Mechanizm kontroli przyjęć towaru i procesu zakupów, pełna ewidencja magazynowa czy automatyczne księgowanie dokumentacji – to niektóre z funkcjonalności systemu ERP Streamsoft Prestiż sprawdzające się w branży farmaceutycznej.

 REKLAMA 
 RISE WITH SAP 
 
IFOTAMlogoFirma IFOTAM Sp. z o. o. działa od 1989 roku, prowadząc działalność w zakresie opracowywania technologii, wytwarzania, analizowania oraz sprzedaży produktów chemii organicznej, a w szczególności aktywnych substancji farmaceutycznych, czyli aktywnych składników do produkcji gotowych form leków. Spółka produkuje na podstawie licencji i patentów uzyskanych od instytucji naukowych oraz własnych opracowań. Produkty są wytwarzane zgodnie z systemem zapewnienia jakości GMP (ang. Good Manufacturing Practice – dobre praktyki produkcyjne).

Specyfika procesu wytwórczego firmy wiąże się z charakterystycznymi wymogami branży. Dzięki szerokim możliwościom implementowania rozwiązań dedykowanych, ich sprawną obsługę zapewnia rozwiązanie ERP Streamsoft Prestiż. W szczególności dotyczy to:

Kontroli zakupów i wsparcia pracy specjalistów ds. zaopatrzenia

Streamsoft Prestiż wysyła powiadomienia o przekroczeniu minimalnego poziomu zapasu danego produktu oraz panuje nad generowaniem zamówień do dostawców w oparciu o dopełnienie stanów zapasów. System wspiera również składanie zamówień uwzględniających zapotrzebowanie konkretnego zlecenia produkcyjnego. Służy temu funkcjonalność która określa zapotrzebowanie na podstawie listy materiałowej zlecenia lub technologii, jednocześnie generując zamówienie wewnętrzne, które jest podstawą do zamówienia u dostawcy.

Kontroli przyjęcia dostaw towaru

System wspomaga ocechowanie dostawy w sposób wymagany dla farmaceutyków, np. z uwzględnieniem numeru dopuszczenia do obrotu. Jest to istotne dla branży ze względu na wymagany wysoki poziom kontroli towaru.

streamsfoft zrzut

W efekcie wszystkie przyjęte dostawy oznaczane są odpowiednimi statusami [screen]. Ten sposób identyfikacji umożliwia automatyczną blokadę pobrania dostawy ze statusu „kwarantanna” do zlecenia produkcyjnego. Kolejny poziom kontroli ma miejsce za sprawą zastosowania procesu identyfikacji dostawy w procesie meldowania zleceń na panelu produkcyjnym.

Szczegółowej reidentyfikacji dostaw surowców i produktów

System Streamsoft Prestiż umożliwia dwukierunkowy proces reindentyfikacyjny. Dzięki „identyfikacji od surowca” użytkownik otrzymuje informacje do produkcji czego została zużyta dana dostawa substancji czynnej i w jakiej ilości. Daje to możliwość szybkiej lokalizacji i – jeśli zachodzi konieczność – blokady dalszego obrotu wyrobów z niej powstałych. Mechanizm „identyfikacji od produktu” pozwala z kolei z łatwością stwierdzić z czego dany wyrób został wykonany. W efekcie można zidentyfikować i – w razie potrzeby – wycofać z obrotu zgłoszony produkt oraz (wracając do reidentyfikacji „od surowca”) wszystkie inne, które zawierały dany składnik.

Podsumowując, do najistotniejszych korzyści z wdrożenia Streamsoft Prestiż w firmie IFOTAM zaliczyć można wsparcie w zarządzaniu gospodarką magazynową, umożliwienie raportowania o wykonanej produkcji w trybie ON-LINE po przez zastosowanie mechanizmu „Meldunków Zwrotnych” i możliwość monitorowania produkcji oraz poziomu realizacji zleceń produkcyjnych.

Źródło: www.streamsoft.pl
 
 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top