todisPodejście do wdrożenia systemu jak do inwestycji, która powinna się zwrócić w perspektywie określonego czasu np. 5 lat jest jak najbardziej zrozumiałe z biznesowego punktu widzenia. Nic dziwnego, że dostawcy różnych rozwiązań ERP pokazują wyliczenia lub oferują kalkulatory pozwalające na samodzielne obliczenie ROI.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Trzeba jednak pamiętać, że takie obliczenia są miarodajne przy założeniu, że firma na przestrzeni analizowanego okresu będzie działała w takim samym otoczeniu biznesowym oraz nie będzie się zmieniać czyli zrezygnuje z inwestycji w park maszynowy, wprowadzania nowych produktów czy zmiany poziomu zatrudnienia. Jedynie przy takich założeniach można policzyć co się w tym czasie zmieniło i wyliczyć zwrot z inwestycji w system ERP. W praktyce takiej firmy nie ma i podobne wyliczenia nie mają większego sensu.

Może zatem, zamiast próbować liczyć ROI, lepiej przeanalizować efekty wdrożenia systemu i zidentyfikować obszary, które usprawniono dzięki wdrożeniu systemu ERP oraz ocenić w jakim stopniu założone cele zostały zrealizowane. Rozważając wyniki Raportu przeprowadzonego w 2018 roku przez Panorama Consulting można wymienić 5 głównych korzyści z wdrożenia, na które wskazują użytkownicy systemów ERP.

1. Dostępność informacji i rzetelnych danych w czasie rzeczywistym

Wśród najczęściej wymienianych korzyści z wdrożenia systemu są dostępność informacji i poprawa rzetelności danych - wskazało na to odpowiednio 80% i 55% respondentów. Jednak sam dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych to pierwszy krok. Dopiero ich analiza i przekształcenie ich w informacje pozwalają podejmować lepsze decyzje biznesowe. Warto to podkreślić, bo taką korzyść dostrzegło tylko 44% badanych.

2. Usprawnienie współpracy pomiędzy działami

Kolejną z korzyści wdrożenia rozwiązania ERP jest systematyczny i jednolity przepływ danych biznesowych pomiędzy wszystkimi działami organizacji. W systemie ERP wszystkie informacje gromadzone są we wspólnej bazie danych, która obsługuje podstawowe procesy biznesowe firmy. Prowadzi to do integracji działów i procesów w całej organizacji, co zauważyło 46% uczestników badania.

3. Poprawa wydajności pracy

Wiele firm odnotowuje też znaczące zwiększenie wydajności pracy po wdrożeniu rozwiązania ERP – wskazało na to 44% badanych. System ERP eliminuje wielokrotne wprowadzanie danych i powtarzanie tych samych procesów w różnych narzędziach oraz żmudne wykonywanie różnych zadań „ręcznie” - to bardzo wymiernie oszczędza cenny czas pracowników. Dzięki temu pracownicy mogą skoncentrować się na innych obszarach biznesowych lub procesach, które wymagają poprawy.

4. Poprawa ‘lead time’ i poziomu zapasów

Skrócenie czasu wytwarzania produktu czy realizacji zamówienia jest bardzo istotne z punktu widzenia każdej firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją. Właśnie taki efekt wdrożenia systemu wraz optymalizacją poziomu zapasów magazynowych dostrzegło 44% respondentów.

5. Obniżenie kosztów operacyjnych

Wdrożenie systemu ERP pomaga wreszcie obniżyć koszty operacyjne firmy - na co wskazuje 37% badanych. Dzieje się tak, ponieważ system pomaga pracownikom lepiej zarządzać czasem i korzystać z zasobów przedsiębiorstwa, a dzięki skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej można łatwiej zarządzać kosztami administracyjnymi.

Już taka krótka analiza pokazuje jak wiele istotnych zmian niesie ze sobą wdrożenie systemu ERP w postaci usprawnień przekładających się na korzyści biznesowe, które można przeliczyć na wymierne wyniki finansowe. Planując wdrożenie systemu warto oczywiście brać pod uwagę koszty i spodziewane korzyści na podstawie opinii przedsiębiorców, którzy wdrożenia mają już za sobą. Można też zapytać jak funkcjonowałaby ich organizacja, gdyby nie mieli systemu ERP.
 
Żródło: www.todis.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top