Każdego dnia firmy produkują ogromne ilości danych. Pojedynczo nie mają one wielkiej wartości, jednak odpowiednia selekcja i analiza czyni z nich prawdziwą skarbnicę wiedzy na temat aktualnych trendów rynkowych, preferencji zakupowych klientów czy procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa.


 
&Coraz więcej firm traktuje Big Data, czyli ogromne zbiory informacji, jako złoty środek na poprawę skuteczności i uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

W dużym skrócie - Big Data oznacza poszukiwanie i wykorzystywanie w biznesie zawartości potężnych wolumenów danych, pochodzących ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak Internet, media społecznościowe, systemy sprzedaży, a nawet odbiorniki GPS w urządzeniach mobilnych. W zależności od branży, liczbę zbieranych informacji liczy się już w terabajtach lub petabajtach. Oczywiście nie wszystkie mają jednakową wartość, stąd pod pojęciem „Wielkiego Zbioru” rozumie się także możliwość przetwarzania i analizy informacji, co jest równoznaczne z wykorzystywaniem coraz bardziej skomplikowanych narzędzi analitycznych.

Badanie zbiorów danych pozwala firmom i organizacjom opracowywać skuteczniejsze zasady działania dla wielu kluczowych obszarów i procesów. Big Data sprawia, że dane są bardziej przejrzyste i dostępne z większą częstotliwością, co pozwala szybko wychwycić zachodzące zmiany. Umożliwia m.in. trafniejszą ocenę potrzeb klientów lub rynku, lepsze dopasowanie produktów i usług do aktualnych trendów oraz skuteczniejsze gospodarowanie zasobami i łańcuchem dostaw. Wspomaga też rozwój kolejnych generacji produktów lub usług.

W firmach takich jak nasza, analiza wielu parametrów, pochodzących zarówno z wnętrza naszej organizacji, jak i z samego rynku, umożliwia skuteczne zarządzanie zasobami i dopasowanie się do oczekiwań klientów czy partnerów. Budowanie odpowiednich planów sprzedażowych i projektowych, bazujących na analizach danych i odkrywaniu asocjacji, pozwala na osiągnięcie sukcesu w dzisiejszym świecie IT.

Nie ma wątpliwości, że Big Data ułatwia i usprawnia wiele procesów. Mimo to firmy nadal podchodzą do tego trendu z rezerwą, obawiając się nadmiernych kosztów związanych z inwestycjami w sprzęt, personel czy zmiany w strukturze organizacji i jej strategii. Oczywiście, na początku dostosowanie się do nowej rzeczywistości wiąże się z pewnymi inwestycjami i wymaga przekształceń. Jednak technologia dynamicznie się rozwija, dzięki temu korzystanie z możliwości Big Data jest dużo łatwiejsze. Oczywiście należy pamiętać, że maszyny i systemy mogą dokonać za nas obliczeń, znaleźć korelacje pomiędzy danymi, a nawet podać wstępne rozwiązanie, jednak aby były one w pełni wartościowe, konieczna jest ich weryfikacja i interpretacja ze strony doświadczonych specjalistów.

Big Data nie należy już oceniać w perspektywie przyszłości biznesu, lecz jego teraźniejszości. Przedsiębiorcy powinni dostrzec, że jest to jeden z największych i najważniejszych czynników wpływających na biznes. Podmioty, które nie będą chciały korzystać z możliwości, jakie daje analiza „Wielkiego Zbioru”, bardzo szybko poniosą straty, pozostając daleko w tyle za konkurencją.

Autorem komentarza jest Jakub Sierak, Dyrektor Zarządzający Komputronik Biznes.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top