybkim tempie. Realizacja projektu, począwszy od etapu przygotowania projektu i projektowania rozwiązania, przez przygotowanie i weryfikację rozwiązania, aż po przygotowanie do uruchomienia i uruchomienie produkcyjne nowej platformy, zajęła 9 miesięcy. Sukces tego projektu jest w dużej mierze zasługą pozytywnego nastawienia do zmian i zaangażowania pracowników spółki.

System IFS Applications 9 wdrożono we wszystkich oddziałach i grupach serwisowych ELESTER-PKP. Rozwiązanie wspomaga zarządzanie kluczowymi obszarami działalności firmy, takimi jak: finanse, produkcja, dystrybucja, remonty, projekty, zarządzanie dokumentacją oraz kadry i płace. Z systemu korzysta obecnie 155 użytkowników.

SPRAWNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, LEPSZA KONTROLA KOSZTÓW

Wdrożenie systemu IFS Applications 9 zapewniło centralizację i spójność danych. Zarówno kadra zarządzająca, jak i uprawnieni pracownicy dysponują bieżącym dostępem do niezbędnych informacji. System umożliwia śledzenie i analizowanie wszystkich kosztów w ramach poszczególnych projektów.
Największe korzyści przyniosła nam funkcjonalność zarządzania projektami. W systemie IFS Applications osoba prowadząca projekt ma zapewniony wgląd we wszystkie działania zlecone poszczególnym pracownikom i w każdej chwili może sprawdzić stan i poziom zaawansowania prac — wyjaśnia Małgorzata Niedźwiedzka.
Kadra zarządzająca dysponuje pełnymi informacjami dotyczącymi realizacji zleceń. Można zaplanować i usystematyzować wszystkie działania związane z realizacją danego projektu, począwszy od przygotowania dokumentacji, zakupu niezbędnych materiałów, poprzez produkcję, aż po analizę kosztów jego wytworzenia. System IFS Applications umożliwia kontrolę i analizowanie wszystkich działań w ramach poszczególnych projektów.
Dzięki IFS Applications 9 zyskaliśmy pełną kontrolę nad kosztami. Kierownicy projektów dysponują narzędziami do kształtowania budżetów na poszczególne zadania. Pozwala to m.in. na zwiększenie świadomości w zespołach projektowych. Pracownicy zdają sobie sprawę z odpowiedzialności i działają bardziej rozważnie, starając się w większym stopniu panować nad kosztami — podkreśla Małgorzata Niedźwiedzka.
NAJBLIŻSZE PLANY
Staramy się w pełni wykorzystać to, co zapewnia nam wersja 9. W najbliższym czasie planujemy uruchomienie funkcji budżetowania, co powinno przyczynić się do jeszcze skuteczniejszego zarządzania kosztami poszczególnych wydziałów. Zamierzamy również wprowadzić planowanie zapotrzebowania materiałowego i planowanie produkcji. System, którego używamy prawie od roku, jest już na tyle zasilony danymi, że możemy rozpocząć korzystanie z narzędzi Business Analytics — podsumowuje Marcin Kokoszka.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
 • Uporządkowanie procesów 
 • Centralizacja danych
 • Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco 
 • Sprawne zarządzanie projektami
 • Usprawnienie produkcji 
 • Skuteczna kontrola kosztów 
 • Zarządzanie dokumentacją
 • Lepsza gospodarka magazynowa
WDROŻONE MODUŁY: 
 • IFS Finanse
 • IFS Dystrybucja
 • IFS Produkcja •
 • IFS Projekt
 • IFS Remonty
 • IFS Zarządzanie Dokumentacją 
 • IFS Analityka Biznesowa 
 • IFS Zasoby Ludzkie
 • IFS Płace

Liczba użytkowników systemu: 155 (w tym 50 licencji LTU)

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top