Firma Contract Administration, specjalizująca się w usługach outsourcingu zarządzania kadrami i płacami, wdrożyła system IFS Applications w celu usprawnienia procesów obsługi klientów.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Firma Contract Administration, założona w 1991 r., świadczy usługi outsourcingu z zakresu obsługi procesów kadrowo-płacowych. Firma posiada cztery biura na terenie Polski (w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i Krakowie), dwa w Czechach (w Pradze i Brnie) i jedno na Słowacji (w Bratysławie). W Polsce Contract Administration obsługuje obecnie ponad 500 przedsiębiorstw różnej wielkości, przede wszystkim z sektora produkcyjnego, finansowego i usługowego.

ROSNĄCE POTRZEBY

Przed wdrożeniem systemu IFS Applications firma Contract Administration korzystała z rozwiązania innego dostawcy. Spółka zdecydowała się na wdrożenie nowego systemu ERP, by odzyskać kontrolę nad procesami i móc elastycznie dostosować świadczone usługi do zróżnicowanych potrzeb klientów.
Nasi klienci mają coraz większe potrzeby i oczekiwania, dotyczące m.in. możliwości tworzenia własnych raportów, dostępu do danych w czasie rzeczywistym czy samodzielnego prowadzenia obsługi kadr przy użyciu naszego systemu ERP. To wymusza na nas większą elastyczność świadczonych usług” – wyjaśnia Magdalena Aleksandrowicz, dyrektor generalny firmy Contract Administration na Polskę, Czechy i Słowację. „Zasady licencjonowania naszego poprzedniego systemu ERP ze względów ekonomicznych były trudne do zaakceptowania dla wielu naszych klientów. Koszty współdzielenia systemu, które w części musiałby pokrywać klient, były zbyt wysokie. Dlatego pojawiła się potrzeba znalezienia na rynku innego rozwiązania klasy ERP, które zapewniłoby odpowiednią elastyczność przy akceptowalnych kosztach.
WDROŻENIE IFS APPLICATIONS

Firma Contract Administration potrzebowała ekonomicznego i efektywnego systemu ERP o dużej elastyczności i zaawansowanej funkcjonalności. Proces poszukiwania na rynku odpowiedniego rozwiązania zajął prawie rok.
Odbyliśmy wiele wizyt referencyjnych w firmach na terenie Polski. W końcowej fazie analizy ofert braliśmy pod uwagę trzy konkurencyjne rozwiązania, spośród których wybraliśmy IFS Applications. Jednym z czynników, które o tym zdecydowały, był fakt, że wielu naszych klientów używa tego rozwiązania w swojej podstawowej działalności. Istotne było również to, że dostawca ma w Polsce przedstawicielstwo” – komentuje Magdalena Aleksandrowicz.
Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez Contract Administration dla setek klientów, ramy czasowe projektu wdrożenia systemu IFS Applications były ograniczone. Kluczową kwestią w realizacji tego projektu było zapewnienie niezbędnej efektywności procesów biznesowych, co wymagało uwzględnienia wielu wskaźników, w tym przede wszystkim czasu naliczania płac. Tempo wdrożenia systemu IFS Applications było bardzo szybkie.
W ciągu roku przenieśliśmy na platformę IFS Applications obsługę 11 naszych klientów. Przygotowanie ich do wdrożenia i przeprowadzenie migracji wszystkich danych w tak krótkim czasie było dla nas nie lada wyzwaniem – podkreśla Magdalena Aleksandrowicz.
W Contract Administration wdrożono moduły IFS Zasoby Ludzkie i IFS Płace. Korzysta z nich 105 użytkowników – zarówno pracowników firmy, jak i użytkowników ze strony klientów, którzy za pomocą systemu IFS Applications samodzielnie prowadzą wybrane operacje z zakresu obsługi kadr.

KORZYŚCI: ELASTYCZNE I EFEKTYWNE USŁUGI

System IFS Applications spełnia wszystkie wymagania biznesowe Contract Administration. Przy jego użyciu firma prowadzi obsługę przedsiębiorstw o różnej wielkości i zróżnicowanych potrzebach. Klienci dysponują bieżącym dostępem do niezbędnych informacji. Ponadto firmy, które wykorzystują możliwość współdzielenia systemu, mogą samodzielnie prowadzić wybrane operacje związane z zarządzaniem kadrami.
System jest bardzo elastyczny i oferuje duże możliwości konfiguracji. Użytkownicy doceniają zalety jego przyjaznego i intuicyjnego interfejsu. Z punktu widzenia naszego działu IT bardzo istotne są możliwości samodzielnego wprowadzania do systemu nowych elementów programowych i dodatkowej parametryzacji systemu, zgodnie z bieżącymi potrzebami użytkowników – zarówno naszych pracowników, jak i klientów – wyjaśnia Agnieszka Frommholz, Group IT Director.
Elastyczność systemu IFS Applications pozwala na łatwe dostosowanie rozwiązania do wymagań poszczególnych klientów. Ponadto system zwiększył efektywność pracy na poziomie operacyjnym, gdyż pracownicy mogą samodzielnie wykonywać proste operacje z zakresu konfiguracji systemu bez potrzeby angażowania w te działania pracowników działu IT.
Dzięki IFS Applications dostarczamy klientom atrakcyjne, zaawansowane usługi, w tym także co-sourcing. Powierzenie zadań związanych z zarządzaniem wybranymi elementami procesów biznesowych zaufanemu partnerowi, takiemu jak Contract Administration, jest dla naszych klientów korzystne nie tylko pod względem ekonomicznym, ale również pozwala pracownikom skupić się na tym, co jest najważniejsze, czyli podstawowej działalności przedsiębiorstwa. Taka współpraca pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze” – podsumowuje dyrektor Magdalena Aleksandrowicz.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:
  • Większa elastyczność działań
  • Większa efektywność pracy
  • Możliwość świadczenia zaawansowanych usług
  • Łatwa i efektywna współpraca z klientami
  • Niższe koszty utrzymania systemu

WDROŻONE MODUŁY:
  • IFS Zasoby Ludzkie IFS Płace
  • Liczba użytkowników systemu: 105
Źródło: www.ifsworld.com 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top